HUBUNGAN ANTARA SIKAP TENAGA KERJA, KONDISI LINGKUNGAN KERJA DAN PENERAPAN PROGRAM HOUSEKEEPING DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI DIPO LOKOMOTIF

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

HUBUNGAN ANTARA SIKAP TENAGA KERJA, KONDISI LINGKUNGAN KERJA
DAN PENERAPAN PROGRAM HOUSEKEEPING DENGAN KEJADIAN
KECELAKAAN KERJA DI DIPO LOKOMOTIF
(Studi di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember)

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

://

http

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

.u
diajukan guna
tugas akhir danilmemenuhi
salah satu syarat untuk
ib.u
lib.u
libmelengkapi
i
i
g
g
g
i
i
i
/d
://dmenyelesaikan studi di Fakultas
p://d
tt(S1)
ttp:/ Kesehatan Masyarakat
h
h
http
dan mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

p
httSKRIPSI

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

Oleh
Vony Yudianita Putri
NIM. 052110101001

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/

:/
BAGIAN KESEHATAN
LINGKUNGAN
KERJA
tp KESEHATAN KESELAMATAN
http
http
htDAN
http
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
/
/
UNIVERSITAS
JEMBER .id/
.id/
c
c
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
2012
ne
ne
ne
ne

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

://

http

http

http

http

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
id/
HUBUNGAN
ANTARA SIKAP
KERJA, KONDISI
c.id
c.idLINGKUNGAN KERJA
c.TENAGA
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
DAN PENERAPAN
.une
.une DENGAN KEJADIAN
.unePROGRAM HOUSEKEEPING
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
://
://di
://dDIi DIPO LOKOMOTIF
://di KECELAKAAN KERJA
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h (Studi di PT. Kereta Api h(Persero) Daerah Operasi IXh Jember)
h
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

NIM.
052110101001
/

une

une

.
gilib
i
d
/
/
:

.id
j.ac

.
gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

.id/

.u

.id/

.id/

ac
nej.

://

http

http

http

http

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

tp://
t
h
Vony Yudianita Putri

/

.id
j.ac

.id/

ac
nej.

lib
Oleh
digi

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://di

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u
SKRIPSI
gilib

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

/

:/
BAGIAN KESEHATAN
LINGKUNGAN
KERJA
tp KESEHATAN KESELAMATAN
http
http
htDAN
http
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
/
/
UNIVERSITAS
JEMBER .id/
.id/
c
c
c.id
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
2012
ne
ne
ne
ne

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

://

http

http

http

http

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

.id/

SKRIPSI

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

http

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

//

:
HUBUNGAN
KERJA
http
http
http KERJA, KONDISI LINGKUNGAN
httpANTARA SIKAP TENAGA
DAN PENERAPAN PROGRAM HOUSEKEEPING DENGAN KEJADIAN
/
/
/
/
KECELAKAAN
c.id
c.id
c.idKERJA DI DIPO LOKOMOTOIF
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
(Studi di PT.un
Kereta
Api (Persero) Daerah
IX Jember)
e
e
une
unOperasi
une

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

Oleh igilib.

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

://

http

http

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

.id/

j.ac

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

http

vi

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

/
/
.id/ Pembimbing :
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
ne
.une
.uPrayitno,
.u Utama
Dosen Pembimbing
: Drs. Hadi
M.Kes.
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
//dig
://
://di
:dr.
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Dosen
Pembimbing
Anggota
:
Ragil
Ismi
Hartanti,
M.Sc.
http
h
h
h

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

Vony Yudianita Putri
id/
.ac. NIM. 052110101001

http

http

.u

://d

nej

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

://

http

h

h

h

gilib
i
d
/
/
:

/dig
ttp:/

/dig
ttp:/

/dig
ttp:/

h

ilib.

ilib.

ilib.

ilib.

/dig
ttp:/

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
c.id
c.idPERSEMBAHAN j.ac.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
Skripsi ini saya persembahkan untuk:
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

/
/ dan Ibunda Sri Rahayu,
1..id/Ayahanda Didik Hermanuadi
c.id S.Pd yang telah
c.id

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

a
nej.

a
nej.

.id/

ac
nej.

u
u
.u
membesarkanilibpenulis
dengan penuh kasih
ilib.
ilib. sayang, mendidik, memberikan
/dig

/dig

/dig

://

:/
:/
motivasi
ttp:/terbaik, serta
http tiada henti mendo’akan hyang
http dan kritik yang membangun,

http

http

dapat menyelesaikan /pendidikan dan bisa
/
/
/senantiasa berkorban agar.idpenulis
c.id
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
meraih cita-cita setinggi
langit;
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g Rahadian Wahyudi,//dS.T
2. Kakak-kakakku
://
://di
: i dan istrinya YenyttpSulistianingsih,
://di
p
p
t
t
t
t
http
h
h
h

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

Amd., Hardiyanto Setiawan dan istrinya Maimunah yang telah memberikan

/
/
/
/
motivasi,
saran dan tiada j.ac.id
c.id
c.id penulis, memberikan
c.id kebahagiaan tersendirij.akepada
a
a
.
.
j
j
ne
.une
.une
.uyang
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
henti
mendo’akan
terbaik;
i
i
i
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h Anindy Callista Milano hdan Dewa Agung
h
h
3. Keponakan-keponakanku
tersayang

kebahagiaan
tersendiri kepada
/
/ penulis dan selalu
/
.id/yang telah memberikan
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
menghibur dengan
laku yang lucu dan
une
.une
.menggemaskan;
.untingkah
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
dig kasih
dig
/digdisebutkan satu per satu,
://
://terima
:/bisa
://keluarga
4. Seluruh
besarku yang tidak
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

sudah menyayangi dan menerimaku apa adanya dengan segala kelebihan dan

.u

5.

http

lib.u

lib.u

lib.u

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ac
kekurangan yang kumiliki;
nej.

nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

d/
ac.i

i Guru yang telah mendidik
igi TK
Bapak :dan
digi penulis sejak dudukpdi://dbangku
digIbu
/
/
/
/
:
p
p
htt
htt
htt
hingga SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan

://

http

/
/
id/
.id/dan nasehat dengan penuh
c.id
c.id
c.kesabaran;
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
.une
.une
.ubesar
b
b
b
6. Seluruh keluarga
dan
staf
di
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat
Universitas
i
i
i
l
l
l
i
i
i
//dig
//dig
//dig
://
:
:
:
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Jember;
http
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

7. d/Almamater Fakultas Kesehatan
d/ Masyarakat Universitasd/Jember yang penulis
banggakan.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

.id/

j.ac

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

iii

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

.i

.i

.i

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

:/

/dig

ac
nej.

ac
nej.

/dig

://

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.id

.id

.u

/dig

:/
:/
merubah sebab-sebab
http kemunduran mereka. http
(Terjemahan
Surat Ar-Ra’d : 11)*
/
/

.id/

ac
nej.

http

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

:/
http

http

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

.u kaum selama mereka itidak
SesungguhnyaiAllah
lib.u
lib.u tidak akan merubah nasib
ilibsuatu

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

HALAMAN
igilib
/dMOTTO

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai

/
/
.id/ yang lain. Dan .ac.id/
c(urusan)
c.iddengan sungguh-sungguh
c.id(dari satu urusan), kerjakanlah
a
a
a
.
.
.
j
j
j
nej
ne
ne
ne
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li
li
kamu berharap.
gili kepada Tuhanmulah//hendaknya
digi
digi
dihanya
digi
/
/
/
/
/
/
://
:
:
:
:
p
p
p
p
tt Al-Insyiroh : 6-8)*
http
htt
htt
htt
(Terjemahan hSurat
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

*Departemen Agama RI. 2004. Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit J-Art.

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.id/

.id/

iv

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

http

.id/

.id/

/
Saya yang bertanda tangan
c.id di bawah ini:

ac
nej.

a
nej.

ac
nej.

.u

Nama
lib.u: Vony Yudianita Putri igilib.u
i
g
i
://d
://d
http
http Nim : 052110101001

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

/
/
.id/PERNYATAAN
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
://
://di
://di
p
p
t
t
t
t
http
h
h

http

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

menyatakan
dengan sesungguhnya
/ bahwa skripsi yang berjudul/ “Hubungan Antara
/

/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Sikap Tenaga Kerja,
Kondisi Lingkungan Kerja
dan Penerapan Program
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
ig
Housekeeping
Kejadian Kecelakaan
/dig di PT.
://
:/(Studi
://diKerja di Dipo Lokomotif
://ddengan
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember)” adalah benar-benar hasil karya

/
/
/
.id/ kecuali jika dalam.apengutipan
substansi disebutkan
c.idsumbernya, dan belum j.ac.id
c.id
csendiri,
a
a
.
.
j
j
j
.une
.unebukan karya jiplakan.ilibSaya
.une institusi manapun, ilserta
.une pernah diajukan ilidalam
b
b
b
i
i
l
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h skripsi ilmiah
h kebenaran isinya sesuai dengan
h
h
bertanggung
jawab atas keabsahan dan
yang
.id/ harus dijunjung tinggi.

http

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

.id/

v

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

http

/
/
c.id
c.id 052110101001
NIM.
a
a
.
.
j
j
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
://
://di
://di
p
p
t
t
t
t
http
h
h

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

(Vony Yudianita Putri)

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

d/
ac.i

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

/di

:/
http

.id/

.u

.id/

ac
nej.

.u
Yang menyatakan,
gilib

.u

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

Jember,
.id/ Oktober 2012

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

://

http

h

h

h

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ac
nej.

Demikian pernyataan
ini saya buat dengan
tanpa adanya tekanan
u
lib.u
lib.sebenarnya,
lib.u
i
i
i
g
g
g
i
i
i
/d
/d
://d
dan paksaan
jika
ttp:/bersedia mendapat sanksittpakademik
ttp:/ dari pihak manapun serta

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

/
/
dan
dengan Kejadian Kecelakaan
Kerja di Dipo c.id/
.id/ Penerapan Program Housekeeping
c.id
c.id
a
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nOperasi
nKereta
u
u
u
.
.
.
Lokomotif (Studi di
PT.
Api
(Persero)
Daerah
IX
Jember)”
telah
diuji
b
b
b
ili
ili
ili

.u

hari/

http

d/
ac.i

d/
ac.i

nej.
Ketua
u
.
b
ili
//dig

nej.

.id/

ac
nej.

.u

http

.u

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

Anggota I

nej.

Anggota II

.u

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

.id/

.id/

d/
ac.i

nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

/
c.id
a
.
j
ne Sekertaris

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Drs. Husni Abdul
dr..Ragil
ne M.S.
une Ismi Hartanti, M.Sc. lib.une
.uGani,
b
b
i
i
l
l
i
i
NIP 19560810
2//d
002
igi
dig NIP. 19811005 200604
dig 198303 1 003
/
/
/
/
://
:
:
:
p
p
p
http
htt
htt
htt

d/
ac.i

.u

Tim Penguji:

gilib
i
d
/
/
:

:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

://

http

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
tanggal
: 29 Oktober
2012
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
tempat p://d:igFakultas Kesehatan Masyarakat
://
://di Universitas Jember ttp://di
p
t
t
t
t
http
h
h
h

une

.u

:/
http

:/
http

: Senin

.id
j.ac

.
gilib
i
d
/
/
:

/dig

/dig

/dig

:/
dan disahkan
http pada:

http

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

/
/
.id/PENGESAHAN
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
.u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
Skripsi berjudul “Hubungan Antara Sikap Tenaga Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja
.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
/
Jamrozi,
.id/ Drs. Hadi Prayitno, M.Kes.
c.id
c.id S.H.
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
NIP. 19610608 .198802
NIP.
199203 1 004 .une
une 1 001
.un19620209
b
b
i
i
l
l
i
i
gilib
g
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
://
:
:
:
Mengesahkan,
http
http
http
http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat,
/
Jember
id/
c.id
c.Universitas

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

a
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http
j.ac

.id/

.id/

vii

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

http

Drs. .Husni
id/ Abdul Gani, M.S. ac.id/
.id/
c
c
a
a
.
.
.
j
j
j
NIP 19560810 198303 1 003
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h

.id/

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

a
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

.id/

j.ac

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

vii

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.u

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

http

://

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
d/
.id/ Application of
.id/ Correlation of Employee
c.id
cand
c.iAttitude,
Work
Environment
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
.une
.un(Case
.une
Housekeeping with
Occupational
Accident Occurence
Study in Dipo Lokomotif
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig Kereta Api (Peresero) Operation
District IX Jember)
://
://di
://di
://dPT.
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

/
id/ Yudianita Putri ac.id/
.Vony
c.id
a
.
.
j
j
.une
.une
.u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
ig
/dig and Safety Department,
://
://dFaculty
:/Health
://di Health and Occupational
p
p
p
t
t
t
Environmental
of
t
t
t
http
h
h
h

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

ac
nej.

Public Health, Jember University

.id/

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

g
://di

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

ac
nej.

.u

u
ABSTRACT
ilib.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

Attitude is a readiness/willingness to act and not the implementation of
/
d/
id/ as trust/confidence, ac.id/
i
.
particular
motives. Attitudej.ahas
c.such
c.idthree important components
c
a
a
.
.
j
j
naej.
ne
ne ideas and conceptsb.uofnean object; emotional life/evaluation
u
u
u
of
an
object,
and
.
.
.
b
b
b
li
li
ili work environment is a d
igili description of the :place
tendency to:act.
narrative
digiof work
digThe
digi
/
/
/
/
/
/
/
/
://
:
:
p
p
p
p
http
htt of five factors
htt of work environment consist
htt
htt
of employees/
physical workers. Factors

including physical factors (light, humidity, temperature, noise, vibration), chemical
/
/
.id/
.id/
(smoke, fumes,.acgases,
liquids and solids),
c.id biological factors j.ac.id
cfactors
a
a
.
.
j
j
j
factors (construction
body
.une
.une of machinery on the
.une
.une (microorganisms),ilibphysiological
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
ig psychological-mental :factors
ig
workers and
work procedures),
//dig (work
://
://dand
://dattitude/
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h work methods).
h relationship, communication,
h
condition,
Housekeeping is an activity at the workplace including selecting, structuring,
/
/
d/
d
i
.
maintaining, and a
customaring
that all of these was
to doing good ac.id/
c.iacquired
c.id
ccleaning,
a
a
.
.
.
j
j
j
nej.
neto optimalization employee
ne is not only affecting
ne work. Work environment
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li
li
ili
productivity,://but
and
The type of this :research
digi was
dighealth.
digialso to employee safety
digi
/
/
/
/
/
/
://
:
:
p
p
p
p
t
t
analytical
The sample of thishtresearch
were 33
http
htt research by cross sectionalhtapproach.
htt
then analyzed by Spearman Correlations with α = 0,05. The result of research was
/
/
/
/
shown
c.id with occupational j.ac.id
c.id between the attitude ofj.employee
c.id the significant correlation
a
a
a
.
.
j
j
e Job Accident Occurrence
un=e 0,008); Work Environment
.une
.unWith
.(α
.une accident occurrence
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
ig
(α = 0,000);
application With Job
/ditig is suggested that Housekeeping
://
://di Accident
://dmust
:/(α
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
Occurrence
=
0,001).
Cleaning
activity
be
improved
and
conducted
weekly
http
h
h
h
h
so the environment condition on work area become more effective. Other than, the
/
have to use Personal
.id/ doing their job to .ac.id/
.id/
cwhile
c.id Protection Equipments
cemployees
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
ne
.une
.une
.uaccident.
.une decrease occupational

ilib

ilib

ilib

ilib

/dig
ttp:/

/dig
ttp:/

/dig
ttp:/

/dig
ttp:/

/
ttp:/
h
h
h
h
Keywords: Employee attitude, work environment, housekeeping, occupational
accidents.
/
/
/
d/
i
.
c.id
c.id
c.id
c
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h

h

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.id/

.id/

viii

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

RINGKASAN

Hubungan Sikap Tenaga Kerja, Kondisi Lingkungan Kerja dan Penerapan
Program Housekeeping Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Di Bagian Dipo
Lokomotif (Studi di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember); Vony
Yudianita Putri; 052110101001; 2012; 94 halaman; Bagian Kesehatan Lingkungan
dan Kesehatan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas
Jember.
Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari sesorang
terhadap suatu stimulus atau obyek. Respon sikap dapat diklasifikasikan menjadi 3
yaitu: kognitif, afektif, dan konatif. Sikap terdiri dari menerima, menanggapi,
mengahrgai, dan bertanggung jawab. Kondisi lingkungan kerja terdiri dari
lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja biologis, lingkungan kerja kimiawi,
lingkungan fisiologis/ergonomis dan lingkungan kerja mental psikologis.
Housekeeping merupakan serangkaian aktivitas di tempat kerja yang berupa
pemilahan, penataan, pembersihan, pemeliharaan, dan pembiasaan, yang semuanya
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Kegiatan dalam housekeeping
terdiri atas pemilahan, penataan, pembersihan, pemantapan, dan pembiasaan.
Lingkungan kerja tidak hanya berpengaruh terhadap optimalisasi produktivitas tenaga
kerja, tetapi juga terhadap keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.
Dipo Lokomotif adalah salah satu divisi dari PT. Kereta Api (Persero) Daerah
Operasi IX Jember yang mempunyai tugas menangani perawatan dan perbaikan
lokomotif yang beroperasi di wilayah kerjanya. Sikap tenaga kerja di Dipo Lokomotif
kurang memperhatikan kebersihan lingkungan, penataan alat kerja kurang baik, dam
penyimpanan peralatan belum teratur, sehingga pada saat tenaga kerja melakukan
suatu pekerjaannya merasa kesulitan untuk mencari peralatan yang akan digunakan.
Risiko terjadinya kecelakaan dan paparan penyakit akibat kerja tinggi karena ada
faktor fisik seperti kebisingan, kurangnya penerangan, kurangnya kebersihan
lingkungan kerja, kondisi tempat kerja yang kurang baik serta faktor kimia seperti
solar, litium, dan air aki. Faktor bahaya yang potensial yang ada di Dipo Lokomotif

ix

://

http

x

antara lain lantai yang licin, terdapat berbagai macam alat berat, mengangkat alat
pada perangkat lokomotif, terjadinya kebisingan di Dipo Lokomotif, kebersihan
lingkungan kerja di Dipo Lokomotif yang kurang terawat, penyimpanan dan penataan
barang-barang serta peralatan yang digunakan pada saat bekerja tidak teratur
sehingga mempersulit karyawan untuk mencari barang tersebut. Selain itu di
lingkungan kantor Dipo Lokomotif banyak air yang bercampur dengan oli atau bahan
bakar minyak lainnya yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dan berdasarkan waktunya
menggunakan pendekatan Cross Sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini
adalah 33 sampel yang diantaranya berjenis kelamin Laki-laki. Pengambilan data
dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik kuesioner dengan wawancara dan
observasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis uji korelasi Spearman dengan α
= 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara sikap
tenaga kerja dengan kecelakaan kerja dengan α = 0,008; ada hubungan yang
signifikan antara kondisi lingkungan kerja dengan kecelakaan kerja dengan α =
0,000; ada hubungan yang signifikan antara penerapan housekeeping dengan
kecelakaan kerja dengan α = 0,001.
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pada bagian Dipo Lokomotif PT.
Kereta Api (Peresero) Daerah Operasi IX Jember perlu adanya pemantauan terhadap
sikap karyawan saat bekerja dan kondisi lingkungan kerja terutama pada lantai di luar
ruangan tempat kerja sehingga memperlancar proses kegiatan bekerja di tempat kerja
dapat tercapai dengan baik. Karyawan harus mengetahui peraturan yang berlaku di
tempat kerja serta diberikan pelatihan khusus pada karyawan agar menghindari
adanya resiko kecelakaan. Selain itu karyawan harus menggunakan Alat Pelindung
Diri (APD) saat bekerja yang telah disediakan untuk mengurangi adanya kecelakaan
kerja dan diberi sangsi apabila karyawan tidak menggunakannya pada saat bekerja.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
.id/ PRAKATA
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
.u
.u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
hPuji syukur atas kehadirath Tuhan Yang Maha Esa h yang senantiasa
h
/
/
/
rahmat dan karunia-Nya
sehingga penulis dapat
.id/
c.idmenyelesaikan skripsi j.ac.id
c.id
cmelimpahkan
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une Kondisi LingkunganlibKerja
.une
.Kerja,
.une Antara Sikap Tenaga
.une yang berjudul “Hubungan
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
//dig di Dipo
://
:Kerja
://di Kejadian Kecelakaan
://di Program Housekeeping
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
dan
Penerapan
dengan
t
t
t
t
http
h
h
h
h
.id/

ac
nej.

ac
nej.

Lokomotif
(Studi di PT. Kereta Api
(Persero) Daerah Operasi /IX Jember)”. Skripsi
/
/
d/
i
.
c.id
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ini disusun guna memenuhi
tugas akhir dan memenuhi
salah satu syarat untuk
une
une
une

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

://

http
/

/

/

.id/

d
d
id lepas dari bantuan berbagai
Penyusunan skripsij.a
inic.tidak
ac.i pihak. Oleh karenaej.ac.i
.
j
e
e
un
un
.un
itu, penulis ingin
terima kasihig
kepada:
ilib.
ilib.
igilib
igmenyampaikan

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ilib.

ilib.

ilib.

g
g
ig
menyelesaikan
://dKesehatan
://disatu (S1) pada peminatan
://di Program Pendidikan tstrata
p
p
p
t
t
t
t
t
h
h
h
Keselamatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

http

1.

p://d

p://d

p://d

t
tt
htt
Drs.Husni
Abdul Gani, M.S.,htselaku
Dekan dan Ketua hPenguji
Fakultas

://

http

Jember;
/
/
/
.id/Kesehatan Masyarakat.Universitas
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
j
j
j
ne
2. Anita Dewi P.S,
Bagian
une M.Sc., selaku Ketua
.udan
.une Kesehatan Lingkungan
.S.KM.,
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig
://
://dUniversitas
://di Kesehatan Masyarakat
://di Keselamatan Kerja tFakultas
Kesehatan
p
p
p
t
t
t
t
t
http
h
h
h

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

Jember;

/
/
/
c.id Utama yang telah j.ac.id
c.id selaku Dosen Pembimbing
a
a
.
.
.
3.
Drs.
Hadi
Prayitno,
M.Kes.,
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
menyediakan
/
/dig serta
/dig memberikan petunjuk,
:/koreksi
:/ilmu,
://di waktu untuk membagi
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
ttp:/
t
t
t
t
h
h
h
h
h
saran dengan penuh perhatian dan kesabaran hingga terselesaikan skripsi ini;
d/
ac.i

/
/
4..id/dr. Ragil Ismi Hartanti,acM.Sc.,
.id/ selaku Dosen Pembimbing
c.id Anggota yang telah j.ac.id
a
.
.
j
j
une
.serta
.une
.uneuntuk membagi ilmu,ilimemberikan
b
b
b
menyediakan
waktu
petunjuk,
koreksi
i
i
l
l
i
i
g
g
g

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

//di
//di
//di
:
:
:
p
p
p
t
t
t
t
t
t
saran
h skripsi ini;
h kesabaran hingga terselesaikan
h dengan penuh perhatian dan

http

://

http

5. d/Erwin Setiawan selaku KDTd/(Kepala Dipo Traksi), dan seluruh
staf bagian Dipo
d/

.i

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

/
c.id
c.i
c.i
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Lokomotif PT. .Kereta
IX Jember yang telah
ne
une Api (Persero) Daerah
.une
.uOperasi
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig
bersedia
meluangkan waktu untuktpmembagi
ilmu, memberikantppetunjuk
serta
://
://di
://di
://d
p
t
t
t
t
http
h
h
h
saran dan kesabaran selama proses penelitian di PT. Kereta Api (Persero) Daerah

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id Operasi IX Jember; j.ac.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

://

http

http

http
j.ac

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

.id/

.id/

xi

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

xii

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
/
id/ dan Transmigrasi ac.id/
c.Kerja
c.id skripsi dari Dinas Tenaga
c6..id Jamrozi, SH selaku penguji
a
a
a
.
.
.
j
j
j
nej.
ne
ne
ne
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li
li
ili
Kabupaten
yang telah menyediakan
waktunya untuk /memberikan
digi
digi
digJember
digi
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
p
p
p
p
tp://
t
t
t
t
t
t
t
h
h
h
h
htt
masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi;
7..id/Ibunda Sri Rahayu dan cAyahanda
Didik Hermanuadicyang
.id/ selalu memberikan .ac.id/
.id/
a
a
.
.
j
j
e
nej
ne
npernah
u
u
u
.
.
.
doa tulus yang
tak
berhenti,
perhatian,
kesabaran,
cinta
dan
kasih
sayang
b
b
b
ili
ili
ili

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

/dig

/dig

:/
http

p:/
serta
selama ini;http:/
httpengorbanannya

http

8. /Kakakku tercinta, Rahadian /Wahyudi dan Hardianto Setiawan,
Kakak iparku
/
d/
d
i
i
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
tercinta, Yeny Sulistianingsih
dan Maimunah,
une
uneKeponakan tercinta, Anindy
une

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

://

http

ilib.

ilib.

ilib.

g
dig kasih
dig dan Dewa Agung pyang
Callista
://terima
://diselalu berbagi suka duka,
://Milano
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h
atas doa, perhatian serta kasih sayangnya selama ini;

http

://

http

/
/
.id/ Hamdi dan seluruh .ac.id/
Suhriyah beserta suaminya
cZainul
c.id
c9..id Tanteku tercinta, Aminatus
a
a
a
.
.
.
j
j
j
nej
ne
ne
ne
u
u
u
u
.
.
.
.
b
b
b
b
li
li doa, bantuan, dukungan,
li
li
keluarga besarku,
terima kasih atas isegala
digi dan
d gi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
/
/
://
:
:
:
:
p
p
p
p
http
htt
htt
htt
htt
motivasinya
selama ini;
10.
terima
kasih atas kesabaran
/
/ serta kasih sayang,
/
.id/Latifatul Khoiri (Farie),
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
ne
perhatian, saran,
dan do’a yang selama
une
ib.u
ib.u ini menjadi semangat tersendiri
ib.dukungan

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

h

igil

igil

l

digi

bagittpenulis;
p://

http

://d
http

://d
http

11. Sahabatku, Qumil, Ifah, Sulis, Umi, Holis, Titis, dan Diana yang senantiasa

.id/

ac
ac
memberikan senyuman,
j.ac dan duka, terima kasih
nej.
nesuka
nej. semangat, berbagi dalam

ac
nej.

lib.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

://

http

gi
atas kebersamaannya
selama ini;
://di

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

/
ttp:/
ttp
ttp
ttp
h
h
h
h
12. Semua teman kost-ku, METI (Merak Timur), ibu kost Hj. Sutikno Jl. Kalimantan
/
/
/
.id/ atas semangat dan .doa,
c.idserta bersedia menjadi j.ac.id
ckasih
c.id VIII/17A Jember terima
a
a
a
.
.
j
j
j
e
.une
.une
.undan
.une
b
b
b
b
teman
berbagi
suka
duka
selama
ini;
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
//dig
//dig
//dig
://
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
13. Serta
dalam penyusunan skripsi
http
h ini yang tidak
h
h semua pihak yang telah membantu
h

http

dapat penulis sebutkan satu d
per
/ satu.

/
/
c.id
c.id
c.i
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Penulis mengharapkan
une pihak demi kesempurnaan
.une
.semua
.une kritik dan saran dari
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
/dig kasih,
//dig perhatian dan dukungannya,
skripsi ini.
://
:/terima
://di penulis menyampaikan
:Atas
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

semoga bermanfaat

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

.id/

.id/

.id/

.id/

gilib
i
d
/
/
:

/
.id/ Oktober 2012
c.id
cJember,
a
a
.
.
j
j
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
Penulis /dig
g
://
:/
://di
p
t
t
http
http
h

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

/
/
HALAMAN
SAMPUL .............................................................................
.id/
c.id
c.id

ac
nej.

a
nej.

a
nej.

u
u
HALAMAN JUDUL
ilib.
ilib. ................................................................................

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

g
://di

une

http

g
://di

.id/

i

ac
nej.

ii .u

gilib
i
d
/
/
:

HALAMAN
http
http
http PERSEMBAHAN ..............................................................

iii

HALAMAN
MOTTO ..............................................................................
/
/
/

iv

.id
j.ac

.id
j.ac

.id
j.ac

.
gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

/
/
.id/ DAFTAR ISI
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
://di
://di
p
p
tp://
t
t
t
t
t
h
h
h
Halaman

http

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

://

http
.id/

c
HALAMAN PERNYATAAN
..................................................................
v unej.a
e
e
n
n
u
u
.
.
b.
gilivi
gilib
gilib
i
i
i
d
d
d
HALAMAN
PEMBIMBINGAN
.............................................................
/
/
/
/
/
/
:
:
:
http
http
http
HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................

://

http

vii

/
/
/
.id/
...............................................................................................
viii
c.id
c.id
c.id
cABSTRACT
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une RINGKASAN ...........................................................................................
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
ix
i
i
i
i
g
g
g
g
://
://di
://di
://di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
PRAKATA
................................................................................................
xi
.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

DAFTAR
ISI .............................................................................................
.id/
.id/
.id/

xiii

DAFTAR TABELib....................................................................................
.u
ib.u

xvii
.u

DAFTAR
ttp
ttp
ttpGAMBAR ................................................................................

xviii

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN ...............................

xix

ac
nej.

h

gil
://di

ac
nej.

h

gil
://di

ac
nej.

h

d/
ac.i

d/
ac.i

d/
ac.i

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

://

http
.id/

xxi nej.ac
j.
j.
j. DAFTAR LAMPIRANne............................................................................
e
e
n
n
u
u
u
li1b.u
lib.
lib.
lib.
i
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
BAB
1.
PENDAHULUAN
.......................................................................
d
/d
/d
://d
tp://
ttp:/
ttp:/
h
h
ht1.1.
http
Latar Belakang.....................................................................
1

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

http

.id/

5

ac
nej.

.u

gili5b
i
d
/
/
:

://di

://di

http

gilib
i
d
/
/
:

nej.

nej.

.u
.u
1.3 Tujuan
gilib
gilib ..................................................................................

.u

gilib
i
d
/
/
:

d/
d/
1.2 Rumusan Masalah
ac.i
ac.i ...............................................................
http 1.3.1

Tujuan Umum..........................................................
http
http

1.3.2

Tujuan Khusus
d/
d/ .......................................................

://

http

://

http

5

5
/
c.id
c.i
c.i
a
a
a
.
.
.
j
j
j
1.4 Manfaat
6 .une
ne
.une
.u................................................................................
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g b
g
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
6
://
:
:
: 1.4.1 Manfaat Teoritis.........................................................
http
http
http
http
1.4.2 Manfaat Praktis ..........................................................

6

/
/
/
.id/ 2. TINJAUAN PUSTAKA..............................................................
c.id
c.id
c.id
cBAB
8
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
2.1 /Sikap
g 8
g
g Tenaga Kerja ............................................................
g
://
://di
://di
:/ di
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h
h
.id/

.id/

ac
nej.

xiii

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

xiv

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

id/

id/

c.
c. Kerja ................................................
2.2 Kondisi Lingkungan
ej.a
ej.a
.un

.un

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

://

http

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

13

.id/

ac
nej.

.u

lib
lib
ilib
digi
digi Lingkungan Kerja Fisik /...............................................
/dig 13
/2.2.1

:/
:/
tp://
t
ttp:/ ...........................................
h
http
http 2.2.2 Lingkungan KerjahBiologi
22
/
/
/
2.2.3 Lingkungan
24
id/ Kimia .............................................
c.id
c.id
c.Kerja
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une ......................
.une
.une
2.2.4iliLingkungan
Kerja Fisiologi/Ergonomis
25
b
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig
dig
://
://di 27
://dPsikologis
://2.2.5
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
Lingkungan
Kerja
Mental
..........................
t
t
t
t
http
h
h
h
h

http

/

.id
j.ac

une

.
gilib
i
d
/
/
:

http

2.3 Housekeeping ......................................................................
/
/

.id
j.ac

.id
j.ac

ej.

n
lib.u
i
g
i
d

://

http

2.3.7 Pembiasaan.(Sheitsuke)
................................................
id/
.id/

gil
://di

http

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ac
nej.

2.4 Tahapan
ib.u
ib.u Housekeeping .......................................................

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

32

/
/
/
33
2.3.4 Penataan
(Seiton)
c.id
c.id
c.id .........................................................
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
2.3.5
Pembersihan
(Seiso)
.....................................................
34
i
i
i
g
g
g
://
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h .................................................
h
35
2.3.6 Pemantapan (Seiketsu)

.id/

ac
nej.

.id/

c
2.3.1 Definisi
Housekeeping .................................................
27unej.a
e
e
n
n
u
u
.
b.
b.
gilib .............................//digili30
giliTujuan
i
i
d
d
2.3.2
dan
Manfaat
Housekeeping
/
/
/
/
:
:
:
http
http
http
2.3.3 Pemilihan (Seiri) ..........................................................

d/
ac.i

27

gil
://di

36
37.u

gilib
i
d
/
/
:

tp Kebijakan Housekeeping
http
http....................................................
ht2.5

37

2.6 Masalah pada Housekeeping ..............................................

38

d/
ac.i

d/
ac.i

.id/

ac
nej.

://

http
.id/

41 nej.ac
u
u
.
b.u
li41
lib.
libTentang
i
i
i
g
g
g
i
i
i
2.8://Teori
Kecelakaan
Kerja.......................................
d
://d
://d
2.7 Kecelakaan
...............................................................
j.
nej.
neKerja

/
tp
ttp:/
ttp
ttp
h
h
h
ht2.9
Klasifikasi Kecelakaan Kerja ...........................................
43
/
/
/
/ 2.10 Kerangka Konseptual
45
c.id
c.id
c.id ........................................................
c.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une
.une
.unPenelitian
.une
b
b
b
b
2.11
Hipotesis
............................................................
47
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
//dig
//dig
//dig
://
:
:
:
://di
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
BAB 3.h METODE PENELITIAN..........................................................
48
http
h
h
h

http

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

d/
ac.i

ej.

n
lib.u
i
g
i
d

://

http

3.1 Jenis Penelitian ....................................................................
d/
d/

48
/
c.id
c.i
c.i
a
a
a
.
.
.
j
j
j
3.2 Jadwal.dan
48.une
unewaktu Penelitian .............................................
.une
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g b
g
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
48
://
:
:
: 3.2.1 Tempat Penelitian ........................................................
http
http
http
http
3.2.2 Waktu dan Tempat Penelitian ......................................

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

http

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

.id/

.id/

.id/

.id/

gilib
i
d
/
/
:

48

/
/
/
c.id
c.id
c.id Penelitian .........................................
3.3 Populasi dan
Sampel
49
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
3.3.1
g 49
g
g Populasi Penelitian .......................................................
://
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h

.id/

j.ac

.id/

j.ac

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

c.
3.3.2 Sampel
........................................................
.ac.
ej.a
ejPenelitian
.un

/
3.5.1 Data Primer
d/
c.id
c.i..................................................................

55

a
nej.

a
nej.

g
://di

http

/

.id
j.ac

une

http

g
://di

55

3.6.1 Teknik Pengumpulan
Data............................................
/
/

55

.id
j.ac

ej.

://

http

gil
://di

.id/

://

http

58

ac
nej.

gil
://di

61

.id/

ac
nej.

61.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

httpPT. Kereta Api (Persero) http
http 4.1.1 Visi, Misi dan Tujuan

http

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

Daop IX Jember ............................................................

d/
ac.i

d/
ac.i

.id/

ac
nej.

d/
d/
4.3 Housekeeping .........................................................................
ac.i
ac.i
nej.

nej.

tp Kondisi Lingkungan Kerja
http
http .................................................
ht4.4
.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

d/
ac.i

ej.

n
lib.u
i
g
i
d

://

66
67

4.4.4 Lingkungan Kerja Fisiologi/Ergonomis ......................

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

j.ac

://

http

http

http

http

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

81

/
/
id/ Mental Psikologis ..........................
c.id
c.id
c.Kerja
4.4.5 Lingkungan
81
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
http
h
h
h

.u

j.ac

://

http

77

78
/
c.id
c.i
c.i
a
a
a
.
.
.
j
j
j
4.4.2 Lingkungan
Kerja Biologi ...........................................
80.une
.une
.une
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g b
g
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
/
/
/
80
://
:
: .............................................
: 4.4.3 Lingkungan Kerja Kimia
http
http
http
http

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

4.4.1 Lingkungan Kerja
d/
d/ Fisik ...............................................

.id/

gilib
i
d
/
/
:

://

http

b.u
li67
i
g
i
://d

://di

://di

http

.id/

65 nej.ac
u
u
.
b.u
b.
li65
lib(Persero)
liWilayah
i
i
i
g
g
g
i
i
i
4.1.3
Kerja
PT.
Kereta
Api
Daop
IX
Jember
://d
://d
://d

.u
b.u
Housekeeping .............................................
4.4.1
gilib
giliPenerapan

.u

gilib
i
d
/
/
:

64

.
4.1.2 Kedudukan
IX Jember..
nejDaop
nej. PT. Kereta Api (Persero)

tp
http
http
ht4.2
Sikap Tenaga Kerja .............................................................

http

http

ac
nej.

4.1 Gambaran
ib.u................................
ib.u Umum Tempat Penelitian

.u

gilib
i
d
/
/
:

://

http

/
/
/
3.7.2 Teknik jPenyajian
58
c.id
c.id
c.

Dokumen yang terkait

HUBUNGAN ANTARA SIKAP TENAGA KERJA, KONDISI LINGKUNGAN KERJA DAN PENERAPAN PROGRAM HOUSEKEEPING DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI DIPO LOKOMOTIF (Studi di PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember)

0 6 22

HUBUNGAN ANTARA PERILAKU AMAN PEKERJA DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI PT. KERETA API DAERAH OPERASI VI Hubungan Antara Perilaku Aman Pekerja Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Di PT. Kereta Api Daerah Operasi VI Yogyakarta DIPO Kereta Solo Balapan.

0 3 15

HUBUNGAN ANTARA PERILAKU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA PADA Hubungan Antara Perilaku Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Di PT Aneka Adhilogam Karya, Ceper, Klaten.

1 5 13

HUBUNGAN ANTARA SIKAP KERJA DENGAN KEJADIAN Hubungan antara Sikap Kerja dengan Kejadian Rotator Cuff Injury pada Montir Bengkel Mobil.

0 3 15

HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN KERJA DENGAN MOTIVASI KERJA PADA KARYAWAN Hubungan Antara Persepsi Terhadap Kondisi Lingkungan Kerja Dengan Motivasi Kerja Pada Karyawan CV. Sinar Abadi.

0 2 17

HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PEKERJAAN DAN SIKAP TERHADAP LINGKUNGAN KERJA DENGAN Hubungan Antara Karakteristik Pekerjaan Dan Sikap Terhadap Lingkungan Kerja Dengan Kebosanan Kerja.

0 1 15

(ABSTRAK) Pengaruh Kondisi Kerja Dan Keselamatan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Dipo Lokomotif Daop IV Semarang.

0 0 2

HUBUNGAN SHIFT KERJA DAN MASA KERJA DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI PT. X SRAGEN.

0 0 1

Hubungan Shift Kerja dan Masa Kerja dengan Kejadian Kecelakaan Kerja di PT. X Sragen IMG 20150901 0001

0 0 1

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DENGAN KEJADIAN KECELAKAAN KERJA DI

0 2 14

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

117 3920 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 1043 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 933 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

20 625 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

26 781 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

60 1332 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

65 1229 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

20 814 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

31 1100 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

41 1328 23