Persyaratan Registrasi Mahasiswa Baru Universitas Padjadjaran SNMPTN 2011-Jalur Ujian Tulis.

': U N P A D

RADAR BANDUNG
o

o CBA
S e n in

1
17
O Jan

2

18

o

S e /a s a

6

3
4
5
21
19
20

o

O P eb7
22

O Apr

M ar


Rabu

o

Jumat

0

S a b tu

eJun

O Ags

O Jul

O Sep

__


O Nov

O O kt

10f9.25O)211>.• 2S0111aF ••. 2SOI!in-~4Ol11

PERSYAAATAH lI£GISTRASI MAtlASlSWA BARU
UNlVUSrfAS
SNMPTN 2011••••.•peM n;l ",na dlayat_

...---,..tmasl

Ite UnivofJit• • fodjodjoron ",~ul ~"'PTN l O l l - J.lur Upon Tulls w o
batu _
ol

Padjadjlt ••• ; 1Itl1>;jI
__

.unpod.~kI


non IIIdiIcM I o I ,• • • • • •bayor biay. pendldika" d••••• " riflSeIw;
•. Menwerollbol Sw.
8eba> IuIa W_
bIIl •• Ion ~
faMlltas «edoIcter ••• , MU',\. Pertalliatl,
"""**
••• GIll. PsIIroIoIL •••••••••••••• ~
TeMoIoIIlnClustri PeoUnian, '~nao
clan lImu keIo\IUII,
clan T""'* Geolatt
•.
ta c l- ..._
•••••••• h a n a f~
pasporclanSintIdn
~wl_lflln
••••••••••.•••N_I
_~1ocGtopi
l(..w)~(UbIr
•••M);

10. M o t n w e t - fomIIIIIr HasII ~ f t
_la
c.Ion MallMlswe I I . V UIInIwnlt.u Palfjad~.
11• .,..,
1IIdIIIMIll men~
forrnullr r:~
Otmll< MembayM Biaya Pendldlkon
celah
1.

~

Ija$abAsJi

t_

-..u

f,.-,


va.,.

~di

__

~.6.ooo,· (tOI""ld'pat-);

U. ~
pasfoCo iII4 CIII '* - " " clan IIiIam puIih ma$Int~
U. Menyw •••••••• ,."... cIIIddiIt
.",""",,boru (fotmaI ~
14. 1IdIII ••••••••••
clan _....fotmal.

sebanyalc 2 (