Downlaod Daftar Peserta, Lokasi dan Jadwal Ujian SKD CPNS Kemenag Tahun 2017 - Info Seputar Madrasah 30120011

DAFTAR PESERTA, HARI, TANGGAL, DAN SESI UJIAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR CPNS
KEMENTERIAN AGAMA RI
TAHUN 2017

KODE LOKASI
LOKASI UJIAN

: 30120011
: LAB. KOMPUTER UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO NO REGISTER
1
1017201727
2
1021036740
3
1022581019
4
1031113445
5
1045922257

6
1048651792
7
1059465337
8
1062934474
9
1064437734
10 1078226500
11 1086891294
12 1099815579
13 1105577351
14 1110144645
15 1114566531
16 1121655338
17 1127106842
18 1137837697
19 1143572025
20 1161293210
21 1167550540

22 1207092817
23 1208920805
24 1217079971
25 1219150701
26 1232802480
27 1245351001
28 1251504783
29 1289396223
30 1292331575
31 1295369318
32 1305631144
33 1307801556
34 1317311916
35 1319657248
36 1320491886
37 1322317950
38 1324048218
39 1326744828
40 1327839607
41 1331912596

42 1334669307
43 1341258808
44 1353154069
45 1356661614
46 1360046496
47 1360459542

NO PESERTA
30121230003704
30121130000764
30121230003549
30121130008349
30129130000141
30121230008181
30129230000132
30121130003557
30121130007201
30121230007532
30121230003560
30121230003597

30121230003624
30121230007520
30121230007208
30121230007174
30121130008215
30121230007190
30121130000794
30121130000786
30121130007860
30121130007518
30121130003592
30121130007185
30121230007223
30121230007854
30121230007467
30121230000716
30121230008198
30121130007866
30121130007923
30121130003546

30121230007468
30121130003562
30121230007473
30121130003559
30121130000713
30121130007515
30121230003618
30121130000790
30121230003550
30121230007215
30121230003581
30121130007913
30121130007885
30129230000006
30121230008407

NAMA
FITRIYAH
IRPAN HELMI
RIRIN ANDRIANI. KD

DANI SYARIPUDIN
ISMA DWI KURNIAWAN
YENI DANIARTI
AULIA UL MILLAH
RAHMAT HIDAYATTULOH
DIAN INDRIANSAH
ANIT PRANITA DEVI
DICI RIZKA ANDITIA
NOPIANTI SA'ADAH
RAHMA NOOR ALIFAH
YELLA DEZAS PERDANI
NENI N.MUSLIHAH
ELISA HIKMADEWI
IMAM ALI KHAERI SH I
TRI MULYANI
UUS AHMAD HUSAENI
EKO SETIAWAN
HELMI FAUZAN RAHMAN
AGUNG PRASEPTIANA PUTRA, M.PD
RIZAL ALAMSYAH

AGUS AHMAD NASRULLOH
ARIK UMI PUJIASTUTI
TIA OKTAVIA
KHAERUNI AISYA .
NUR'AENI
KHOMISAH
YAYA ABDUL MALIK
APIP RUDIANTO
FALIHUL IMAM
RIDA RODYATUL MARDIYAH
ANHAR KURNIAWAN
DWI MAILINA
ATEP HENDANG WALUYA
MUHAMMAD RIFQI MAHMUD
IHSAN ABDUL FATAH
ROHENI
WAHYU IRYANA
NUR AINI WAHYU HIDAYAH
LILIS SURYANI
ULFAH ALFIYANTI

EPRI NURROHMAN
PUTRO HAIRUTOMO SETIKO
SANTIKA ANDANAWARI
ASIH ROSNANINGSIH

HARI UJIAN TANGGAL UJIAN
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017

SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017

SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017

SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017

SESI UJIAN
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30

1/8

KODE LOKASI
LOKASI UJIAN

: 30120011
: LAB. KOMPUTER UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO NO REGISTER
48 1377553835
49 1403098017
50 1407678560
51 1413355893
52 1414702584
53 1417112678
54 1425547790
55 1427407045
56 1432271354
57 1433979624
58 1439873869
59 1442107927
60 1443038713
61 1445441488
62 1450454680
63 1451751378
64 1466964074
65 1471948933
66 1475564301
67 1479915136
68 1489710594
69 1490333431
70 1495031519
71 1496593374
72 1511133257
73 1512847292
74 1532173700
75 1537184475
76 1547143672
77 1547880508
78 1548459600
79 1552148965
80 1553938226
81 1555677140
82 1557755055
83 1559701425
84 1575218818
85 1581027960
86 1588639203
87 1589207467
88 1589458103
89 1591241843
90 1592433237
91 1601304271
92 1606722729
93 1608402788
94 1608475223
95 1613674106
96 1615692533
97 1624012389
98 1628882816
99 1629175237

NO PESERTA
30121130007221
30129230000007
30121130007169
30121230007495
30121230003551
30121230003556
30121130003577
30121230003567
30121130007145
30121130003610
30121230008363
30121230003612
30121130000797
30121230007930
30121130008195
30121130007187
30121230007524
30121130008356
30121230007917
30121230007851
30121130000779
30121230003552
30121230008737
30121230007886
30121130007194
30121130007198
30121230007906
30121130003634
30121130007926
30121230007901
30121230000718
30121230007199
30121230003600
30121230003604
30121130000773
30121230003572
30121130008202
30121130003606
30121230003576
30121230003571
30121130000776
30121130007869
30121130007508
30121130007205
30121130008735
30121230007904
30121230003615
30121130007896
30121130007149
30121130008353
30121230007915
30121130008213

NAMA

HARI UJIAN TANGGAL UJIAN
MIFTAHUDIN
SENIN
23 Oktober 2017
ARIFAH PURNAMANINGRUM
SENIN
23 Oktober 2017
D NAMUDIN
SENIN
23 Oktober 2017
NENDEN SRI R
SENIN
23 Oktober 2017
FITRI PEBRIANI WAHYU
SENIN
23 Oktober 2017
MIA RAHMAWATI
SENIN
23 Oktober 2017
AMIN ISKANDAR
SENIN
23 Oktober 2017
NINA FEBRIANI NURJANAH
SENIN
23 Oktober 2017
ASEP BUDI
SENIN
23 Oktober 2017
BOBY AGUSTAN
SENIN
23 Oktober 2017
HANI HANDAYANI
SENIN
23 Oktober 2017
FITHRI DZIKRAYAH
SENIN
23 Oktober 2017
AHMAD ZAKKI ZAMANI
SENIN
23 Oktober 2017
NURFADLIAH
SENIN
23 Oktober 2017
ADI AHMADI JAUHARI
SENIN
23 Oktober 2017
MUHAMMAD ABDUH
SENIN
23 Oktober 2017
ISTIKHOROH NURZAMAN,M.PD
SENIN
23 Oktober 2017
LABAIKALLAH
SENIN
23 Oktober 2017
WULAN TRI PUJI UTAMI
SENIN
23 Oktober 2017
IPAH SITI CHUZAIPAH
SENIN
23 Oktober 2017
JUJUN JAMALUDIN
SENIN
23 Oktober 2017
ATIKAH MUMPUNI
SENIN
23 Oktober 2017
EVA NURLAILA
SENIN
23 Oktober 2017
YATI SETIATI RACHMAWATI
SENIN
23 Oktober 2017
BAGUS ROHMATULLOH
SENIN
23 Oktober 2017
TEGUH SANJAYA
SENIN
23 Oktober 2017
ERIKA NUR AMALINA
SENIN
23 Oktober 2017
HAMZAH HAMDANI
SENIN
23 Oktober 2017
ALVIN YANUAR RAHMAN
SENIN
23 Oktober 2017
NURUL HUDA
SENIN
23 Oktober 2017
RINA MUTIARAWATI
SENIN
23 Oktober 2017
SILVIA RAHMAH
SENIN
23 Oktober 2017
DESTIANTARI ADILA
SENIN
23 Oktober 2017
MAQOOSHIDUL FALAASIFAH SYAMSUDD SENIN
23 Oktober 2017
RIDWAN RUSTANDI
SENIN
23 Oktober 2017
INNE MARTHYANE PRATIWI
SENIN
23 Oktober 2017
ASEP ANDI RAHMAN
SENIN
23 Oktober 2017
ZULKHAIRIL HADI SYAM
SENIN
23 Oktober 2017
RATIH WULANDARI
SENIN
23 Oktober 2017
SITI KHOZANATU ROHMAH
SENIN
23 Oktober 2017
JUHANA NASRUDIN
SENIN
23 Oktober 2017
MOHAMAD ZIAULHAQ
SENIN
23 Oktober 2017
RIZKI PEBRIANA
SENIN
23 Oktober 2017
ARIF NURJAMAN
SENIN
23 Oktober 2017
MUHAMMAD HARYONO
SENIN
23 Oktober 2017
RATNA PURWATI
SENIN
23 Oktober 2017
DESI SUKMAWATI
SENIN
23 Oktober 2017
JOHAR ALIMUDDIN
SENIN
23 Oktober 2017
WAWAN GUNAWAN
SENIN
23 Oktober 2017
ANDITA HADI PERMANA, SH.MH.
SENIN
23 Oktober 2017
ODILIA LASRINA
SENIN
23 Oktober 2017
ASEP ABDUL MUHYI
SENIN
23 Oktober 2017

SESI UJIAN
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
08.00 s.d. 09.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30

2/8

KODE LOKASI
LOKASI UJIAN

: 30120011
: LAB. KOMPUTER UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO NO REGISTER
100 1640028279
101 1646617541
102 1646671755
103 1649741485
104 1650844628
105 1659100093
106 1667217620
107 1676301863
108 1678497262
109 1679435127
110 1682841151
111 1683969422
112 1692254413
113 1700511963
114 1703736164
115 1708020358
116 1708221927
117 1712188939
118 1715003214
119 1715513839
120 1715997906
121 1729207588
122 1729261968
123 1729843759
124 1730386160
125 1738862918
126 1742749569
127 1743821234
128 1754923022
129 1755806285
130 1757998742
131 1758760433
132 1763569028
133 1769879024
134 1774309053
135 1782846759
136 1797346181
137 1799779536
138 1800711093
139 1810105909
140 1815001224
141 1827860213
142 1831005951
143 1832911883
144 1839138249
145 1841299221
146 1842096488
147 1842364153
148 1873960768
149 1877903739
150 1886746117
151 1893280494

NO PESERTA
30121130008344
30121130007839
30121130007188
30121230000785
30121130000719
30121230007523
30121230003568
30121130007211
30121130007910
30121130007177
30121130008346
30121130007878
30121230008361
30121230007510
30129230000151
30121130003613
30121230003607
30121230008183
30121230008739
30121230003632
30121230003630
30121230003554
30121230007476
30121230008232
30121130007928
30121230007471
30121230000775
30129230000056
30121230007894
30121230007899
30121130008347
30121230007209
30121230003553
30121130008365
30121130007195
30121230007212
30121130003625
30121130007183
30121130008204
30121130007176
30121230008178
30121230008362
30121230003569
30121130007859
30121130007501
30121130003555
30121130008413
30121230000780
30121130003566
30129230000054
30121130003586
30121130007882

NAMA
HARI UJIAN TANGGAL UJIAN
ASEP ZAKKY ALAMSYAH
SENIN
23 Oktober 2017
MOH SANDY MARTHA
SENIN
23 Oktober 2017
MARSANDI MANAR
SENIN
23 Oktober 2017
CUCU SUSILAWATI
SENIN
23 Oktober 2017
MUHAMMAD IQBAL
SENIN
23 Oktober 2017
SUCI ZAKIAH DEWI
SENIN
23 Oktober 2017
NINGRUM PERWITASARI
SENIN
23 Oktober 2017
RAHMAN ARIEF
SENIN
23 Oktober 2017
ABD MALIK DACHLAN
SENIN
23 Oktober 2017
ADE RAHMAT SANIA MANDALA
SENIN
23 Oktober 2017
MOH. ILHAM
SENIN
23 Oktober 2017
ACENG ABDUL KODIR
SENIN
23 Oktober 2017
IRNI SRI CAHYANTI
SENIN
23 Oktober 2017
SYLVIA RABBANI
SENIN
23 Oktober 2017
NUR'AINI AZIZAH
SENIN
23 Oktober 2017
FERRY FENDRIAN
SENIN
23 Oktober 2017
MENTARI SYAHRIATI
SENIN
23 Oktober 2017
EKA RISTIANAWATI
SENIN
23 Oktober 2017
APRIYANTI
SENIN
23 Oktober 2017
PUTRI DIESY FITRIANI
SENIN
23 Oktober 2017
ELVINA GUSMAN
SENIN
23 Oktober 2017
FATHIN ANJANI HILMAN
SENIN
23 Oktober 2017
YUYUN EKA KARTIKA SARI, S.SOS.
SENIN
23 Oktober 2017
INNI AYATI
SENIN
23 Oktober 2017
DEDI WAHYU PRASETYO
SENIN
23 Oktober 2017
AI FARIDAH
SENIN
23 Oktober 2017
QUEEN ELVINA SEVTIVIA ASRIVI
SENIN
23 Oktober 2017
NURFITRI YULIANTY
SENIN
23 Oktober 2017
IKA FITRI APRIANI
SENIN
23 Oktober 2017
DIAH PRATIWISARI
SENIN
23 Oktober 2017
ABDUL KOSIM
SENIN
23 Oktober 2017
HISNI FITRIYANI
SENIN
23 Oktober 2017
AWALINA BAROKAH
SENIN
23 Oktober 2017
CECEP SOLEH KURNIAWAN LC,MA
SENIN
23 Oktober 2017
SUKRON MA'MUN
SENIN
23 Oktober 2017
ANISA ILMIA
SENIN
23 Oktober 2017
AKHMAD SAPAR
SENIN
23 Oktober 2017
ABDUL AZIZ ZULHAKIM
SENIN
23 Oktober 2017
ABDUL GOFUR
SENIN
23 Oktober 2017
NANO NURDIANSAH,M.PD
SENIN
23 Oktober 2017
'AINUL IMRONAH
SENIN
23 Oktober 2017
NUR IFNAH
SENIN
23 Oktober 2017
NUR KASTWARANI SUHERMAN
SENIN
23 Oktober 2017
AGUS JOHARUDIN
SENIN
23 Oktober 2017
DEDI NOFRIZAL
SENIN
23 Oktober 2017
ENGGEL BAYU PRATAMA
SENIN
23 Oktober 2017
AGUS HIDAYAT
SENIN
23 Oktober 2017
VEMY SUCI ASIH
SENIN
23 Oktober 2017
RAFDLAL SAEFUL BAKHRI
SENIN
23 Oktober 2017
DWIMEI AYUDEWANDARI PRANATAMI
SENIN
23 Oktober 2017
ARY KISWANTO KENEDI
SENIN
23 Oktober 2017
MARJUWAN
SENIN
23 Oktober 2017

SESI UJIAN
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30

3/8

KODE LOKASI
LOKASI UJIAN

: 30120011
: LAB. KOMPUTER UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO NO REGISTER
152 1898676251
153 1909202949
154 1914259779
155 1916375057
156 1939600859
157 1940059087
158 1946187660
159 1952878915
160 1956778203
161 1963357070
162 1965566268
163 1967674550
164 1970837680
165 1993002399
166 1994697428
167 1996110090
168 1997402687
169 2000885261
170 2004936481
171 2010002228
172 2012370018
173 2014029252
174 2021973241
175 2025201400
176 2028002755
177 2030320440
178 2031670286
179 2032523479
180 2033153781
181 2033242977
182 2038539954
183 2043412210
184 2047170879
185 2048578637
186 2053905641
187 2059359117
188 2075903535
189 2088769862
190 2090035251
191 1003538547
192 1009363677
193 1032104187
194 1035585401
195 1036115638
196 1037311631
197 1038517782
198 1043642736
199 1064704709
200 1075003435
201 1075563326
202 1084041871
203 1086695977

NO PESERTA
30121230003587
30121130008189
30121230003594
30121230008411
30121230003602
30129230000055
30129230000156
30121230000793
30129230000008
30121130007462
30121130007521
30121130008192
30121230007480
30121130007874
30121230003617
30121230008341
30121130003580
30121230000788
30121130000715
30121130003558
30121130000721
30121230008342
30121230000795
30121130003564
30121230007505
30121130007478
30121230003583
30121130008339
30121230003584
30121230003574
30121230007530
30121130007151
30121230003598
30121130008187
30121130008228
30121130007498
30121130000778
30121230003565
30121230007528
30121230007315
30121230006139
30121230006107
30121130007881
30121130006717
30121230003534
30121230003881
30121230003536
30121130007806
30121130001645
30121230004743
30121230001989
30121230001902

NAMA
IDA PUTRIANI
SAMUD
EKA ATIKA SARI
LIA KARTIKAWATI S
MUCHIMAH
GINA NURANTI. S.PD
DIENA RAUDA RAMDANIA
SONIARNI
HIDA ARLIANI NUR ANISA
TRISNA WIJAYA, ME.SY
PANJI MAULANA S Pd
ZAINUL ALIM
DEASY RAHMAWATI
SOFYAN HADI
DWI SULISTYOWARNI
LELIAN YUZELFI
CASWITO
SOPHIA FITHRI ALMUNAWWARAH
PEPEN SUPENDI
ARI PRIANA
BAKHRUL ULUM
ZIA KEMALA
INTAN NURRACHMI
AHMAD FUDHAIL
PRIMANITA SHOLIHAH ROSMANA
ERFAN MUHAMAD FAUZI
CANDRA PUSPITARINI
MUHAMMAD ABDUH
DINA FERISA
F.R.ASTRI KUSUMASTUTI
VINA AINI SALSABILA
BARA YUSUP S.P
RIKA APRIANI
AMIN MUHTAR
ANJAR MUTTAQIN
ADE PURNA NUGRAHA
SHOFWAN ABDUL AZIZ
FIDA ANISAH
WIDI CIPTA KEMALA
ANI PITRIANI SALAM
HALIMATUS SA'DIYAH
ISMAYA MUNAF
ANDI SULISTIO
FANDY GUSTIARA
PEPY SUSANTY
NADYA YULIANTY S, S.PSI
TRI UTAMI PUTRI
SULFARID
ROSID BAHAR
INGGIT DYANING WIJAYANTI
FIRDA HALAWATI
SUKMA MURNI

HARI UJIAN TANGGAL UJIAN
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017

SESI UJIAN
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
10.00 s.d. 11.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30

4/8

KODE LOKASI
LOKASI UJIAN

: 30120011
: LAB. KOMPUTER UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO NO REGISTER
204 1099410046
205 1123143783
206 1130360103
207 1138961991
208 1145606298
209 1147902851
210 1149767024
211 1150914797
212 1157417617
213 1164074763
214 1206912594
215 1206992331
216 1210658699
217 1214975674
218 1220989926
219 1231694298
220 1236262819
221 1290588127
222 1294081250
223 1294608798
224 1296764622
225 1296784531
226 1298661846
227 1311069971
228 1319030790
229 1327175824
230 1330412516
231 1336044631
232 1342329754
233 1343894595
234 1349145075
235 1351622678
236 1352244169
237 1353368022
238 1364345785
239 1366555531
240 1366676937
241 1367422527
242 1369640672
243 1376805417
244 1386919599
245 1386921800
246 1388079798
247 1394548102
248 1396617796
249 1397260092
250 1398968364
251 1400152624
252 1401057740
253 1406635632
254 1416400507
255 1416532099

NO PESERTA
30121230001643
30121130003777
30121230008253
30121230008792
30121130006243
30121230007115
30121230003176
30121130003486
30121130005931
30121230004694
30121130005844
30121230008784
30121130006339
30121130000159
30129230000171
30121130004180
30121230008768
30121230005900
30121130008801
30121230006318
30121230004012
30121230007038
30121130004080
30121230001208
30121230001981
30121230002385
30121130007707
30121230001629
30121230006362
30121130006292
30121130006149
30121230006159
30121230006133
30121130003057
30121230003538
30129230000128
30121130003028
30121230000160
30121130002593
30121130008806
30121230006017
30121230008778
30121230007073
30121130008154
30121130004102
30121230007578
30121130008175
30121230000062
30121230001892
30121130001396
30121230007708
30121130005908

NAMA
RINI KURNIASIH
DODI HARIANTO
EKA RAHMATUL AIDHA
NINA ARIESTA
RIFQI HIDAYAT
DERA TRESIA PUTRI,S.PD
AYU GUMILANG LESTARI
ISNA REZKIA LUKMAN
FARHAN BAEHAKI
NUR HASANAH
ABAS HIDAYAT
ISTIQOMAH ADDIIN
RIKRIK NURDIANSYAH
DEDE ROSYADI ZA
ZAHROTUS SAIDAH
NIZAR IBNUS
RIRIN HUTNERIANA
SISKA ELA KARTIKA
SYAEFUL RAHMAN
KHOTIMAH
KHAIRIYAH KHADIJAH
SITI UTAMI DEWI NINGRUM
AFIEF FAKHRUDDIN
YUYUN NURIYAH MUSLIH
SEPTIAN WULANDARI
ISTY YULIANTI
DIKI NAJIB FUADI
SITI NUR AMANAH
HESTY MARWANI SIREGAR
APRI KURNIAWAN
SUWANDI
HARRY RIZKA PERMATASARI
NURUL NESVI SETIYANI
ENJEN ZAENAL MUTAQIN M.UD
ARISTA NISA PURWANTI
ALVINA PUTRI PURNAMA SARI
AGUS IMAM KHAROMEN
ANNIA DEVALUSIANI NURUL JAENI
MUHAMAD ZAENAL MUTTAQIN
IMAMMUDDIN ROHMAT, S.PD
ALIA NAFISAH
MIRDA SWETHERLY NURVA
NENI IRMAYANI
ABDUL GHONI
EKA NURHIDAYAT
AYU SEPTIANY
DWI PURLIANTORO.S.SI, M.PD
ANGGI RISTIYANA PUSPITA SARI
RANI FERY ARTIANI
ANGGA FEBIYANTO
ENI NURAENI
DEPI PERMANA

HARI UJIAN TANGGAL UJIAN
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017

SESI UJIAN
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30

5/8

KODE LOKASI
LOKASI UJIAN

: 30120011
: LAB. KOMPUTER UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO NO REGISTER
256 1420401414
257 1444354884
258 1446475768
259 1459711791
260 1465484306
261 1470392856
262 1472311754
263 1484417282
264 1494516234
265 1502734373
266 1511717759
267 1513236228
268 1516426831
269 1532540739
270 1534920653
271 1546802952
272 1573217070
273 1577721398
274 1583279647
275 1606333070
276 2091790659
277 2092730081
278 2095586316
279 2109039672
280 2115182432
281 2127852255
282 2127901271
283 2133184317
284 2139411634
285 2145569259
286 1609264581
287 1610075504
288 1611808128
289 1615806062
290 1625268496
291 1626761234
292 1627774075
293 1631083936
294 1637239580
295 1644823975
296 1665862495
297 1677308782
298 1690977237
299 1691849573
300 1694008133
301 1709185351
302 1722718683
303 1733648938
304 1736111969
305 1743370603
306 1745787786
307 1747152480

NO PESERTA
30121130004239
30129230000164
30121230004125
30121230007253
30121230003537
30121130005963
30121230003912
30121230008393
30121230006194
30121130007698
30121230007278
30121130007392
30121130005856
30121230008676
30121130008765
30121130002539
30121130001878
30121230001616
30121230005793
30121130002207
30121230007864
30121130000772
30121130003563
30121130000768
30121130008194
30121230003623
30121230003548
30121230007877
30121230007219
30121130003589
30121130007450
30121130007682
30121230000063
30121130003949
30121230003535
30121130000183
30121230006098
30121230006227
30121130004508
30121230006776
30121230006176
30121130003665
30121230007939
30121130003846
30121230006218
30121230006074
30121230007401
30121130007343
30121230004880
30121230006165
30121230006278
30121130000161

NAMA
INDRA YOGA PRAWIRO
FIBRIYAN IRODATI
KURNIHAYATI
LUSI SITI AISAH
HAFSYAH SITI ZAHARA
HENDRI KURNIADI
MUSLIMAH
EASTY KARTIKA
DARA NURUL ISTIQOMAH
MARDIYANTO
LALA NAILAH ZAMNAH
RIZKA HUSNU MAULANA
MOHAMAD RIYADI
PUSPITA RAHMAWATI
ATMO PRAWIRO
ZAENAL ARIFIN
MUHAMAD.LUKMANUL HAKIM.S.PDI
HUSWATUN HASANAH
PUTRI ARUM NILAWATI
BUKHORI
WULAN NURAZIZAH
YUDISTIA TEGUH ALI FIKRI
FADHLI DZIL IKROM
JAJANG IRFAN APRIYANA
AHMAD LUKMAN NUGRAHA
INDAH PINTA SARI
NDARU MUKTI OKTAVIANI
SITI FATIMAH
GINA SAKINAH
AZAMUL FADHLY NOOR MUHAMMAD
ARI SYAHIDUL SHIDIQ
AHMAD FATHONI
SRI MULYANTI
HELMI GHOFFAR
RISKI SEPTIADEVANA
BAKHRUL AMAL
AIDA MAWADDAH. S.SI
IRMA YUSMITA
AHMAD FAJAR
NOVIANA KUSUMAWATI
NAILA FARADISA
AMIR HAMZAH
MUSLIHATUL HIDAYAH
ACHMAD GOZALI
WILY WANDARI
JELI FARINA
YULI HANDAYANTI
DADANG MUHAMMAD HASYIM
UMMI NUR ROKHMAH
SILVIA UTARI
NENI DESI FAJARWATI
BAMBANG RUBY SUGIARTO

HARI UJIAN TANGGAL UJIAN
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017
SENIN
23 Oktober 2017

SESI UJIAN
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
12.00 s.d. 13.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30

6/8

KODE LOKASI
LOKASI UJIAN

: 30120011
: LAB. KOMPUTER UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO NO REGISTER
308 1748496488
309 1750691249
310 1753175827
311 1754349450
312 1761124954
313 1775780239
314 1778476164
315 1780581036
316 1787156974
317 1788220933
318 1790703277
319 1798875012
320 1810306251
321 1815054586
322 1846984199
323 1848341726
324 1853079983
325 1854976601
326 1855306928
327 1856071761
328 1863577716
329 1870781193
330 1874409412
331 1880895325
332 1881032203
333 1884300159
334 1885974535
335 1887235136
336 1889666107
337 1913617909
338 1920984163
339 1922872033
340 1932601850
341 1932835560
342 1933599538
343 1938888313
344 1944288885
345 1944815508
346 1953385469
347 1969086128
348 1977757092
349 1978943312
350 1979256982
351 1981984119
352 1988023539
353 1994345340
354 2004346139
355 2004855898
356 2005511703
357 2011224005
358 2011255759
359 2013116832

NO PESERTA
30121230000184
30121230001639
30121230007376
30121130004215
30121230001569
30121130000016
30121230006105
30129130000166
30121230007736
30121130007826
30121230004203
30129130000167
30121130006246
30121230008322
30121130003480
30121230004160
30121230008811
30129230000051
30121230005817
30121130007031
30121230008775
30121130000066
30121230006181
30121130000084
30121230002545
30121230008781
30121130000072
30121230005807
30121230006072
30121230008770
30121230003532
30121230006047
30121230003531
30121230001969
30121130003533
30121130005609
30121130007124
30121130001304
30129130000168
30121130006232
30121230003698
30121230007440
30121130002561
30121230001861
30121230008789
30121230006254
30121130007277
30121130007266
30121130002537
30129130000170
30121130001549
30121230000672

NAMA
HARI UJIAN TANGGAL UJIAN
TIA NUR ISTIANAH
SENIN
23 Oktober 2017
WAHFUANAH
SENIN
23 Oktober 2017
ELIN PERMAYANI
SENIN
23 Oktober 2017
AGUS ROFI'I
SENIN
23 Oktober 2017
ELVI SYUKRINA ERIANTO
SENIN
23 Oktober 2017
MOH.NURHADI
SENIN
23 Oktober 2017
HERANI TRI LESTIANA
SENIN
23 Oktober 2017
MUHAMAD IQBAL IHSANI, S. Pd. I
SENIN
23 Oktober 2017
PRABANDARI DIAH AYU PUSPITAWATI
SENIN
23 Oktober 2017
AGUS MAEMUN
SENIN
23 Oktober 2017
SUSILAWATI
SENIN
23 Oktober 2017
HASBI
SENIN
23 Oktober 2017
KHOMARUDIN
SENIN
23 Oktober 2017
METHA LUBIS
SENIN
23 Oktober 2017
FEBRI TRIFANTO
SENIN
23 Oktober 2017
AFINI RAHMADIA PUTRI
SENIN
23 Oktober 2017
SITI HAMIDAH
SENIN
23 Oktober 2017
DEDE CAHYATI SAHRIR
SENIN
23 Oktober 2017
NURWANTI FATNAH
SENIN
23 Oktober 2017
ADITIA MUARA PADIATRA
SENIN
23 Oktober 2017
MARJAN NURJANAH
SENIN
23 Oktober 2017
GALUN EKA GEMINI
SENIN
23 Oktober 2017
NIKEN WIDOWATI
SENIN
23 Oktober 2017
RAKHMAT HIDAYAT
SENIN
23 Oktober 2017
HIBA UTAMA
SENIN
23 Oktober 2017
WILUJENG WACHYU UTAMI
SENIN
23 Oktober 2017
ZAENUL HAQ
SENIN
23 Oktober 2017
RAHMAWATI
SENIN
23 Oktober 2017
SUMLIYAH
SENIN
23 Oktober 2017
LELI NURLAELI
SENIN
23 Oktober 2017
KIKI FATKHIYANI
SENIN
23 Oktober 2017
INDAH RIZKI ANUGRAH
SENIN
23 Oktober 2017
ASSYIFA JUNITASARI
SENIN
23 Oktober 2017
YAYU SITI FAUZIAH
SENIN
23 Oktober 2017
IHWAN RIZKY
SENIN
23 Oktober 2017
MUHAMMAD FU'AD
SENIN
23 Oktober 2017
AHMAD RIDLA SYAHIDA
SENIN
23 Oktober 2017
MOCHAMAD ABDUL AZIS AMIR
SENIN
23 Oktober 2017
ZAKARIYA AHMAD AZIZ AM
SENIN
23 Oktober 2017
RIO PUTRA
SENIN
23 Oktober 2017
HAULAH NAKHWATUNNISA
SENIN
23 Oktober 2017
RONAWAN
SENIN
23 Oktober 2017
ABDURROHMAN
SENIN
23 Oktober 2017
RATIH RAHMAWATI
SENIN
23 Oktober 2017
JAZARIYAH
SENIN
23 Oktober 2017
WIDIYASTUTI
SENIN
23 Oktober 2017
ASEP MUKSIN
SENIN
23 Oktober 2017
ABDUL ROSYID
SENIN
23 Oktober 2017
ASEP SAEFULLAH KAMALI
SENIN
23 Oktober 2017
AKHMAD SETYAWAN
SENIN
23 Oktober 2017
NAJANUDDIN
SENIN
23 Oktober 2017
HAFNI KHAIRUNNISA
SENIN
23 Oktober 2017

SESI UJIAN
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30
14.00 s.d. 15.30

7/8