Notes BAB 5 GEOMETRI ASAS RUANG DAN BEN

BAB 5- GEOMETRI ASAS-RUANG DAN BENTUK
No
1

QUESTION
Bagaimanakah kanak-kanak faham
dengan
penggunaaan
contohcontoh dan bukan contoh yang
membantu memahami bentuk dan
rajah?

ANSWER
Contoh2:
Segiempat sama –sejenis tempat yg khas, mempy
segi empat sama , empat sisi, empat sudut persegi,
empat segi tepat.
Walaupun segiempat bersisi empat, empat sudut
persegi tetapi tidak mempy panjang yang sama.

2

Apakah kesilapan yang akankkanak boleh buat tentang segi tiga?

Segitiga panjang dan nipis mempy tiga sisi tetapi
kanak2 tidak dapat melukis dgn baik

3

Apakah yang dimaksudkan dengan
hubungan geometri?4

Bagaimana
anda
boleh
mendapatkan kanak-kanak untuk
memahami hubungan geometri?

1. Peranan guru sangat kritikal spy konsep yg
terbentuk
dpt
dikembangkan
atau
diperbetulkan bg membolehkan kanak2
memahami serta dapat menyelesaikan
masalah yg berkait dgn geometri, seterusnya
menghargai
keindahan
yang
terdapat
didalam unsur2 geometri.
2. Memperkenalkan
geometri
kpd
kanak2
hendaklah dilakukan secara mudah difahami.
Cthnya, meminta kanak2 meniru garisan
menggunakan anggota badan scr individu
atau kumpulan.

Dlm geometri dan celik runag (spatial sense),
guru harus ketengahkan kanak2 dldm
suasana pengalaman2 pembelajaran.

1

Dokumen yang terkait

Dokumen baru