A J I A N F I S I O L O G I S P E M B E R I A N N I T R O G E N Y A N G B E R B E D A T E R H A D A P P E R T U M B U H A N T A N A M A N S U W E G ( A m o r p h o p h a l l u s c a m p a n u l a t u s )

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/

/
:

u

ilib.

gilib
i
d
/
/
:

http

ac.
nej.

u


ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

u

ht


.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.


ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

ht

id/

id/

id/

ac.
nej.


ac
nej.

.u

.u

http

id/

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i

d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u


gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.


gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u


.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.


u
u
u
ilib.
ilib.
ilib.
g
g
g
i
i
i
d
d
d
://
://
p://
KAJIAN

NITROGEN
httYANG
http
http FISIOLOGIS PEMBERIAN
BERBEDA TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN
/
/
/
/
SUWEG (Amorphophallus
campanulatus
)
c.id
c.id
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
tp://
http
http
http
lib.u

digi
tp://

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
SKRIPSI
/
/
:
http

http

tp

ac.
nej.

u

ilib.

u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ht

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

id/

id/

u

ilib.

http

http

http

id/

ac.
nej.

.u

gi
://di

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gi
://di

tp

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI
FAKULTAS PERTANIAN
/
.id/
cUNIVERSITAS
JEMBER j.ac.id
a
.
j
ne
ne
2012
lib.u
lib.u

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

lib.u

h

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

u

ilib.

dig
tp://

lib.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

ac.
nej.

ht

Wahyu Farida
/ 081510501038
.idNIM.

lib.u

digi
tp://

u

t
hOleh

.id/

id/

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht
ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

http

id/

id/

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

gilib
i
d
/
/
:

http

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

ht

ht

id/

id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

id/

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
KAJIAN FISIOLOGIS
.une
.une YANG BERBEDA
.une PEMBERIAN NITROGEN
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
TERHADAP
PERTUMBUHAN
://di TANAMAN SUWEGttp://di
://di
p
t
t
h
h
http
(Amorphophallus campanulatus)

.id/

ac
nej.

lib.u

digi
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

u

ac
nej.

une

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

ht

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

id/

id/

u

ilib.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

h

h
ac.
nej.

.id/

ac
nej.

http

id/

dig
tp://

h

PROGRAM /STUDI AGROTEKNOLOGI /
id
c.id
aFAKULTAS
PERTANIANej.ac.
.
j
e
n
n UNIVERSITAS JEMBER
lib.u
lib.u
i
i
g
g
i
i
/d
/d
2012
ttp:/
ttp:/

/

.id
j.ac

tp

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

ac
nej.

http

.
gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

.u

.id/

.id/

oleh

NIM 081510501038

.id/

ac
nej.

u

ht

i
/dig
WahyupFarida
/
:
t
ht

h

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

lib.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

tp

u

ilib.

dig
tp://

.id/

lib.u

ac.
nej.

ht

.id/

id/

id/

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

ac.
nej.

ht

digi
tp://

.id/

.id/

ac
nej.

id/

id/

ac.
nej.

ilib.

http

ib melengkapi tugas akhir danigmemenuhi
ilib
diajukan
salah satu syarat
gilib
gilguna
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
: untuk menyelesaikan Program
http Studi Agroteknologi (S1) http
http
dan mencapai gelar Sarjana Pertanian

tp

dig
tp://

.u

SKRIPSI

nej.

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

gilib
i
d
/
/
:

http

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

id/

id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

SKRIPSI
http

id/

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

u

ilib.

dig
tp://

t

t

t

ac.
nej.

h
h
h FISIOLOGIS PEMBERIAN
KAJIAN
NITROGEN YANG BERBEDA
TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUWEG
/
/
/
d
i
.
c.id
c.id
c
(Amorphophallus
campanulatus)
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
.un

.un

.un

ilib
//dig

ilib
//dig

http

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

dig
tp://

lib.u

ac
nej.

ac
nej.

lib.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

httpDosen Pembimbing Utama http

ac
nej.

.u

.u

.u

tp

.id/

.id/

Pembimbing

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

.id/

.u

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

h

.id/

gilib
i
d
/
/
:

u

i
/dig
/
:
p
t
t

h

id/

ac.
nej.

ilib.

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

dig
tp://

.id/

lib.u

.u

.u

ht

.id/

ac
nej.

ac
nej.

id/

ac.
nej.

ht

digi
tp://

ac
nej.

id/

u

ilib.

dig
tp://

.id/

.id/

Oleh

NIM 081510501038

id/

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
WahyupFarida
/
/
:
htt

http

tp

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

.id/

ac
nej.

lib.u

ilib
//dig

:

:

tp:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

: Tri Handoyo, S.P.,Ph.D.
ttp

h

NIP.197112021998021001

http

u

ilib.

dig
tp://

ht

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

id/

id/

id/

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

n
lib.u
lib.u
i
i
g
g
i
i
NIP.196002231987021001
://d
://d
http
http

.un

gilib
i
d
/
/
:

tp

c.
: Dr. Ir. Slameto,
ej.a M.P.

c.
Dosen Pembimbing
ej.a Anggota

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

id/

.id/

ac
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

id/

id/

ac.
nej.

u
Skripsi ini sayaigpersembahkan
untuk:
ilib.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

PERSEMBAHAN
http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

d
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht
ht sayang, hidayah serta kemudahan
ht SWT atas segala rahmat, kasih
1. Allah
yang
/
c.id

.u

.id/

.id/

tp:

.id/

ac
nej.

c
c
2. Ayah Ribut, Ibu Menik,
ej.a terimakasih atas do’a
ej.a sebagai sumber kehidupanku

a
nej.

ilib
//dig

sungguh luar biasa dalam membimbing hidup umat-Nya;

u
.un
.un
b
b
i
i
l
l
ilib.
i
i
g
g
g
i
i
i
tulus ikhlas
yang
engkau
panjatkan
setiap
hari
dan
telah
mengajarkan
nilaid
d
d
/
/
/
ttp:/
ttp:/
ttp:/
h
h
h
nilai keimanan hingga meresap dalam diri dan menyatu dalam hati;

3.
Kakung Soetadji, Uti Karlin,
/ Emak Sintok
/
/ Adikku Dewi Puspita Febriyanti,

.id
j.ac

une

lib.
i
g
i
://d

tp

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
dan almarhum Kakung
kasih
.une
.une sayang, mendoakan dan
.une yang selalu memberi
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
memotivasi
://di
://di
://di selama ini;
http
http
http

4. Dosenku tercinta, terutama Pak Tri Handoyo, Pak Slameto dan Pak Hidayat

/
/
semangat untuk lebihcmaju
.id/ dan selalu sabar
.id/ Bambang yang selalu.amemberiku
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
j
.une
.une
.uneskripsi ini;
dalam membimbing
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
ig
dig
://kalian
://dsedih
://di kos Kalimantan X nottp18,
p
p
t
t
t
t
5. Teman-teman
dan
bahagiaku
bersama
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

semua, terimakasih telah mengisi hari-hariku selama ini;

/
id/
id/
.id/
.tinggi;
.kanak-kanak
.id6.
c
c
c
c
Guru-guruku
sejak
taman
sampai
perguruan
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
une
une
une
.
.
.
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
7. Almamater
g
g Fakultas Pertanian, Universitas
gProgram Studi Agroteknologi
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h
h
Jember.
ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

.u

http

id/

id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

ilib.

ac
nej.

.u

.u

ac.
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

lib.u

h

.id/

ac
nej.

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

dig
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

h

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

lib.u

digi
tp://

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

id/

id/

ac.
nej.

ac.
nej.

ac.
nej.

u
u ubahlah.
ib.u dengan kesalahan diri sendiri
lib.dan
lJujur
ilib.
i
i
g
g
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
:/
sedang datang.http:/
ttp:penderitaan
http Inilah dua solusi terefektifhbila

.u

igilib
d
/
/
:
tp

ac
nej.

.u

.u

MOTTO
http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

Intinya, koreksi, koreksi dan koreksi.

(Yusuf Mansur) 1

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

nej.

nej.

u
u
.u ada penderitaan yang bakal
Insya Allah
ilib.lama-lama bersemayam digilib.
ilibtidak
g
g
i
i
d
d
/
://
://
ttp:/
http
http
di dalam h
kehidupan
kita.

lib.u

digi
tp://

.id/

d/
d/
Selanjutnya,
ac.i
ac.i perbaiki, perbaiki dan perbaiki.

.id/

ac
nej.

Man Jadda Wajada,

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

g
://di

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

siapa yang bersabar
http akan beruntung

http

tp

ac
nej.

u
Man Shabara Zhafira,
ilib.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

siapa yang .bersungguh-sungguh
pasti sukses.
id/
.id/

.id/

ac
nej.

(A. Fuadi) 2

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

h

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

1) Mansur,
http : Zikrul
http Temukan Jawabannya. Jakarta
http Yusuf. 2010. Temukan Penyebabnya
Hakim
2) Fuadi, A. 2011. Ranah 3 Warna. Jakarta : PT Gramedia Utama

tp

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

lib
PERNYATAAN
digi

http

ht

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

id/

id/

id/

u

ilib.

.u

://

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

.id/

dig
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

h

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ac.
nej.

ht

.id/

lib.u

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

.id/

ac
nej.

digi
tp://

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

dig
tp://

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

.id/

.id/

/
: 081510501038
c.id

ac
nej.

a
nej.

.u

lib.u

digi
tp://

ac.
nej.

t

NIM

id/

id/

Nama : Wahyu Faridah

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

u
Saya yang bertanda
ilib.tangan di bawah ini:

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

PERNYATAAN
http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

Menyatakan ddengan
igilib
igilibilmiah yang berjudul “Kajian
igilib sesungguhnya bahwa://karya
d
d
/
/
/
/
:
:
p
ttp
httTanaman
http Pemberian Nitrogen Yang hBerbeda
Fisiologis
Terhadap Pertumbuhan
Suweg (Amorphophallus campanulatus)” yang saya tulis benar-benar hasil karya

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
saya sendiri. Apabila dikemudian
hari terbukti bahwa karya
ilmiah ini adalah hasil ne
.une
.une
b
b
i
i
lib.u
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
jiplakan, pmaka
://d atas perbuatan tersebut. ttp://d
://d saya bersedia menerima tsanksi
h
h tp
htt

id/
.ac.

nej

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya

dan paksaan dari pihak
sanksi
/
/
/ manapun serta bersedia .mendapatkan
/
.idtekanan
c.id
c id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
akademik jika dikemudian
une
.une
.benar.
.une hari pernyataan ini tidak
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

u

htt

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

h

ac
nej.

lib.u

lib.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

u

Yang menyatakan,

.id/

lib.u

ac.
nej.

ilib.

ig
Jember, 13 November
p://d2012

ht

.id/

ac
nej.

digi
tp://

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

id/

id/

ac.
nej.

Wahyu Farida

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

ht

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

.u

http

id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

/
id/ 081510501038
.NIM.
c.id
a
.
j
.une
b
i
l
i
g
://di
http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

id/

id/

ac.
nej.

ac.
nej.

ac.
nej.

u
u
u
Skripsi yang berjudul
ilib.
ilib. Pemberian Nitrogen Yang
ilib. berjudul “Kajian Fisiologis

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

PENGESAHAN
http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

//dig

//dig

:
PertumbuhanhttpTanaman

:
Berbeda
http Terhadap

//dig

:
(Amorphophallus
http

Suweg

campanulatus)” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Pertanian Universitas

a
nej.

lib.u

digi
tp://

Hari

: Fakultas Pertanian Universitas Jember

.id/

gilib
i
d
/
/
:

id/

ac.
nej.

.un

.id/

ac
nej.

lib.u

digi
tp://

.u

ac
nej.

http

http

ht

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

id/

id/

id/

u

gilib
i
d
/
/
:

htt

id/

ac
nej.

.u

Dr. Ir. Jani Januar, M.T
lib.u
i
g
i
NIP. 195901021988031002
p://d

.u

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

Dekan,

http

.id/

ac
nej.

.id/

.id/

.id/Mengesahkan

ac
nej.

http

ilib.

ht

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
e
Ir. Hidayat
Setyawan, M.M. .une
.unBambang
b
i
l
i
g
igilib
i NIP. 19570701984031004
d
d
/
/
/
/
:
:
http
http

gilib
i
d
/
/
:

tp

u

ilib.

dig
tp://

/
c.id
a
.
j
Dr. Ir. Slameto,
.uneM.P.
b
i
l
i
g
NIP. 196002231987021001
://di
http

.u

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

ht

.id/

tp

id/

.id/ 3,
c
a
.
Penguji
nej

ht

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

igilib
d
/
/
:
tp

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

Penguji 2,ej.ac

.u

igilib
d
/
/
:
tp

ac
nej.

Tri Handoyo,
httpS.P.,Ph.D.
NIP. 197112021998021001

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

Penguji 1,

.id/

dig
tp://

gilib
i
d
Tim Penguji
/
/
:
http

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

i
/dig
/
:
p
t
t

h

Tempat

ac
nej.

ac
nej.

lib.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

: 13 November 2012 h

id/
.ac.

.u

ac
nej.

h
Tanggal
nej

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

u
ilib.
: Selasa
g
i
d
/
ttp:/

.id/

.id/

.id/

/
c.idJember pada:

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

KAJIAN
http
http NITROGEN YANG BERBEDA
http FISIOLOGIS PEMBERIAN
TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SUWEG
(Amorphophallus
campanulatus)
d/
d/
i
i
.id/
.id/
.
.
c
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
dig
dig
STUDY
OF
://diGIVING DIFFERENT ttp://di
://(PHYSIOLOGICAL
p
p
t
t
tp://
t
t
h GROWTH OF SUWEG h
h
NITROGEN ON PLANT
(Amorphophallus campanulatus))

tp

i
/dig
/
:
p
t
t

i
/dig
/
:
p
t
Wahyu
ht Farida

h

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

ac
nej.

h

.id/ ABSTRACT

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

lib.u

digi
tp://

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp world, have not utilize as hattpfoodstuff
tp
htthe
htSuweg
was the biggest tuber in

tp

alternative for carbohydrate source. In Indonesia the farmers did not use a

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
standard cultivation techniques
for suweg cultivation,nwhich
was cultivated in the ne
.u e
.une
b
b
i
i
lib.u
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
wild land. :The
/d know how the growth, chlorophyll
//d purpose of this researchttpis:/to
://d
http
h
http

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

content, protein and carbohydrate of suweg if treated different of nitrogen. The

method use Completely
/
idresearch
.id/
.id/ of system of
.id/ Randomized Design fertilization
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
nej is 0 g urea / plant, 0.5 gburea
seven level of doseb.:uthat
.une
.une/ plant, 1.0 g urea / plant,
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
dig 3
/dig 2.0 g urea / plant, 2.5 tgpurea
://with
://di / plant and 3.0 g urea / plant
://plant,
1.5 g urea
p
p
t
t
t
t
t
h
h
h

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

times replication of each treatment. The result show that highest growth and

/
/
/
/
of suweg plant occur
.iddiameter
c.id
c.id that is 0.46% and
c.idon treatment N 0.5 g urea j/.aplant,
a
a
.
.
j
j
ne
ne
.une
.uof
.uhighest
b
b
b
1.25%. While,githe
carbohydrate content
Suweg plant occur gon
i
i
i
l
l
l
i
i
g
://di
://di
://di
treatment
%
http
http
http1.0 g urea / plant, that is 0.318

ac
nej.

lib.u

digi
tp://

/
/
/ Words : Amorphophallus.icampanulatu,
Nitrogen,Plantacphysiology.
.id/
.idKey
c.id
c d
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
http
http
http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

ht

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

.u

http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

/
.idKajian
c
a
.
nej

.u

igilib
d
/
/
:
tp

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

RINGKASAN
http

id/

c.
Pemberian
ej.a

Fisiologis

.un

id/

c.
Yangej.aBerbeda

Nitrogen

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

id/

Terhadap

.un

ac.
nej.

.u

ilib
ilib
ilib
Pertumbuhan
campanulatus). Wahyu
/dig
/dig
/dig Tanaman Suweg (Amorphophallus
ttp:/

ttp:/

ttp:/

h Fakultas
h Program Studi Agroteknologi
Farida,h 081510501038; 2012: 28 halaman;
Pertanian Universitas Jember. /
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
e
Kata Kunci: Amorphophallus
campanulatus, Nitrogen,
Tumbuhan
unFisiologi
une

id/
.ac.

nej

lib.u

digi
tp://

lib.

lib.

h

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

i
/dig
/
:
p
t
t

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

ac
nej.

h

h

Suweg (Amorphophallus campanulatus) adalah umbi paling besar di

/
/
/
Kelebihan umbi suweg
protein dan
.id/
.iddunia.
c.id
cpangan,
c.id adalah kandungan serat
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne tinggi dengan kadar lemak
karbohidratnya yang
.une
.uneyang rendah. Di Indonesia
.ucukup
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig
://di
://di
p://d
kuranghttmemanfaatkan
suweg sebagai
http sumber
httpalternatif lain bahan pangan

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

karbohidrat. Peluang pasar suweg sangat besar, baik untuk pasar dalam negeri

/
/
/
.id/
ini pasokan hanya j.dipenuhi
c.id
c.id dari pedagang
cSelama
c.idmaupun pasar luar negeri.
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.unedi hutan atau di sekitar
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
kecil
yang
mengumpulkan
umbi
yang
tumbuh
liar
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h jika tidak diupayakan penanamannya.
h
perkebunan
dan lama kelamaan akan habis
nej.

u

ilib.

dig
tp://

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan, kandungan

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
klorofil, protein dannejkarbohidrat pada tanamannesuweg
(Amorphophallus nej
j
u
.u
.u
b
b
i
i
l
l
ilib.
i
i
g
g
g
i
i
i
campanulatus)
pada
pemberian
nitrogen
yang
berbeda.
Metode
penelitian
yang
d
d
d
/
/
/
:/
:/
:/
http
http
http

d/
ac.i

digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap dengan faktor pemupukan N yang

atas tujuh taraf. yaitu d
/
/
d/ g urea/tanaman
dterdiri
i3.0
i 0,/ 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 dan
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
dengan masing-masing
3 kali ulangan.
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
://di N
://duntuk
://dpenelitian
Hasil
menunjukkan bahwa
tanaman suweg, pemberian
http
http
http

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

pada masing-masing perlakuan memberikan pengaruh berbeda tidak nyata

/
/
seluruh parametercpengamatan.
laju pertumbuhanc.tinggi
id/ dan diameter
.id/
.idterhadap
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne g/tanaman yaitu 3.48 cmb.une
.une terdapat pada perlakuanilibN.u0.5
tanaman suweg tertinggi
b
i
l
i
gili
g
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
p: per minggu. Kandungan hklorofil
ttp: dan protein tertinggi terdapat
dan 0.5
http pada
httcm

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

perlakuan N 1.5 g/tanaman, yaitu 0.46% dan 1.25%. Sedangkan kandungan

/
/
/
id/ tanaman suweg denganaperlakuan
c.id
c.id
c.pada
c.idkarbohidrat tertinggi terdapat
1 g/tanaman
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
yaitu 0.318%.
g
g
g
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h
h

u

ilib.

dig
tp://

ht

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

id/

id/

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

PRAKATA
http

d/

d/

d/

i
Puji syukur kepada
SWT atas segala erahmat
ac.i
ac.i dan karunia-Nya
ac.Allah
.
.
.
j
j
j
e
e
n
n
n
ib.u berjudul “Kajian Fisiologis
ib.u menyelesaikan skripsi ini
lib.u
lyang
ldapat
i
i
i
sehingga penulis
g
g
g
i
i
i
/d
/d
/d

ac.
nej.

u

ilib.

ac
nej.

.u

.u

id/

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ttp:/

ttp:/

ttp:/

h Suweg
h
Pemberian
Nitrogen Yang Berbeda hTerhadap Pertumbuhan Tanaman
(Amorphophallus campanulatus)”.
kepada
/
/ Penulis menyampaikan terimakasih

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
seluruh pihak yang utelah
.une
.une skripsi ini, terutama
. ne membantu dalam penyelesaian
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
kepada: tp://di
://di
://di
http
http
ht

id/
.ac.

nej

lib.u

digi
tp://

1. Dr. Ir. Jani Januar, MT. Selaku Dekan Fakultas Pertanian dan Dr. Ir. M. Setyo

/
/
Program Studi Agroteknologi
Universitas
id/
.id/ Poerwoko, MS, selaku
c.id
c.id
c.Ketua
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Jember;
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
ig
dig
dig
p://d
2. TrihtHandoyo,
S.P.,Ph.D. Dr. Ir.htSlameto
MP, dan Ir. Hidayat
tp://
tp://
httBambang

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

Setyawan MM. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi,

.id/

/
/
/
c.idkesempurnaan skripsi ini; j.ac.id
c.id bimbingan, dan saranj.demi
a
a
.
j
une
.2008;
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
3.
Teman-teman
Agroteknologi
terutama
angkatan
i
i
i
g
g
dig
://di
://di
p
p
t
t
tp://
t
t
h boy Friend Arfian Ghasafi; h
4. My

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

5. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

d/
ac.i

nej.

u

ilib.

dig
tp://

id/

id/

id/

ac.
nej.

ac.
nej.

ac.
nej.

u
u
u
Penulis menyadari
bahwa dalam pembuatan
ilib.
ilib. skripsi ini masih jauh dari
ilib.
//dig

//dig

//dig

:
:
sempurna.
adanya kritik danhsaran
ttp: yang
http
http Oleh karena itu, penulis mengharapkan
membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi

/
/
/
d/ kita semua.
c.id
c.id
c.ibagi
c.idperkembangan ilmu pertanian
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
i
di
://di
://di
p://d
t
tp://
t
h
http
http
Jember, 13 November 2012
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ht

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

u

ilib.

ac
nej.

.u

.u

http

id/

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.u

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

.id/

Penulis

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.u

ttp:/

ttp:/

h
h
h
HALAMAN
JUDUL ....................................................................................

ii

LEMBAR PEMBIMBINGAN ......................................................................
/
/

iii

HALAMAN PERNYATAAN .......................................................................

vi

id/
.ac.

ac.
nej.

.u

id
.ac.

id
.ac.

.id/

c
ej
ej
HALAMAN PERSEMBAHAN
....................................................................
iv unej.a
n
n
u
u
.
.
.
igilvib
igilib
igilib
d
d
d
/
/
/
HALAMAN
MOTTO
..................................................................................
/
/
/
:
:
:
http
http
http

nej

lib.u

id/

Halaman

ilib
ilib
HALAMAN/dSAMPUL
.................................................................................
igilib
/dig i
/dig
ttp:/

digi
tp://

id/

ac.
nej.

.u

u

ilib.

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

DAFTAR
http ISI

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
/
PENGESAHAN ...........................................................................
vii
.idLEMBAR
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ABSTRAK.....................................................................................................
viii
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di ix
://di
://di ................................................................................................
RINGKASAN
http
http
http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

PRAKATA ...................................................................................................

x

/
/
/
/
xi
c.id
c.id
c.id
c.idDAFTAR ISI ................................................................................................
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une
.une
.un.....................................................................................
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
DAFTAR
GAMBAR
xiii
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h
h TABEL ......................................................................................
DAFTAR
xiv
DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xvi

nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
BAB 1. PENDAHULUAN
1
j
j
j ............................................................................
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
1.1://Latar
dig Belakang ..........................................................................
://di 1
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

d/
ac.i

d/

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

1.2 Rumusan Masalah .....................................................................

3

1.3 Tujuan .......................................................................................
d/
d/

3

1.4 Manfaat
.un
.un.....................................................................................

3 .u
4

c.i
ej.a

ilib
//dig

c.i
ej.a

ilib
//dig

ilib
//dig

BAB 2.ttTINJAUAN
PUSTAKA ..................................................................
p:
ttp:
ttp:

tp:

h

.id/

ac
nej.

2.1 Tinjauan Umum ........................................................................

4

/
/
2.2 Perkembangbiakan
c.id
c.id Suweg........................................................

6

a
nej.

g
://di

tp

a
nej.

g
://di

.id/

ac
nej.

6 .u

gilib
i
d
/
/
:

p Kandungan Gizi Umbi Suweg
http
http .................................................
htt2.4

7

2.5 Pupuk Nitrogen ..........................................................................

8

/
/
/
c.id
c.id
c.id
2.6 Hipotesis .....................................................................................
11
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
BAB 3. METODE
g12
g
g PENELITIAN ................................................................
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

d/
ac.i

ej.

n
lib.u
i
g
i
d

h

u
u
2.3 Syarat
ilib.
ilib.Tumbuh .........................................................................

.u

gilib
i
d
/
/
:

h

.id/

ac
nej.

tp://

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian ................................................. 12

u

ilib.

dig
tp://

ht

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

id/

id/

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

p Bahan Dan Alat ..........................................................................
12
http
http
htt3.2

tp

3.2.1 Bahan .................................................................................. 12

c.i
c.i
3.2.2 Alat .....................................................................................
12
ej.a
ej.a

nej.

.u

igilib
d
/
/
:
tp

id/

d/

d/

d/
ac.i

.un

.un

ac.
nej.

.u

lib
ilib
ilib
3.3 /Metode
digi Penelitian Dan Pelaksanaan
/dig12
/dig Penelitian ........................

:/
:/
:/
http
http
http 3.3.1 Metode Penelitian ................................................................
12
id/
.ac.

nej

lib.u

digi
tp://

3.3.2 Pelaksanaan Penelitian
........................................................
13
/
/

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
3.3.2.1
.........................................
13 une
.une
.une Persiapan Media Tanam
b
b
i
i
l
l
ilib.
i
i
g
g
g
i
i
i
d
d
d
3.3.2.2 Pemindahan Bibit
:// 13
://...................................................
://
http
http
http
3.3.2.3 Pemeliharaan Tanaman ........................................... 13

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

3.3.2.5
14
.u Pemanenan .............................................................
lib.u
lib.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

3.3.2.4 Pemupukan
.............................................................
13
.id/
.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

i

/dig

i

/dig

:/ 14
:/
3.3.2.6 Pembuatan Tepung
http
http Umbi .......................................

http

tp

3.4 Parameter Penelitian.................................................................. 15

u

.
gilib
i
d
/
/
:

une

une

ac
nej.

u

.
b.
3.4.2
Batang ..................................................................
ilib.
ig15
igilib
igiliDiameter

://d
://d
://d
http
http .................................................
http 3.4.3 Kandungan Protein Terlarut
15

tp

3.4.4 Kandungan Karbohidrat....................................................... 15

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
3.4.5 Kandungan
16
j
j
j Klorofil .............................................................
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
BAB 4. HASIL
://di 17
://di
://di DAN PEMBAHASANtt.........................................................
p
p
p
t
t
t
t
h
h
h

d/
ac.i

nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id
.id
3.4.1 Tinggi Tanama
15
j.ac
j.ac ....................................................................

nej.

.id/

/

/

d/
ac.i

4.1 Kondisi Umum Penelitian ......................................................... 17

d/

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

4.2 Karakter Agronomis
d/ Pertumbuhan
d/ Pengaruh Nitrogen Terhadap

/
c.id
c.i
c.i
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
Tanaman
........................................................................
18 .une
.une
.unSuweg
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
i ilib
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p Karakter Fisiologis Pengaruh
http
http Nitrogen Terhadap Tanaman
htt4.3
Suweg ......................................................................................... 20

a
nej.

ac
nej.

g

g

g

://di

://di

://di

p
tp
BAB 5.
DAN SARAN
25
http
htt.........................................................
htKESIMPULAN

tp

5.1 Kesimpulan................................................................................. 25

u

.i
.i
5.2 Saran...........................................................................................
25
j.ac
j.ac

.id/

ac
nej.

.une
.une
b
b
i
i
lib.u
l
l
i
i
i
DAFTAR PUSTAKA
....................................................................................
26
g
g
g
i
i
i
/d
/d
/d
ttp:/
ttp:/
ttp:/
h
h
h
LAMPIRAN

tp

ac.
nej.

u

ht

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

id/

id/

id/

id/

ilib.

d/

d/

d/
ac.i

nej.

.
gilib
i
d
/
/
:

dig
tp://

a
nej.

u
u
u
4.5 Pengaruh
23
ilib.
ilib.
ilib. Dosis Nitrogen ..........................................................

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

/
4.4 Kualitas Umbi cSuweg
.id/ Pada Pemberian Nitrogen
c.idYang Brbeda 21

.id/

ac
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

Halaman

/

/

d
ac.i
.
j
e
n

id/

ac.
nej.

u
u
u
Gambar 1. Diagram
ilib.
ilib.Suweg ............................ 14
ilib. Alir Pembuatan Tepung Umbi

u

ilib.

gilib
i
d
/
/
:

http

d
ac.i
.
j
e
n

d
ac.i
.
j
e
n

ac
nej.

.u

.u

DAFTAR
GAMBAR
http

/

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

//dig
//dig
//dig
:
:
:
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Gambar
Tujuh Perlakuan yang Berbeda
17
h
h
h 2. Sampel Tanaman Suweg Dengan
Gambar 3. Laju Pertumbuhan Tinggi Tanaman Suweg Per Minggu ............. 18

/
/
/
.id/ .............. 19
c.id
cminggu
c.idDiameter Batang Suweg Per
c.idGambar 4. Laju Pertumbuhan
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
Gambar
5.
Kandungan
Klorofil
Daun
Suweg
................................................
20
g
g
g
g
di
di
di
di
tp://
tp://
tp://
tp://
t
t
t
h
h
h
Gambar 6. Kandungan Protein Umbi Suweg ................................................. 21
Gambar 7. Kandungan Karbohidrat Umbi Suweg .......................................... 22

nej

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

id/

ilib.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

tp

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

h

.id/

.u

dig
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

h

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ac.
nej.

ht

.id/

lib.u

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

.id/

digi
tp://

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

id/

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

id/
.ac.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

Halaman

/

d
ac.i
.
j
e
n

d
ac.i
.
j
e
n

u
u
Tabel 1. Kandungan
ilib.
ilib. Gizi Umbi suweg ...........................................................

u

ilib.

gilib
i
d
/
/
:

http

/

d
ac.i
.
j
e
n

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

DAFTAR
httpTABEL

/

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

dig
tp://

id/

ac.
nej.

u

il8ib.

dig
tp://

Tabel h2.t Nilai F-hitung Dari Semua Parameter
yang Diamati .........................
18
ht
ht

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

id/

ilib.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http
ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

tp

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

h

.id/

.u

dig
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

h

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ac.
nej.

ht

.id/

lib.u

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

.id/

digi
tp://

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

http

id/

id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

ac.
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

lib.u

h

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

lib.u

digi
tp://

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

id/

ac.
nej.

ac.
nej.

ac.
nej.

Lampiran 1.

Lampiran 3.

Data Laju Pertumbuhan Diameter Tanaman Suweg Per Minggu

/
/
/
4. Data Kandungan
.idLampiran
c.id Klorofil Daun Suweg j.ac.id
a
.
j
une
une
.Suweg
.Kandungan
b
b
Lampiran 5. g
Data
Total Protein Umbi
i
i
l
l
i
i
g
://di
://di
http Umbi Suweg
http6. Data Kandungan Karbohidrat
Lampiran

.id/

ac
nej.

lib.u

digi
tp://

Lampiran 7.

.id/

ac
nej.

Foto Kegiatan

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

dig
tp://

u

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

id/

ilib.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

lib.u

h

.id/

.u

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

h

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ac.
nej.

ht

.id/

lib.u

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

.id/

digi
tp://

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

http

id/

id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http
ac.
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

tp

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

h

.u

http

.id/

ac
nej.

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

Data
Hasil Seluruh Parameter Pengamatan
u
u
lib.u
ilib.
ilib.
i
g
g
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
:/
:/
Lampiran
ttp:/ Tanaman Suweg Per Minggu
http
http2. Data Laju PertumbuhanhTinggi

.u

igilib
d
/
/
:
tp

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

tp
DAFTAR
htLAMPIRAN

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

Dokumen yang terkait

U K A L I R E P A P U A S A N I M N T B I D E U G N E D H A R A D R E B M A M E D N A T A M A C E K I R A S G N U N U G N A H A R U L E K R A S A K A M A T O K I N I C O P A R

0 0 78

I B M I B R E TI R E T A M E T S I S O K E M A L A D P U D I H K U L H K A M N A G N U B U H A W S I S I S A L E K V N A G N A L B M O J I R E G E N D S L U T N A B N A P A T N U G N A B

0 0 128

N A T A K G N I N E P N A G N A L I B N A G N A R U G N E P I S A R E P O N A K I A S E L E Y N E M N A R A J A L E B M E P L E D O M N A K A N U G N E M T A L U B E P I T F I T A R E P O K

0 0 199

N A T A K G N I N E P L A N R U J N A R A J A L E B M E P I R E T A M A D A P A W S I S L E D O M N A P A R E N E P I U L A L E M N A I A U S E Y N E P E P I T F I T A R E P O K N A R A J A L E B M E P

0 0 271

M A R G O R P N A S U R U J L A I S O S N A U H A T E G N E P U M L I N A K I D I D N E P N A K I D I D N E P U M L I N A D N A U R U G E K S A T L U K A F A M R A H D A T A N A S A T I S R E V I N U A T R A K A Y G O Y

0 4 216

H U R A G N E P H R E T L A K O L K U R E J A G R A H N A D R O P M I H A L M U J P A D AI D G N A Y R O P M I K U R E J I L E B I D N E M U S N O K N A M E L S N E T A P U B A K O P E D N A T A M A C E K A T R A K A Y G O Y

0 2 126

A T E K I T A S A J A N U G N E P N A G N A L E P N A S A U P E K P A D A H R E T I S N I V O R P R A T N A T O K R A T N A S U B I S A T R O P S N A R T M A L A R E B M U S

0 2 142

B R E VS E S N E T S R O R E C N A R E T U N I S Y B E D A M H T R U O F E G A U G N A L H S I L G N E F O S T N E D U T S R E T S E M E S M A R G O R P Y D U T S N O I T A C U D E

0 0 174

G N U B U H N A N I J A R E K U D O R P I L E B T A N I M P A D A H R E T K U D O R P H A B A R E G

0 6 153

U R U G H A L O K E S N A U R U J E K H A G N E N E M E S - N E T A P U B A KA K I M I M I S N I V O R P A U P A P i s p i r k S

0 0 221