ISLAND COLLEGE OF TECHNOLOGY Diploma in Management Semester 1, 20152016

ISLAND COLLEGE OF TECHNOLOGY

  

Semester 1, 2015/2016

ASSINGMENT MANUAL

UMT331

  Diploma in Management

  • – PENGURUSAN PENGELUARAN

  Lecturer / Facilitator: MUHAMAT FUAT HASHIM Office: 04-866 4903 e-mail: m_fuat@ict.edu.my ;

   UMUM.

  Pastikan setiap kumpulan mempunyai ahli TIDAK LEBIH dari 5 orang pelajar.

  • Serahan NAMA AHLI KUMPULAN perlu dibuat SEBELUM 23/10/205 (JUMAAT)
  • Tarikh PENYERAHAN TUGASAN adalah PADA atau SEBELUM 13/11/2015
  • (JUMAAT) sebelum pukul 5.00 PTG.
  • keseluruhan tugasan.

  Kelewatan tarikh penghantaran tugasan akan di kenakan PENALTI 50% daripada markah

  • (i)

  Setiap kumpulan perlu menghantar hasil tugasan dalam bentuk 2 salinan.

  Salinan hard copy (printed) B.

PENILAIAN AHLI KUMPULAN.

   pada hari penyerahan tugasan.

  Semua pelajar perlu mengisi dan menghantar BORANG PENILAIAN AHLI KUMPULAN

   berlakunya kes keciciran.

  Borang penilaian perlulah di masukkan ke dalam SAMPUL untuk mengelakkan dari

  UMT 331 – PENGURUSAN PENGELUARAN

BORANG PENILAIAN AHLI KUMPULAN

  Nama anda: Kumpulan: E-mail: Tel: Secara keseluruhannya, terangkan sumbangan yang telah anda berikan dalam menyempurnakan tugasan kumpulan anda di bawah: Sumbangan saya: Sila isikan gred bagi setiap ahli kumpulan anda yang telah memberi sumbangan mengikut skala 0 hingga 100 %. Sila pastikan juga anda menulis sebarang komen untuk mempertahankan markah yang telah anda berikan di ruangan yang telah di sediakan.

  Skala:

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

  Nama Ahli Kumpulan Gred Komen 1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6. Komen tambahan:

  SOALAN 1 (20 Markah)

  i) Terangkan secara ringkas justifikasi berikut:

  a) Pengurusan pengeluaran

  (2 Markah)

  b) Keperluan ilmu pengurusan operasi

  (2 Markah)

  c) Sumbangan oleh ahli falsafah Adam Smith

  (2 Markah) ii) Adam membuat kek untuk dijual di Kedai Mariam Bakery. Berikut merupakan maklumat berkenaan pengeluaran:

  

Pembolehubah Tahun 2008 Tahun 2009

  Outptut 12,500 unit 15,500 unit Jam Mesin

  10 Jam

  10 Jam Upah pekerja RM13,000 RM15,200

  Utiliti RM8,500 RM10,400 Modal RM83,000 RM88,000

a) Tunjukkan produktiviti Adam bagi tahun 2008.

  (2 markah)

  b) Pada tahun 2010, Adam bercadang untuk mendapatkan latihan dari Pusat Giat Mara supaya pengeluaran kek dapat ditingkatkan kepada 17,000 biji kek setiap hari.

  Kirakan produktiviti Adam yang baru jika beliau masih memperuntukkan jumlah jam mesin yang sama.

  (3markah)

  c) Berapakah pertambahan di dalam produktiviti Adam bagi tahun 2009?

  (3 markah) iii) Berserta dengan contoh firma, huraikan bagaimana firma tersebut berjaya dalam mencapai kelebihan persaingan.

  (8 Markah) i) Berikut merupakan maklumat yang dapat membantu Levin dalam menyusun ruangan di Jabatan Pengeluaran. Ianya menunjukkan kekerapan penghantaran yang dibuat dari setiap mesin masing-masing.

  Jabatan

  a) Kira dan susunkan satu susunatur yang dapat meminimumkan kos kekerapan ulang- alik jika bebanan ke stesen yang berhampiran adalah RM3.00 dan bebanan ke stesen yang berjauhan adalah RM5.00.

  c) Kirakan keberkesanan.

  (3 markah)

  b) Imbangkan barisan pemasangan ini berdasarkan jumlah pusat kerja minimum.

  (5 markah)

  a) Lukiskan gambarajah keutamaan.

  7 E, F

  3 A G

  12 C, D F

  E

  5 B D 4 -

  11 A C

  A 10 - B

  Kerja Masa (minit) Hubungan Keutamaan

  (10 Markah) ii) ETP Sdn. Bhd mengeluarkan telefon pintar yang memerlukan 5 minit untuk menghasilkan seunit telefon pintar. Masa pengeluaran sehari adalah 600 minit dan kadar pengeluaran sehari adalah 30 unit sehari. Di bawah adalah maklumat tambahan bagi pengeluaran telefon pintar berkenaan.

  6. Pembungkusan

  1

  20

  

2

  3

  4

  5

  6

  1. Penerimaan 50 100

  2. Barisan Pemasangan

  5. Pengecatan

  30

  50

  10

  3. Pelicinan 20 100

  4. Pengilatan

  50

  (2 markah) i) Terangkan EMPAT (4) jenis inventori yang terdapat dalam pengurusan operasi (8 Markah) ii) Berikan definisi bagi kos inventori di bawah: a)

  Kos Menyimpan (1 Markah)

  b) Kos Memesan

  (1 Markah) iii) Coppa Cabanna Sdn Bhd dapat mengeluarkan pai daging pada kadar 1650 bekas daripada 48 pai daging sehari. Firma mengagihkan pie daging tersebut kepada gerai di sekitar kawasan restoran dan menunjukkan kadar penggunaan harian adalah 250 bekas sehari. Kos memesan adalah RM320. Kos penyimpanan tahunan seunit adalah RM11.50. Anggaran kadar permintaan harian adalah 250 hari setahun. Permintaan pula dianggarkan sebanyak 62,500 unit setahun.

  TENTUKAN:

  a) Pengeluaran optimum.

  (2 markah)

  b) Bilangan pengeluaran setahun.

  (2 markah) iv) Harga biasa bagi satu komponen pita rakaman adalah RM25. Bagi pesanan 100 unit atau lebih, harga diskaun adalah RM15. Manakala bagi unit pesanan 20 unit dan lebih harga yang dikenakan ialah RM15. Pada masa sekarang Syarikat Sharp, pengeluar utama komponen pita rakaman, mempunyai kos simpanan inventori 4% seunit setahun dan kos setiap pesanan adalah RM12. Permintaan tahunan bagi syarikat ini adalah 45 unit komponen.

  DIKEHENDAKI:

  a) Tentukan kuantiti pesanan ekonomi pada setiap harga diskaun.

  (3 Markah)

  b) Kirakan jumlah kos pada setiap harga diskaun.

  (3 Markah) i) Syarikat Jabbar Sdn. Bhd. akan menghasilkan 15 buah perabot A1 yang mengandungi satu item B dan 1 item C. Setiap B pula mengandungi 2 item D dan 2 item C. Manakala setiap C pula memerlukan 1 item E dan F masing-masing.

  DIKEHENDAKI:

  a) Binakan struktur produk bagi perabot yang dihasilkan.

  (5 Markah)

  b) Tentukan bilangan setiap item yang diperlukan jika Syarikat Jabbar merancang untuk mengeluarkan 15 unit perabot A1.

  (5 Markah) ii) Pengilang Altec mempunyai kerja-kerja berikut yang sedang menunggu untuk diproses ke dalam satu pusat kerja. Syarikat tidak tentukan peraturan penghantaran mana yang akan digunakan dalam memastikan keutamaan tugas dan tetapkan ia dalam penjadualan. Masa pemprosesan dan tarikh akhir bagi setiap tugas adalah di dalam jadual di bawah.

  Masa Tarikh Pemprosesan Akhir

  Tugas 1

  5

  17 Tugas 2

  4

  20 Tugas 3

  3

  16 Tugas 4

  7

  9 Tugas 5

  3

  6 Tugas 6

  5

  7 DIKEHENDAKI:

  a) Lengkapkan jadual di bawah. Tunjukkan semua pengiraan.

  (8 markah) Peraturan Rangkaian Purata Masa Purata Jumlah Purata

  Penghantaran Tugas Memproses Kerja Dalam Kelambatan Sistem

  EDD SPT LPT

  b) Peraturan penghantaran manakah yang mempunyai nilai terbaik bagi: i.

  Masa memproses ii. Kelambatan i) Jelaskan TIGA (3) implikasi utama kualiti terhadap organisasi.

  (6 Markah) ii) Berserta dengan contoh, bezakan konsep Total Quality Management (TQM) yang berikut:

a) Perkongsian kuasa dengan pekerja.

  (2 Markah)

  b) Konsep Taguchi

  (2 Markah) iii) Huraikan DUA (2) dimensi kualiti. (4 Markah) iv) Megah Setia Sdn Bhd mempunyai tiga jenis kerja yang hendak diagihkan kepada pekerja- pekerja sampingannya. Ketiga-tiga kerja tersebut adalah membuat temuduga, menganalisiskan data dan membuat penyelesaian ataupun keputusan. Kerja-kerja tersebut mempunyai kos yang berlainan di antara 3 orang pekerja sampingan, seperti mana yang ditunjukkan dalam jadual di bawah:

  Tugas Azlan Shami Julie Pekerja Pengumpulan R R M M

  1

  1

  1

  1 . . R R M M

  1 4 . . R R M M

  1

  4

  6 6 . . Pengecatan R M 8 . R M 1 . R M

  1 1 .

  R M 8 . R M 1 . R M

  1 1 .

  Pemasangan R M 9 . R M

  1 2 . R M 7 .

  R M 9 . R M

  1 2 . R M 7 .

  DIKEHENDAKI:

  Dengan menggunakan Kaedah Penentuan, agihkan tugas bagi ketiga-tiga pekerja di syarikat ini dengan kos yang paling minimum.

  (6 Markah)

  SOALAN 1 (20 MARKAH)

  i) Terangkan secara ringkas justifikasi berikut:

  d) Pengurusan pengeluaran

  (2 Markah)

  e) Keperluan ilmu pengurusan operasi

  (2 Markah)

  f) Adam Smith

  (2 Markah) ii) Senaraikan LIMA (5) perbezaan antara barangan dan perkhidmatan. (10 Markah) iii) Jelaskan perbezaan berikut: a)

  Misi (2 Markah)

  b) Strategi

  (2 Markah)

  SOALAN 2 (20 MARKAH)

  i) Lakarkan komponen-komponen yang perlu dititik beratkan sebelum keputusan penghasilan produk di hasilkan.

  (8 Markah) ii) Berserta dengan contoh syarikat yang relevan, huraikan TIGA (3) strategi yang mampu membawa organisasi kepada kelebihan persaingan.

  (6 Markah) iii) Senaraikan TIGA (3) jenis alat yang terkandung dalam isu-isu pembangunan produk. (6 Markah) i) Bezakan setiap daripada yang berikut:

  a) Fokus Berulangan

  (2 Markah)

  b) Fokus Produk

  (2 Markah)

  c) Fokus Mass Customization

  (2 Markah) ii) Berikan DUA (2) contoh alat yang boleh di gunakan dalam menganalisis proses dan merekacipta produk.

  (4 Markah) iii) Sebuah kilang mempunyai kapasiti efektif 900 unit sehari dan menghasilkan 800 unit produk sehari. Tentukan kecekapan bagi kilang ini.

  (4 Markah) iv) Maklumat di bawah adalah berkenaan dengan produk-produk yang dijual di kafeteria di

  ICU Sdn Bhd.

  Item Harga Kos berubah % dari pendapatan Minimuman RM2 RM0.75

  25 Mee RM1.75 RM1.00

  25 Nasi Lemak RM1.20 RM0.40

  30 Roti RM1.30 RM0.30

  20 Walaupun tidak ada jualan dibuat, kos pekerja adalah tetap RM250 sebulan . Sewa gerai adalah RM500 sebulan.

a) Cari titik pulang modal untuk gerai ini bagi setahun.

  (2 Markah)

  b) Berapakah nilai jualan sebulan untuk titik pulang modal?

  (2 Markah)

  c) Berapakah nilai jualan bagi nasi lemak sebulan untuk menampung kos tetap dan kos berubahnya?

  (2 Markah) i. Terdapat beberapa sebab mengapa inventori itu diperlukan. Senaraikan LIMA (5) fungsi inventori bagi sesebuah organisasi.

  (5 Markah) ii. Sebuah syarikat pencetakan menggunakan 15,625 kotak kertas setahun. Kos memegang inventori ialah RM5 setiap kotak kertas dan kos memesan ialah RM10 bagi setiap pesanan yang dibuat.

  a) Kira kuantiti pesanan ekonomi (EOQ) untuk syarikat ini.

  (2 markah)

  b) Berapakah jumlah kos inventori?

  (2 markah) v) Berikan definisi bagi kos inventori di bawah: c)

  Kos Menyimpan (1 Markah)

  d) Kos Memesan

  (1 Markah)

  e) Kos Persediaan

  (1 Markah) iv. Berikut adalah maklumat tentang penjualan dan pembelian disk sebuah syarikat komputer. Berdasarkan maklumat yang diberi, patutkah syarikat ini mengambil diskaun?

  Permintaan (D) 36,000 disk Kos memesan RM25 Kos menyimpan RM0.45 seunit Harga belian RM0.85 seunit Harga Diskaun RM0.82 Bagi memperolehi diskaun syarikat ini perlu membeli sekurang-kurangnya 6,000 disk.

  a) Kirakan Q* bagi syarikat ini.

  (4 Markah)

  b) Kirakan jumlah kos bagi jawapan (a).

  (4 Markah) i. Syarikat Indah Maju merupakan sebuah syarikat penyelidikan. Terdapat tiga jenis kerja yang hendak diagihkan kepada pekerja-pekerja sampingannya. Kerja-kerja tersebut mempunyai kos yang berlainan di antara 3 orang pekerja sampingan, seperti mana yang ditunjukkan dalam jadual di bawah:

  Kerja A B C Pekerja Temuduga RM11 RM15 RM5 Analisis Data RM7 RM10 RM12 Membuat Keputusan RM9 RM13 RM6

  DIKEHENDAKI:

a) Dengan menggunakan kaedah penentuan, agihkan tugas kepada pekerja A, B dan C.

  (3 Markah)

  b) Kirakan jumlah kos tugas di atas kepada pekerja supaya syarikat dapat meminimumkan kos operasinya.

  (2 Markah) ii. Bezakan teknik penjadualan kehadapan dan teknik penjadualan kebelakang. (4 Markah) iii. Senaraikan TIGA (3) kaedah dalam pemuatan kerja di pusat kerja. (3 Markah) iv. Kerja-kerja di bawah sedang menunggu untuk di proses dalam satu pusat kerja.

  Kerja Masa Kerja (hari) Tarikh hantar (hari)

  A

  14

  20 B

  10

  16 C

  7

  15 D

  6

  17 Dengan menggunakan kaedah First come, first served (FCFS), Shortest processing time

  

(SPT), Earliest due date (EDD) dan Longest processing time (LPT), tentukan:

  a) Purata masa memproses

  (2 Markah)

  b) Peratusan penggunaan

  (2 Markah)

  c) Bilangan tugas dalam sistem tugas

  (2 Markah)

  d) Sistem purata

  (2 Markah) i) Berserta dengan contoh, bezakan konsep Total Quality Management (TQM) yang berikut:

a) Perkongsian kuasa dengan pekerja.

  (5 Markah)

  b) Konsep Taguchi

  (5 Markah) ii) Kualiti merupakan sesuatu yang sangat subjektif. Pemahaman tentang kualiti mungkin akan berbeza di kalangan organisasi atau pelanggan. Jelaskan TIGA (3) dimensi kualiti mengikut justifikasi anda sebagai pengguna.

  (6 Markah) iii) Senaraikan EMPAT (4) jenis kos kualiti yang terlibat dalam pengendalian aktiviti perancangan dan perlaksanaan kualiti dalam syarikat.

  (4 Markah)


Dokumen yang terkait

Analisis Komparasi Internet Financial Local Government Reporting Pada Website Resmi Kabupaten dan Kota di Jawa Timur The Comparison Analysis of Internet Financial Local Government Reporting on Official Website of Regency and City in East Java

19 785 7

AN ANALYSIS OF GRAMMATICAL ERRORS IN WRITING DESCRIPTIVE PARAGRAPH MADE BY THE SECOND YEAR STUDENTS OF SMP MUHAMMADIYAH 06 DAU MALANG

43 254 18

AN ANALYSIS ON GRAMMATICAL ERROR IN WRITING MADE BY THE TENTH GRADE OF MULTIMEDIA CLASS IN SMK MUHAMMADIYAH 2 MALANG

26 241 20

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN PLAN OF ACTION (POA) PADA TINGKAT PUSKESMAS DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2007

4 102 23

AN ANALYSIS OF DESCRIPTIVE TEXT WRITING COMPOSED BY THE HIGH AND THE LOW ACHIEVERS OF THE EIGHTH GRADE STUDENTS OF SMPN SUKORAMBI JEMBER

10 80 16

AN ANALYSIS OF LANGUAGE CONTENT IN THE SYLLABUS FOR ESP COURSE USING ESP APPROACH THE SECRETARY AND MANAGEMENT PROGRAM BUSINESS TRAINING CENTER (BTC) JEMBER IN ACADEMIC YEAR OF 2000 2001

3 94 76

A DISCOURSE ANALYSIS ON “SPA: REGAIN BALANCE OF YOUR INNER AND OUTER BEAUTY” IN THE JAKARTA POST ON 4 MARCH 2011

9 108 13

THE EFFECT OF USING ENGLISH SONGS ON THE FIFTH YEAR STUDENT’S VOCABULARY ACHIEVEMENT OF SDN KASIYAN TIMUR 03 PUGER, JEMBER

3 67 15

HE APPLICATION OF PROFESSION ETHICS FOR SUPPORTING THE WORKING PERFORMANCE OF CUSTOMER SERVICE STAFF IN PT BRI RAMBIPUJI JEMBER

2 94 12

Improving the Eighth Year Students' Tense Achievement and Active Participation by Giving Positive Reinforcement at SMPN 1 Silo in the 2013/2014 Academic Year

7 137 3

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

64 1359 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

23 368 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

24 324 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

6 210 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

18 304 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

27 405 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

21 370 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

8 223 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

13 377 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

21 428 23