Konsep Asas Bimbingan dan Kaunseling

Konsep Asas Bimbingan dan Kaunseling
Bimbingan ialah proses professional yang sistematik bagi
menolong individu melalui prosedur pendidikan, dan membuat
interpretasi untuk memahami ciri-ciri dan potensinya sendiri
dengan lebih baik lagi, serta untuk menghubungkan dirinya
dengan lebih baik lagi dengan keperluan, dan peluang sosial
mengikut nilai-nilai sosial dan moral.
Kaunseling boleh didefinisikan sebagai satu interaksi yang
berlaku di antara dua orang individu yang dikenali sebagai klien
dan kaunselor. Situasi ini berlaku dalam keadaan yang formal dan
professional serta di mulakan dan di kekalkan dengan
pertolongan perubahan tingkah laku. Dalam kedaan ini kaunselor
adalah individu yang mempunyai pengetahuan yang amat luas
dan berkebolehan sehinggalah boleh membuatkan seorang itu
melakukan keputusan yang tepat.

Konsep Psikoterapi
Psikoterapi (atau terapi) berfokus kepada masalah serius yang
dikaitkan dengan intrapsikik, isu yang bersifat dalaman dan
peribadi. Ia banyak menangani “recovery of adequancy” . Oleh itu
psikoterapi terutama sekali terapi yang bersifat analitikal
menekankan bahawa peristiwa lepas daripada peristiwa
sekarang, celik akal lebih daripada perubahan dan peranan ahli
terapi sebagai pakar.
Bidang psikoterapi lebih memfokus kepada proses pemikiran dan
cara seseorang individu memandang kedudukan dirinya di dalam
dunia. Psikoterapi ialah rawatan yang diberi untuk individuindividu yang mengalami masalah-masalah yang sangat berat
dan kepada mereka yang memiliki masalah kesihatan jiwa.

Matlamat
Matlamat kaunselor ialah mencari jalan supaya dapat
meningkatkan mutu cara klien berhubung dengan orang lain.
Kepada sesetengah orang, membuat sesuatu keputusan penting
amat menyukarkan. Matlamat kaunseling bagi klien sebegini ialah
membantunya membuat sesuatu keputusan penting dalam
hidupnya. Keputusan muktamad diambil oleh klien sendiri klien
mesti memahami dan tahu kenapa dan bagaimana ia mencapai
keputusan yang diambil.
Matlamat kaunseling juga membantu mengembangkan potensi
yang ada pada klien dengan memberi peluang kepada klien untuk
mempelajari cara-cara menggunakan kebolehan dan minatnya
ketahap yang paling maksimum.

Kepentingan
Bimbingan dan Kaunseling membantu murid-murid untuk
membantu diri mereka dan untuk memperkembangkan potensi
mereka secara optimum dengan menggunakan peluang maksima
yang dibekalkan oleh sesuatu persekitaran.
Ia juga membantu murid-murid dalam pengalaman mereka
dengan benda-benda dan dunia di sekeliling mereka.
Tambahan
pula
membantu
individu-individu
untuk
memperkembangkan kebolehan dan kekuatan mereka untuk
mencapai efisensi kendiri dan sosial.
Ia juga bertujuan untuk mengakhiri pembaziran resos manusia
dan fizikal dengan membantu individu-individu untuk mencari
kedudukan mereka dalam masyarakat.

B I M B

I

N G A

N

Lanjutkan membaca

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

36 1023 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

17 289 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

13 228 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

2 163 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

14 224 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

13 299 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

11 284 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

5 164 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

7 294 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

14 325 23