Konflik Kejiwaan pada Tokoh-Tokoh dalam Novel Dadaisme (Tinjauan Psikologi Sastra).

DAIAI' NO}TL DID'I''''
(II]\JAUAN PSIKOLOCI SASTRA)

Dhjulu dlk ka6u

JTIRUSAN SASTRA I\DONTSI^
FAXULTAS SASTRA

Ylh Fh Hr! i tuir (,j M0 I
sk
,!r4ii,! (rh {L[Lss6rr

,ali Fd brqlrbh

cqiD.

]

ror4li
:


l':

Kqisasq!lidd4ddjhpchddca

lew s@u

Fd{{

ssd6 (ddm rus, F!r,t

u tatu

ej' ad$

v

lddauks aP Fs dldakm rqu
si@i Ldiio nu dla qE

bkoh yms


N!&Da

Y@r

n{$hni sosb jiq

sd; kei b@si

rrr

ro

Lc

du c4rsi

dicrdlin d ?b bbh

5@c


uM

broh uhc). K4 eo@g Fh

ia

Lo I

rc

i{w ilnd brla 4dn i

GqL Nldoa

rugr kbldn &os L,$ijr'i

!oi

rnL


d,i6

irL.

rir i'i

icBlDblio9{iwldlogtrt
rd, rd!

ibuFnis dsud,E klk

dibhF ld

hoytuy hrF,

di

I@d rib h


r[

t4ekibhri]q4yab!&6Foyiw

$ru !dir.q' iue

kljikh aiPt *d6 n! ffi

hi

(orik krjiqe !d bbi mq Ndr

ndel

k@iiL

niwii4rckYsfii+kljh
bjile iii r4ohig ft

ra8 .dii ed! ms


rdu

N.i*, !M hser iy. bce

nF.

rdh ki pqreb bjldhF

bonik

koniik

rcjive.

Adsqa tui@

jle d
&w el


oopu

(mdh kdhM4rya rdldj

kj

tunnk

fik4i.b otu ffirod

'id*

hhi M{udi Ddnm dhn

P4.'&4(ry,lftrr4:YqaoAr

Bdf Rqtu (4a riG Bdho rhjaw
P'*dqisqfu".Pfu3]rdJdUiit6ib!Add6
HJl,ditrdecdqDDd4,r@n.kqiP'Ikd&nikIlh^l]&fu
Dd,


ENj

trd4

Hddjri4 AidE,

20o,,Nowr

1991,

&/*

sd'rui &

2000'"Psoedb

seni',.D@kPdPcliukn6}dah6Bdlya
Kdf'coqs'1994'{odF64&'@'?e


Na*, a

a

re36,

rr@

N4iydbn' Dude,

rqk b,4J'rJ c
]995, ?&ri ?@3b,i,otr

P^l!'|dN]

Dokumen yang terkait

KONFLIK BATIN TOKOH RINAI DALAM NOVEL RINAI, TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMBELAJARAN Konflik Batin Tokoh Rinai dalam Novel Rinai, Tinjauan Psikologi Sastra dan Implementasinya Pada Pembelajaran Sastra di SMK.

0 13 19

KONFLIK BATIN TOKOH RINAI DALAM NOVEL RINAI, TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA DAN IMPLEMENTASINYA PADA Konflik Batin Tokoh Rinai dalam Novel Rinai, Tinjauan Psikologi Sastra dan Implementasinya Pada Pembelajaran Sastra di SMK.

0 9 13

KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA DALAM NOVEL Konflik Batin Tokoh Utama Novel Sang Maharani KArya Agnes Jessica : Tinjauan Psikologi Sastra.

0 0 12

KONFLIK BATIN TOKOH UTAMA NOVEL PUSPARATRI KARYA NURUL IBAD: TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA Konflik Batin Tokoh Utama Novel Pusparatri Karya Nurul Ibad: Tinjauan Psikologi Sastra.

0 0 11

PERILAKU ABNORMAL TOKOH NEDENA DALAM NOVEL DADAISME KARYA DEWI SARTIKA Perilaku Abnormal Tokoh Nedena dalam Novel Dadaisme Karya Dewi Sartika Tinjauan Psikologi Sastra”.

0 0 12

PENDAHULUAN Perilaku Abnormal Tokoh Nedena dalam Novel Dadaisme Karya Dewi Sartika Tinjauan Psikologi Sastra”.

0 0 26

KONFLIK KEPRIBADIAN TOKOH-TOKOH DALAM NOVEL LINTANG GEMUBYAR (TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA).

0 5 10

Konflik Kejiwaan Tokoh Alina dalam Novel Kepribadian Alina Karya Suminaring Prasojo Tinjauan Psikologi Sastra.

1 9 6

KONFLIK KEJIWAAN TOKOH KUMAJAS DALAM NOVEL KUMALA PUSAKA KASIH (TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA).

0 0 10

ASPEK KEJIWAAN TOKOH DALAM NOVEL SEBELAS PATRIOT KARYA ANDREA HIRATA TINJAUAN PSIKOLOGI SASTRA

1 3 116