ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA PENJARA YANG BERBEDA TERHADAP DUA TERDAKWA YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA PENJARA
YANG BERBEDA TERHADAP DUA TERDAKWA YANG SECARA
BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN
MEMAKSA ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN
(Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 175/Pid.B/2009/PN.Spg)

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
gigPrison
il
il
idgigAnalisys
id
ig il
idgigil
A Juridical
to Place an Offender
on
to be Different From
Two
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
htt Child to Commit Adulteryhhtt
Accused Were Wish tohForce

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

(The Verdict of Pengadilan Negeri Sampang Number: 175/Pid.B/2009/PN.Spg)

SLAMET HARIYANTO
NIM. 060710101023

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
KEMENTRIAN
PENDIDIKAN
idgigili
idgigili NASIONAL R.I.://didgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp
hthtp
ttp:/
UNIVERSITAS JEMBER

.cid.id
HUKUM j.aca.cid.id
aj.caFAKULTAS
.
j
e
e
n
n
e
ej.
u
u
n
n
.
.
u
u
b
b
.
.
i
i
2011
idgiigl ilib
idgiigl ilib
d
d
/
/
/
/
:
:
/
/
/
/
hthtp
hthtp
ttp:
ttp:
ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

i

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
SKRIPSI

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
j.
ANALISIS YURIDIS
PENJARA
nej. TENTANG PENJATUHAN
nePIDANA
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
gigili
idBERBEDA
idg
idgigili
igili
/:d
/:d
/:d
YANG
TERHADAP p
DUA
TERDAKWA
YANG SECARA
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

MEMAKSA
ANAK MELAKUKAN.id
.id

d
aj.cac.id
aj.cac.id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
PERSETUBUHAN
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
gigil
il
idgigPengadilan
idNomor:
idgigil
(Putusan
Negeri Sampang
175/Pid.B/2009/PN.Spg)
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

.cid.id
ca.cid.id A Juridical Analisys jto.aPlace
ca.cid.idan Offender on Prison toj.abecaDifferent
ca.cid.id
a
a
From
Two
.
.
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i Commit Adultery
Were Wish to Force dChild
ig ili
idgiAccused
idgigili
gili
/:d
/:d
/://idgigilto
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
p
hthttVerdict
hthttp
(The
of Pengadilan NegerihSampang
Number: 175/Pid.B/2009/PN.Spg)

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej. SLAMET HARIYANTO
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
thttp
hthttp
NIM.h060710101023

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.buNASIONAL
KEMENTRIAN
PENDIDIKAN
R.I.
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
UNIVERSITAS
hthttp
hthttp
hthttp JEMBER

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

FAKULTAS HUKUM

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
2011

ii

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
MOTTO
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/
d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

id.id
.cid.id BERZINA,
DAN LAKI-LAKI
ca.cid.id “PEREMPUAN YANG
ca.cBERZINA
caYANG
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ej.
ej.
nej.
nTIAP-TIAP
nKEDUANYA
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
MAKA
DERALAH
SEORANG
DARI
SERATUS
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p DERA, DAN JANGANLAH
hthttKALI
hthttp BELAS KASIHAN KEPADA
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

KEDUANYA MENCEGAH KAMU UNTUK (MENJALANKAN) AGAMA

id
id
ALLAH, JIKA KAMU
.ac.c.idBERIMAN KEPADA ALLAH
.ac.c.idDAN HARI

ca.cid.id
a
.
j
j
j
a
a
.
.
.
e
e
e
ej
nej
n
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
AKHIRAT,
HENDAKLAH
(PELAKSANAAN)
HUKUMAN
MEREKA
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
DISAKSIKAN
OLEH
SEKUMPULAN
DARI
ORANG-ORANG
YANG
hhtt
hhtt
hhtt
BERIMAN” 1

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
j.
Q.S An Nuur.u
Ayat
n
ne(Terjemahan
ne2)j.
.bu.n
u
u
b
b
.
i
i
l
l
i
i
b
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l Baru Algesindo, 710. //digigil
gigil 2006, Al-Quran dan Terjemahannya,
idBakar,
idgigiSinar
1
Anwar :Abu
//:d
//:d
: /d
:
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hthtp
hhttp
hhttp
ttp:/
ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

iii

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
PERSEMBAHAN
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/
d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id Skripsi ini penulis persembahkan
ca.cid.id untuk :
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ej. H. Abdurachman bdan
ej.Siti Asiyah yang telahb.u.n
nej.
ntercinta
n
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
1.
Abah
dan
Umi
Hj.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp kasih sayang kepada penulis
mendoakan danhmemberi
hthmembesarkan,
hthttp selama
ttp
ini;

d.id sampai SMA dan Bapak/Ibu
d
d
d
aj.ca.ciTK
aj.ca.ci .id 2. Bapak/Ibu Guruesejak
aj.ca.ci .idDosen yang telah
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
ne mengajarkan, dan membekali
ne
neilmu pengetahuan dengan
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
tulus
membimbing,
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhpenuh
hhttp
ttp kesabaran dan tak kenal hlelah;
http
3.

Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

banggakan;

iv

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l
idgigil
idgigil
idgigiYURIDIS
ANALISIS
TENTANG PENJATUHAN
PIDANA PENJARA
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t TERDAKWA YANG h
hhtDUA
hYANG
htt
htt BERBEDA TERHADAP
SECARA

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

BERSAMA-SAMA
MELAKUKAN KEKERASAN
d
d

ca.ci .id
ca.ci .id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ANAK MELAKUKAN
ej.
nMEMAKSA
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
PERSETUBUHAN
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
(Putusan Pengadilan Negeri Sampang
Nomor: 175/Pid.B/2009/PN.Spg)

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
AhJuridical
Analisys
to
Place
an
Offender
on
Prison
to
be
Different
From
Two
t
t
thtp
t
t
hhtt
hhtt
tt
Accused Were Wish to Force Child to Commit Adultery

id Sampang Number:j.175/Pid.B/2009/PN.Spg)
ca.cid.id (The Verdict of Pengadilan
ca.cid.Negeri
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
SKRIPSI
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
Diajukan sebagai
nej.satu syarat untuk memperoleh
nej.
nej.
nej.gelar Sarjana Hukum
.bu.salah
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ili
idgigili Studi Ilmu Hukum://pada
ig ili
idgigili
idgigFakultas
dalam
Program
Hukum Universitas
d
/:d
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
:
t
t
t
hthttp
hthttp
hthJember
ttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
SLAMET
HARIYANTO
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

NIM. 060710101023

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

UNIVERSITAS JEMBER
.cid.id
HUKUM j.aca.cid.id
aj.caFAKULTAS
.
j
e
e
n
n
e
ej.
u
u
n
n
.
.
2011
u
u
b
b
.
.
i
i
il b
il b

idgigili
d
/
/
:
/
/
hthtp
ttp:

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

idgigili
d
/
/
:
/
/
hthtp
ttp:
v

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp
d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
htt
SKRIPSI INIhTELAH
DISETUJUI

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

TANGGAL 22 AGUSTUS 2011

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/
d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

Oleh:
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
Pembimbing,
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
H.
MULTAZAAM
MUNTAHAA,
S.H.,M.Hum
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
NIP. 195304201979031002

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Pembantu Pembimbing,

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
SAPTI
aj.ca.ci .idPRIHATMINI, S.H.,M.H.
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne NIP.197004281998022001
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

vi

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
PENGESAHAN
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/
d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Skripsi dengan judul :

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ANALISIS YURIDIS
nej.
nej. TENTANG PENJATUHAN
nej. PIDANA PENJARA
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgiTERDAKWA
idgigili
gili
d
/:d
/:BERBEDA
/:d
/:d
YANG
TERHADAP p
DUA
YANG pSECARA
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
BERSAMA-SAMA
MELAKUKAN
KEKERASAN MEMAKSA
ANAK

(Putusan Pengadilan
.cid.id
.cid.id MELAKUKAN PERSETUBUHAN
.cid.idNegeri Sampang
c
c
c
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
.
.
.
.
e
e
e
e
Nomor: 175/Pid.B/2009/PN.Spg)
nej
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
Oleh
:idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

id.id
HARIYANTO ac.cid
ca.cid.id
.id
a
aj.ca.cSLAMET
.
.
.
j
j
j
a
.
.
e
e
e
NIM. 060710101023
nej
ne
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt Pembimbing
hhtt
Pembantu Pembimbing

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgMUNTAHAA,
ig ili
idgigili
idgiSAPTI
gili PRIHATMINI, S.H.,M.H.
igili
/:d
/:d
/:d
/:d
H. MULTAZAAM
S.H.,M.Hum
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
hth195304201979031002
hthttp
hthttp
ttp
NIP.
NIP. 197004281998022001

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

d
d
d
aj.ca.ci .id Mengesahkan :
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne Pendidikan Nasional
ne
ne Indonesia
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
Kementerian
Republik
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
Universitas
Jember
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt Hukum
Fakultas
Dekan,

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP.
.idd 196001011988021001
.idd

je.aj.cac.i
e
n
liibli.bu.un
i
g
i
://d/dig
hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

je.aj.cac.i
e
n
liibli.bu.un
i
g
i
://d/dig
hthtp
ttp:/
vii

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp
d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil PENGUJI
idgigil PENETAPAN PANITIA
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

.cid.id Penguji pada :
ca.cid.id Dipertahankan di hadapan
caPanitia
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
Hari
ig ili
idgig:iliRabu
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
//dig
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp
Tanggal
: 27

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

Bulan

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

: Juli

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id Tahun
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
:
2011
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
d
/:d
:p//:oleh
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
Diterima
Panitia
Penguji
Fakultas
Hukum
Universitas
Jember.
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
Panitia Penguji : uneej.
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
igliibli.b.un
i
l
g
g
i
i
i
g
d
d
i
i
:// /d
:// /d
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:/
Ketua,

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

Sekretaris,

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

IRIYANTO, S.H.,M.H.
AINULc.AZIZAH,
S.H.,M.H.
id.id
.cid.id
ca.cid.id
caECHWAN
ca.cid.id
a
a
a
a
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
NIP.
e
e
e
e
nej.
nej. NIP. 196204111989021001
nej.
nej. 197602032005012001
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
ig ili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttpPenguji :
Anggota

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
H. MULTAZAAM
MUNTAHAA, tS.H.,M.Hum
:…………………………..
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
hNIP.
hhtt
hhtt
htt 195304201979031002

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
d
d
:..........................................
ca.cid.id
aj.ca.ci .id
aj.S.H.,M.H.
aj.ca.ci .id SAPTI PRIHATMINI,
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
NIP.197004281998022001
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
ig il
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
//dig
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

viii

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt
PERNYATAAN

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ej. bertanda tangan di bawah
Saya sebagai penulis
ini
nej.
nyang
ne: j.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
:
:
Nama
:
Slamet
Hariyanto
/
/
//dig
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

NIM

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

: 060710101023

bahwa skripsi yang berjudul
d
d Menyatakan dengan sesungguhnya
d : Analisis Yuridis
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
e
Tentang Penjatuhan
Penjara Yang Berbeda
Terhadap Dua Terdakwa
nPidana
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
d
/:d
:p//:d
:p//:Kekerasan
:p//:d
/
/
/
Yang
Secara
Bersama-sama Melakukan
Memaksa AnaktMelakukan
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
Persetubuhan

(Putusan

Pengadilan

Negeri

Sampang

Nomor:

jika dalam
.cid.id benar-benar karya sendiri,
d
ca.cid.id 175/Pid.B/2009/PN.Spg)
caadalah
ca.cid.ikecuali
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
ej.
nej.
ndisebutkan
nej. pernah diajukan pada
nej.
pengutipan substansi
sumbernya, ldan
.bu.n
.bu.n
.bu.belum
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
d
d
/:d
/:manapun,
/jiplakan.
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
institusi
serta
bukan
karya
Saya
bertanggungjawab
//dig
/
/
/
p
p
p
:
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp atas
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id tinggi.
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
e
ne
ne
ne
nsebenarnya,
.bu.n
.bu.n
.bupernyataan
.bu.n
Demikian
ini saya buat dengan
tanpa adanya
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
d
/:d
/:d
:p//:d
:p/dan
:p//:bersedia
/
/
/
/
//dig
/
/
tekanan
paksaan
dari
pihak
lain
serta
mendapat
sanksi
akademik
jika
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
Jember,
6
Juni
2011
t
t
hthttp
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Yang menyatakan,

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Slamet Hariyanto
NIMid060710101023

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

aj.ca.c.id
.
j
e
n e
liibli.bu.un
i
g
i
:p//:d
/dig
/
t
hthtp
t

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ix

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
il
idgigKASIH
idgigil
UCAPAN TERIMA
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/
d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Puji syukur penulis panjatkan
kepada Allah SWT atas
id.id
id.id
id.idsegala rahmat dan
.
.
.
c
c
c
ca.cid.id
a
a
a
a
c
c
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
e
e
e
hidayah-Nya, sehingga
kekuatan serta uneej.
ej.
nej.
nej.penulis diberi kemudahan,
nkesabaran,
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
igliibli.b.un
i
i
i
l
l
l
g
g
g
g
i
i
i
i
i
i
i
g
g
g
d
d
d
d
hikmah
yang
terbaik
dalam
menyelesaikan
skripsi
dengan
judul
:
“ANALISIS
i
i
i
i
/://d
:// d
:// d
:// d
tp://
tp://
tp://
hthtp
hthtp
hthtp
t
t
t
YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA PENJARA YANG

BERBEDA TERHADAP DUA
TERDAKWA YANG SECARA
BERSAMA.cid.id
.cid.id
.cid.id
c
c
c
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
.
.
.
.
e
e
e
e
j
SAMA MELAKUKAN
MELAKUKAN .unnej
nej KEKERASAN MEMAKSA
nej
neANAK
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
gigil
gigil Negeri Sampang /Nomor:
giigliiblib.u
i
idgigil
i
i
d
d
d
PERSETUBUHAN
(Putusan
Pengadilan
/
/:d
/
/
/
/
: d
: d
: d
//
tp://
tp://
tp://
hthtp
hthtp
hthtp
t
t
t
175/Pid.B/2009/PN.Spg)” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat

gelar
id.id menyelesaikan programastudi
id.idilmu hukum dan mencapai
id.id sarjana hukum
.
.
.
c
c
c
ca.cid.id
a
a
a
c
c
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
e
e
e
e
pada Fakultas Hukum
Jember.
ej.
nej.
nUniversitas
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ig ili
idgigili skripsi ini tidak lepas
idgidari
idgoleh
gili bantuan berbagai pihak,
igili
/:d
/:d
/:d
/:d
Penyusunan
/
/
/
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
ht ttp
karena
itu penulis ingin menyampaikan
ucapan terima kasih kepada : h

.cid.id 1. Bapak Prof. Dr. M..aArief
.cid.idAmrullah, S.H., M.Hum.,.aDekan
.cid.id Fakultas Hukum
ca.cid.id
c
c
c
a
a
.
.
j
j
j
j
a
a
a
.
.
.
.
e
e
e
e
Universitas Jember.
nej
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
gigil
idgigil
ig il
idEchwan
idgPembantu
igil
/:d
2. Bapak
Iriyanto, S.H., M.H.
Dekan I, Bapak
Mardi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
h tt
Handono, S.H., M.H. PembantuhDekan II, Bapak H. Eddy Mulyono,
S.H.,

M.Hum. Pembantu Dekan
III Fakultas Hukum Universitas
Jember.
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
3. Bapak H. Multazaam
nej. Muntahaa, S.H.,M.Hum
nej.
nej.
nej. Pembimbing Skripsi,
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.sebagai
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
idgigilbanyak
ig ili
idgigili
idguntuk
igili mendidik, memberikan
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
yang
telah
meluangkan twaktu
ilmu,
:
:
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.
.cid.id
ca.cid.id
c
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
a
.
.
.
.
e
e
e
e
ej
4. Ibu Sapti Prihatmini,
Skripsi, yangb.un
nej S.H.,M.H sebagai Pembantu
nej
nej
nPembimbing
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
i
i
i
i
gigil
idgigil meluangkan waktu dalam
ig il
idgdan
idmengarahkan,
d
igil
/:d
//:d
telah
memberikan
:p//:banyak
:ilmu
:p//:d
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhttp
hhtt
nasehat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

sebagai Ketua Panitia.iPenguji
Skripsi.
d.id
ca.ciS.H.,M.H.
ca.cid.id 5. Bapak Echwan Iriyanto,
ca.cid.id
cacd.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
ej.
6. Ibu Ainul Azizah,
sebagai Sekretaris
nS.H.,M.H.
nej.
nej.
nej. Penguji Skripsi. ilib.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.Panitia
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
ig ili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
7. Bapak
Samsudi,
S.H.,M.H.
sebagai
Ketua
Jurusan
Hukum
Pidana
Fakultas
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
Hukum Universitas Jember.

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
x

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil Pembimbing Akademik://(DPA),
idgigil
ig il
idgigil
8. Bapak
Gautama
Budi Arumdati S.H://Dosen
d
d
/:d
:p//:d
/
/
/
/
/
//dig
/
p
p
p
:
:
t
t
t
t
t
t
hhttp konsultasi dan masukan
hhttp selama
hyang
htt selalu memberikan bimbingan,

melaksanakan kuliah di Fakultas
Hukum Universitas Jember.
id.id
id.id
.
.
c
c
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
c
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
e
e
e
9. Semua Dosen udan
Fakultas Hukum uUniversitas
Jember yang telah uneej.
j.
nej.
neKaryawan
nej.
.bu.n
.b.n
.b.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
igliibli.b.un
i
i
i
l
l
l
g
g
g
g
i
i
i
i
i
i
i
g
g
g
d
d
d
d
memberikan
bimbingan
dan
bantuannya.
i
i
i
i
/://d
:// d
:// d
:// d
tp://
tp://
tp://
hthtp
hthtp
hthtp
t
t
t
10. Keluarga Besarku tercinta Abah dan Umi H. Abdurachman dan Hj. Siti

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

Aisyah dan kakak-kakaku
d H.Sukardi Hariyanto dan Hj.d Dyah Srihartatik,

ca.ci .id
ca.ci .id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.
.
.
e
e
e
H.Hariri Efendi
ej Hj. Sri Rukmi Hayati,
ndan
neH.j Muhammad Usman,
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l doa, dukungan, perhatian
idgigil dan Hj. Yusnaah, terimakasih
idgigiatas
idgdan
igil
S.H.,M.Hum.
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
h tt
hhtt
nasehat-nasehatnya selama ini. h

id.id 11. Keponaanku yang aselalu
id.id memberikan keceriaan adan
id.idkeramaian dalam
.
.
.
c
c
c
ca.cid.id
a
a
c
c
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
e
e
e
e
keluarga besarku
ej. Linda, Ayek, Alid danbSepti.
nej.
nEka,
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
gigili
ig ili
iOctaviary
idgigili
idgdan
igili
/:d
/:d
/:d
/:d
12. Mitha
Putri yang selalu
memberikan
dukungan, bantuan
/
/
/
d
:
:
:
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
perhatiannya kepada penulis.

Dion, S.H., Agung, Biman,
.cid.id 13. Sahabatku-sahabatku.acDani,S.H.,
.cid.id
.cid.id Hendra, Viktor,
ca.cid.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
.
.
.
.
e
e
e
e
n
Yoyok, Halim,
Yoga
hukum yang selalu .unnej
ej
nej
nej dan semua teman-teman
nfakultas
.bu.n
.bu.n
.budi
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l maupun senang. //digigil
giigliiblib.u
gigsusah
i
i
idgigil
i
d
d
/
/:d
/
ada
dalam
/
/
: /d
: /d
: /d
//
hthtp
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:/
ttp:/
14. Teman-teman kostku maz Bayu , Fandi A.U, Roni, Hariz , JoHart, Nani Tigor,

Ipin, Citra P, yang selalu
meramaikan suasana vila BAROKAH.
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j. telah membantu penyelesaian
15. Semua pihak-pihak
neyang
nej.
nej.
nej. skripsi ini.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili segala amal kebaikan://dyang
ig ili
idgigili
idgigilitelah diberikan pada :/penulis,
/:d
/:d
/:d
/
Semoga
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
:
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis mengharapkan karya

id.id penulis dan pembaca. ac.id.id
.cbagi
.cid.id ilmiah ini dapat bermanfaat
c
c
a
a
.
.
jej.a
jej.a
je. j.ac
e
e
e
n
n
n
u
u
u
n
n
n
.
.
.
b u
giigliiblib.u
giigliiblib.u
i
idgiigliilib.
i
d
d
/
/:d
/
/
/
Jember,
: 15/dMei 2011
: /d
//
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
/:d
:p/Penulis
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

xi

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
RINGKASAN
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/
d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Kekerasan, pelecehan dan eksploitasi seksual merupakan fenomena pahit
yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa namun juga menimpa anak-anak
perempuan di bawah umur, perempuan selalu berada pada posisi tidak berdaya
menghadapi para pelaku pelecehan dan eksploitasi seksual tersebut, salah satu
contohnya adalah kasus yang dianalisis penulis dalam skripsi ini yaitu kasus
persetubuhan

dalam

Putusan

Pengadilan

Negeri

Sampang

Nomor:

175/Pid.B/PN.Spg, dimana dalam kasus ini terdapat dua orang terdakwa yang
secara bersama-sama melakukan persetubuhan terhadap seorang korban yang
bernama Halimatus Zahroh yang merupakan pacar dari salah satu terdakwa.
Putusan Pengadilan Negeri Sampang telah memutus kedua terdakwa dengan
pidana penjara, dimana antara terdakwa satu dan terdakwa dua tidak sama lama
pidana penjaranya. Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan mengapa
pidana penjara yang diberikan kepada kedua terdakwa tidak sama, berdasarkan hal
itulah penulis tertarik untuk membahas masalh tersebut dalam brntuk skripsi.
Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam skripsi ini mengenai peran
masing-masing terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan kekerasan
terhadap anak (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 175/Pid.B/PN.Spg)
dan sebab penjatuhan pidana berbeda terhadap dua terdakwa yang secara
bersama-sama melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak (Putusan
Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 175/Pid.B/PN.Spg). Tujuan penulisan skripsi
ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok
pembahasan dalam skripsi ini, dan juga untuk menemukan, mengembangkan,
menguji kebenaran agar nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian dalam skripsi ini
menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (legal research), yaitu penelitian
yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil
seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsepkonsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan
dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan
skripsi ini menggunakan pendekatan normatif (statute approach), dengan

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

xii

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu
permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan
Undang-undang Perlindungan Anak dan ditunjang dengan bahan hukum sekunder.
Kesimpulan dalam skripsi ini adalah dalam kasus yang diputus oleh
Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 175/Pid.B/2009/PN.Spg tersebut majelis
hakim menjatuhkan pidana berbeda terhadap para terdakwa, hal tersebut
dikarenakan pada kasus tersebut terdakwa I Topan dan terdakwa II Jaelani telah
terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa, sehingga
majelis hakim dalam menjatuhkan pidana memandang bahwa para terdakwa
tersebut telah bekerjasama sedemikian rupa untuk melakukan persetubuhan dan
dalam penjatuhan pidananya dipertimbangkan peran atau andil dari masingmasing terdakwa dalam melakukan persetubuhan tersebut, sehingga pidana
penjara yang diterima oleh masing-masing terdakwa tidak sama sesuai dengan
peranan atau andil dari masing-masing terdakwa.
Adapun saran penulis adalah Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada
pelaku tindak pidana persetubuhan yang korbannya adalah anak-anak, harus
mempertimbangkan hak-hak anak sebagai korban yang harus mendapatkan
perlindungan hukum yang maksimal. Hakim dalam menjatuhakan pidana penjara
yang berbeda terhadap dua terdakwa yang secara bersama-sama melakukan
persetubuhan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, hendaknya memberikan
pretimbangan-pertimbangan apakah yang menyebabkan penjatuhan pidana
penjara berbeda terhadap kedua terdakawa

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

xiii

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgISI
idgigil
igil
DAFTAR
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/
d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

i
ca.cid.id HALAMAN SAMPULj.a..................................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
j.
HALAMAN JUDUL
iib.un
nej.
ne.....................................................................................
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
HALAMAN
MOTTO
...................................................................................
iii
/
/
/
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN .................................................

iv

v
dGELAR ...........................................................
d HALAMAN PRASYARAT
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
HALAMAN PERSETUJUAN
.....................................................................
vi
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
idgigil
idgigil
/:d
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
HALAMAN
PENGESAHAN .......................................................................
vii
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI ......................................

viii

ix
ca.cid.id HALAMAN PERNYATAAN
ca.cid.id.......................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.
e
e
e
e
nej.
nejTERIMA
nej.
nej.
HALAMAN UCAPAN
KASIH ..................................................
xb.u.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
ig ili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
RINGKASAN
................................................................................................
//dig
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp xii
DAFTAR ISI ..................................................................................................

xiv

d
d
d
xvi
ca.cid.id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id DAFTAR LAMPIRAN
aj..................................................................................
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
ig il
ig il
idgigil
/:d
//:d
:p//:d
:p//:d
/
/dig
/
/
//dig
/
/
BABttp
1t:p
PENDAHULUAN
.............................................................................
1
p
p
t
t
t
t
hhtt
hht
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/:d
//dig

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

1.1 Latar Belakang Masalah ..................................................................

1

1.2 Rumusan Masalah
id
c.id............................................................................
c.id.id

5
ca.cid.id
a
a
a
c
c
.
.
.
j
j
j
a
a
e
e
e
u.n
nej. ............................................................................
nej.
nej.
.bPenelitian
.bu.n
1.3 Tujuan
5b.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
1.4
Metode
Penelitian
..........................................................................
6
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
1.4.1

Tipe Penelitian .................................................................

6

d
d
Pendekatan
ac.i .idMasalah .........................................................
ac.i .id

6
ca.cid.id
a
c
c
.
.
.
j
j
j
a
a
.
.
.
e
e
e
n
n j
nej Hukum ..................................................................
nej
.bu.Bahan
.bu.n
1.4.3
7b.bu.une
u
u
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
a.
Bahan
Hukum
Primer
..................................................
7
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
1.4.2

b. Bahan Hukum Sekunder ..............................................

8

id.id Hukum .....................................................
1.4.4 Analisis
8
ca.Bahan
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
c
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
ig ili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
//dig
/
/
p
p
p
t
t
t
BAB
10
htht2tpTINJAUAN PUSTAKA ....................................................................
hthttp
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
/d
//dig

2.1

Persetubuhan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap

10
ca.cid.id
a
.
j
j
j
a
a
.
.
.
e
e
e
nej
nej yang Dilakukan Secara
nej
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
2.2 Persetubuhan
Bersama-sama
dan
Berulang
15
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

id
id
Anak .............................................................................................
.ac.c.id
.ac.c.id

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

xiv

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
ig ili
://d
//dig

igliiblib.u
g
i
d
i
/://d

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
ig il
/:d
//dig

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil Sahnya Putusan ................
idgig18il
idgigil
2.3
Pengertian,
Macam-macam dan
Syarat
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhttTerdakwa yang Melakukan Persetubuhan
hhtt
hh2.4
tt Penjatuhan Pidana Terhadap

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

igliiblib.u
g
i
d
i
:// /d
hthtp
ttp:/

dengan Kekerasan datau Ancaman Kekerasan...................................
20
id.id
i .id
id.id
.
.
.
c
c
c
ca.cid.id
a
a
a
a
c
c
c
.
.
.
.
j

Dokumen yang terkait

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

0 2 16

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

0 2 16

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

0 2 16

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (PUTUSAN NOMOR 05/ PID.B/ 2013/ PN-Jr)

0 3 16

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA PENJARA YANG BERBEDA TERHADAP DUA TERDAKWA YANG SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 175/Pid.B/2009/PN.Spg)

0 4 16

Analisis Yuridis Tentang Penjatuhan Pidana Penjara Yang Berbeda Terhadap Dua Terdakwa Yang Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 175/Pid.B/2009/PN.Spg)

0 3 16

SKRIPSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.

1 5 12

PENDAHULUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.

0 8 22

PENUTUP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN.

0 6 5

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK.

0 4 16