Komposisi dan kelirnpahan parasitoid lalat pengorok daun liriomyza sativae blanchard (Diptera Agrornyzidae)

Dokumen yang terkait

Persepsi dan Tindakan Petani Kentang terhadap Lalat Penggorok Daun, Liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera: Agromyzidae)

0 6 13

Persepsi dan Tindakan Petani Kentang Terhadap Lalat Pengorok Daun, Liriomyza huidobrensis (Blanchhard) (Diptera: Agromyzidae)

0 11 13

Persepsi dan Tindakan Petani Kentang terhadap Lalat Pengorok Daun, Liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera : Agromyzidae)

0 12 13

Keefektifan Insektisida Alami terhadap hama pengorok daun Liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera: Agromyzidae) pada tanaman kentang dan tanaman hias

0 14 100

Komposisi dan kelirnpahan parasitoid lalat pengorok daun liriomyza sativae blanchard (Diptera: Agrornyzidae)

0 19 122

Keanekaragaman, kelimpahan dan peranan musuh alami lalat pengorok daun liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera: Agromyzidae) pada tanaman kentang solanum tuberosum L

0 3 98

Hama pendatang liriomyza sativae blanchard (diptera: garomyzidae): biologi, Tumbuhan inang, dan parasitoid

0 7 1

Parameter Demografi Parasitoid Hemiptarsenus Varicornis (Girault) (Hymenoptera: Eulophidae) Pada Lalat Pengorok Daun Liriomyza Huidobrensis (Diptera: Agromyzidae)

0 10 10

Keanekaragaman, kelimpahan dan peranan musuh alami lalat pengorok daun liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera Agromyzidae) pada tanaman kentang solanum tuberosum L

0 6 88

Keefektifan Insektisida Alami terhadap hama pengorok daun Liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera Agromyzidae) pada tanaman kentang dan tanaman hias

0 2 90