En Kamal Sujak Ketua Pustakawan, Siti Hasmah Digital Library

  Membangunkan Koleksi Digital: Pengalaman MMU En Kamal Sujak Ketua Pustakawan, Siti Hasmah Digital Library

  Powerpoint Templates Powerpoint Templates

  Page 1

 • Universiti swasta pertama di Malaysia

  Tersenarai di antara 200 universiti terbaik di Asia

  (2012)

 • Malaysia’s Top Private University in the Asian

University Ranking (QS Quaquarelli Sydmonds 2012)

 • Brand Excellence Awards 2011 by Ministry of

International Trade and Industry

 • SETARA 5 bintang
 • MyRA 3 bintang

  Powerpoint Templates

  Page 2

 • Bermula 1996 di Ayer Keroh Melaka4 buah perpustakaan (2 Perpustakaan Utama,

Perpustakaan Undang-Undang & Penyelidikan)

 • 53 kakitangan (1 Ketua Pustakawan, 2 Pengurus, 8

  Penolong Pengurus,

  1 Pengaturcara Komputer, 38 Pembantu Perpustakaan,

  Powerpoint Templates

  Page 3

  “Digitization is an inseparable part of resource management activates in archives libraries and museum (in other words, memory institutions). It is powerful way to expand access to the collections that enables their wide use for research, education, leisure, tourism and other purpose. In many cases digitization assist preservation of originals or becomes the only method to safeguard fragile material for future generations.” (Manzuch,2008)

  Powerpoint Templates

  Page 4

  Inisiatif bermula awal tahun 2000, bahan terawal yangdidigitalkan ialah terbitan tahun 1998

Membangunkan sistem sendiri yang menggunakan perisian • sumber terbuka

 • Bagi bahan lama yg dihantar secara bercetak dan didigitalkan

  secara manual

Pada tahun 2005, polisi memerlukan semua bahan (tesis MBA & • PhD ) bercetak disertakan salinan ‘softcopy’ asal

 • Bagi kertas soalan peperiksaan - di hantar ke perpustakaan

  secara bercetak atas faktor keselamatan Koleksi e-book

  Powerpoint Templates

  Page 5

 • Akses kepada bahan yang terhad
 • Pencarian bahan dan pengkatalogan tidak

  sistematik dan lambat

 • Meningkatkan perkongsian bahan di antara

  kampus Cyberjaya dan Melaka

 • Keperluan kerjasama antara universiti – cth:

  Kish University, PERPUN dll.

  Powerpoint Templates

  Page 6

 • Pada awal tahun 2000,
 • Bahan yang dikarang
 • Membangunkan
 • Bahan yang sudah
 • Server pertama hanya
 • Tiada ‘benchmark’
 • Aplikasi dan platform

  Powerpoint Templates

  Page 7

  perkakasan elektronik sangat mahal

  mempunyai simpanan sebanyak 20GB Kos yang tinggi

  sistem indeks dan pengkatalogan

  yang sesuai

  yang terhad Sistem dan Aplikasi

  menggunakan ‘typewriter’

  rosak , tulisan yang sukar di baca Bahan lama yang sukar di digitalkan

  Keperluan latihan – Pustakawan dan pengguna

 • Mengenalpasti keperluan
 • Bahan yang tebal dan sukar

  latihan disalin

 • Bermula dengan ‘try and error’
 • Hasil salinan yang tidak

  semasa sistem dibangunkan memuaskan (Versi 1 – Versi 4)

 • Sentiasa merombak dan

  Ketiadaan mengemaskini sistem perkakasan yang baik

  Powerpoint Templates

  Page 8

 • Pihak perpustakaan haruslah mendraf dan

  meletakkan misi pendigitalan bahan

 • Polisi bahan yang akan didigitalkan
 • Misi dan visi pendigitalan
 • Akses kepada bahan
  • Melibatkan pengurusan atasan universiti

 • Dibincangkan melalui JK Perpustakaan,

Fakulti dan VPA

  Powerpoint Templates

  Page 9

 • Mendapatkan kelulusan pihak universiti
  • Mendapatkan kelulusan serta menjadikan
  • Sama ada tesis PhD, MBA tesis serta kerja

 • Mengaplikasikan polisi kepada semua fakulti

  Powerpoint Templates

  Page 10

  polisi wajib bagi semua peringkat

  kursus tahun akhir

  serta menjalankan promosi kepada pelajar dan pihak akademik

Di sokong kuat oleh polisi universiti Mewajibkan bahan dihantar kepada perpustakaan untuk pelajar bergraduasi Penyerahan hakcipta tanpa menafikan hak penulis

  Powerpoint Templates

  Page 11

  Page 12

  mplates e Powerpoint T

 • Originator to Own CopyrightAn originator shall own the copyright in all

  

copyright works created by the originator

except computer programs, subject to the

other provision in theses regulations MMU, Intellectual Properties Regulations

  Powerpoint Templates

  Page 13

 • University to own intellectual property which

  student creates

 • The university shall own the intellectual

  

property , which the student created as

accordance to schedule 1 and to

regulations 2 and 4 , and shall always own

the copyright in their theses

MMU, Intellectual Properties Regulations

  Powerpoint Templates

  Page 14

 • University ownership of intellectual property

  which employee creates

 • In respect of intellectual property created by

  an originator in the course of the originator’s employment with the university, the university shall own all such intellectual property as accordance with schedule 1 and subject to regulation 2 and 3 MMU, intellectual properties regulations

  Powerpoint Templates

  Page 15

 • Mengenal pasti keperluan dan rombakan ke

  dalam sistem perpustakaan digital

 • Antara kemaskini dilakukan:
  • Aplikasi bagi memudahkan pengguna -

  mesra pengguna

 • Penambahan koleksi bahan
 • Faktor keselamatan

  Powerpoint Templates

 • Kemaskini platform

  Page 16

Ke semua bahan akademik universiti perlu • didigitalkan

 • Terutama :
  • PhD dan MBA tesis
  • Kerja Kursus Tahun Akhir (A sahaja)
  • Video – video FCM
  • Kertas – kertas peperiksaan
  • Penulisan akademik MMU
  • E- Book

  Powerpoint Templates

  Page 17 Powerpoint Templates

  Page 18 Proses Penapisan oleh fakulti salinan Softcopy dan printed ke perpustakaan

  Mengindex bahan ke sistem Proses saringan bahan mengikut kehendak SHDL

  Akses oleh ahli Tidak Ya

  Mula Tamat

  Page 19

  mplates e Powerpoint T

 • Pustakawan akan memasukkan maklumat
 • Maklumat dimasukkan berdasarkan keperluan
 • Pengguna dapat melihat maklumat lengkap

  Powerpoint Templates

  bibliografi ke dalam sistem yang dibina

MARC21

  

bibliografi mengguna ‘citation MLA’ dan abstrak

bahan

Page 20 • Bahan diperlukan dikenalpasti dan diindeks

 • Setelah maklumat bibliografi disahkan.

  

Pengguna boleh mendapatkan maklumat

serta bahan melalui portal vlib

 • Setiap pengguna perlu mendaftar dan setiap

  

kali bahan ingin dimuat turun, Pengguna

perlu mendapatkan Download Authorization

Code (DAC) No

  Powerpoint Templates

  Page 21

 • DAC no. akan dihantar kepada pengguna melalui email yg didaftarkan.
 • Sekali lagi maklumat dan amaran akta hakcipta
 • Setiap bahan akan dimasukkan ‘watermark’ dan

  Powerpoint Templates

  Page 22

  akan dipaparkan untuk maklumat pengguna

  tandatangan digital perpustakaan

  Page 23 esis

  mplates e

  Pengguna: MMU T

  Powerpoint T

  Page 24

  mplates e

  esis MMU T

  Powerpoint T

  Senarai

  Page 25 turun Muat

  mplates e

  juan u T

  Powerpoint T

  DAC Bagi

  Page 26 esis

  mplates e

  enuh: MMU T P

  Powerpoint T

  Page 27

  mplates e

  Pengguna: FYP

  Powerpoint T

  Antaramuka

  Page 28 Pelajar khir mplates

  e

  A rojek P

  Powerpoint T

  Senarai

  Page 29 elajar P Akhir

  mplates e

  enuh: Projek P

  Powerpoint T

  Hanya menggunakan 2 orang pembantu perpustakaan dan 1 orang pustakawan

  Powerpoint Templates

  Page 30

Setiap pengguna perlu mendapatkan DAC no. Meletakkan ‘watermark’ & Library Digital signature Terbuka kepada komuniti MMU sahaja Setiap tesis tidak boleh di ‘copy and paste’

  Powerpoint Templates

  Page 31

Mulai 2010, setiap tesis Master & PhD akan dimuat naik ke ‘ProQuest Digital Thesis’. Pihak universiti akan mendapat royalti hasil penjualan bahan-bahan tesis Setiap tesis akan dimasukkan ke dalam e-print (katalog dan abstrak sahaja)

  Powerpoint Templates

  Page 32

  Page 33

  mplates e Powerpoint T

  Page 34

  mplates e Powerpoint T

  Page 35

  mplates e Powerpoint T

Mengimbangi penggunaan ruang di perpustakaan Membenarkan akses kepada orang ramai Membenarkan akses bahan dengan lebih meluas Menggalakkan promosi dan kebolehgunaan bahan dalam sesuatu masa

  Powerpoint Templates

  Page 36

Lapuran penggunaan bahan yg lebih tepat Perkongsian di antara 4 perpustakaan cawangan dan universiti lain Memudahkan pencarian Memudahkan pemuliharaan bahan

  Powerpoint Templates

  Page 37 Powerpoint Templates

  Page 38 Tahun / Aplikasi MMU Thesis MBA Thesis Exam Paper Final year Project 2013 –(Jun) 22,141 16,323 612,011 51,454 2012

  23,244 11,245 920,111 202,121 2011 20,114 10,242 902,051 232,122 2010

  13,051 9,124 905,863 129,454 2009 12,041 8,055 624,084 203,356 2008

  7,077 5,919 102,235 56,644 2007 5,069 3,080 104,027 - Statistik muat turun pengguna berdasarkan tahun

Memerlukan akses internet/ Intranet sepenuhnya Keperluan untuk mengemaskini server Keperluan untuk membuat ‘backup’ terhadap rekod, bahan salinan dan sistem

  Powerpoint Templates

  Page 39

  Page 40

  mplates e Powerpoint T

  Disalin secara digital bagi teks penuh dalambentuk CD/DVD Disalin secara berkala ke dalam DVD bagimaklumat bibliografi (semua bahan) Auto-Backup bagi rekod pangkalan data

  Powerpoint Templates

  Page 41

  Memulakan koleksi E-book pada tahun 2008Sekarang SHDL mempunyai sebanyak 45,435 bahan E-book

  Powerpoint Templates

  Page 42

 • Setelah 13 tahun membangunkan koleksi digital

  menggunakan sistem yang dibangunkan sendiri, MMU perlu sentiasa peka dengan perubahan dan kehendak pengguna yang pelbagai. Akses, sumber kewangan dan rangkaian bukanlah halangan utama melainkan sikap untuk mencuba dan ‘mencipta’ sesuatu yang baru.

  Powerpoint Templates

  Page 43 Powerpoint Templates

  Page 44 “..It's not about money. It's about the people you have, how you're led, and how much you get it..” Steve Jobs Powerpoint T e mplates

  Page 45 Sekian


Dokumen yang terkait

Analisa Kualitas Citra Digital Hasil Akuisisi Jarak Jauh

0 0 8

Idioms Used In Real Steel Movie - Digital Library IAIN Palangka Raya

2 1 9

BAB IV HASIL PENELITIAN - Pengaruh Dosis Ragi Terhadap Kualitas Fisik Tempe Berbahan Dasar Biji Cempedak (Arthocarpus champeden) Melalui Uji Organoleptik - Digital Library IAIN Palangka Raya

0 0 20

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - Uji Kualitas Mikrobiologi Minuman Olahan Berdasarkan Metode Nilai MPN Coliform di Lingkungan Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kelurahan Pahandut Palangka Raya - Digital Library IAIN Palangka Raya

0 1 12

The effect of personal vocabulary notes on vocabulary knowledge at the seventh grade students of SMP Muhammadiyah Palangka Raya - Digital Library IAIN Palangka Raya

0 0 20

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - Pengaruh variasi berat glukosa pada filtrat tomat (solanum lycopersicum (L) Commune) dan lama fermentasi acetobacter xylinum terhadap tingkat ketebalannata de tomato - Digital Library IAIN Palangka Raya

0 2 9

BAB IV HASIL PENELITIAN - Penerapan model pembelajaran inquiry training untuk meningkatkan berpikir kritis dan hasil belajar siswa pada pokok bahasan gerak lurus - Digital Library IAIN Palangka Raya

0 1 23

CHAPTER I INTRODUCTION - The effectiveness of anagram on students’ vocabulary size at the eight grade of MTs islamiyah Palangka Raya - Digital Library IAIN Palangka Raya

0 0 10

BAB II KAJIAN TEORITIK A. Penelitian Sebelumnya - Perbedaan penerapan metode iqro’ di TKQ/TPQ Al-Hakam dan TKQ/TPQ Nurul Hikmah Palangka Raya - Digital Library IAIN Palangka Raya

0 0 26

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang - Penerapan model Problem Based Instruction (PBI) terhadap pemahaman konsep dan hasil belajar siswa pokok bahasan tekanan Kelas VIII Semester II di SMPN Palangka Raya Tahun Ajaran 2015/2016 - Digital Library IAIN Pala

0 1 80

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

64 1359 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

23 368 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

24 324 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

6 210 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

18 304 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

27 405 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

21 370 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

8 223 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

13 377 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

21 428 23