ELAKSANAAN ADMINISTRASI KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) UNIT MAYANG CABANG JEMBER

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
KREDIT
UMUM
d.id
d.id
d.id
i
i
i
.id
.
.
.
c
c
c
aj.ac
j.eaj.acRAKYAT nej.eajc.ac.id
j.ePADA
j.eaj.ac (KUPEDES)
e
e
e
n
n
n
PEDESAAN
PT.
BANK
u
u
u
u
lib. .un
lib. .un
lib. .un
lib. .un
d/i/gdiigilib
d/i/gdiigilib
d/i/gdiigilib
d/i/gdiigilib
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
p
p
p
p
t ttp:
(PERSERO)
UNIThtMAYANG
CABANG
tthttp:
htthttp:
htthttp:
hINDONESIA
h
JEMBER

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
c.id id
c.id id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
n
u
u
u
.
.
.
ilgibilib.u
ilib b.u
giilgibilib.u
/d:/i/gdNYATA
/d:/i/PRAKTEK
/d:/i/gdigili
i
LAPORAN
KERJA
/
/
/
:
:
:
d
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
.id

.id

.id

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

giliblib.u
:/p/d:/i/digi Program
p
t
t
h htt

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

Oleh:
d
.id
.id
ajc.a.ic.id
.
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j
e
e
e
n
n
n
e
u
u
u
lib. .un
libil.ib.un
lib. .un
DWI:/LAKSONO
d/i/gdiigilib
d/i/gdiigCAHYO
d/i/gdiigilib ANDRIANTO
/
/
/
/
/
:
:
p
p
p
p:
htthttp:
htthttNim:
htthttp:
030803102260

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
c.id id
c.id id
c.id id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
n
n
u
u
u
u
.
.
.
.
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
p
p
p
p
t
t
t
t
PROGRAM
STUDI
DIPLOMA
III
ADMINISTRASI
KEUANGAN
t
t
t
t
h htt
h htt
h htt
h htt

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

JURUSAN MANAJEMEN
id
FAKULTAS
.id
.EKONOMI
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
e
e
n
n
UNIVERSITAS
JEMBER
b.u un
b.u un
igdiilgi ilib.
igdiilgi ilib.
d
d
/
/
/
/
:
:
/
/
2008
htthpttp:/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

cac.id memperoleh gelar
c.id Madya
j.acaAhli
j.auntuk
j.acac.id sakah satu syarat
Diajukan
sebagai
.unenej.
.unenej.
.unenej.
b u
igili ilib.

b u
igili ilib.

://d dig
://d dig
Diploma
httpttp:// Keuangan
httpttp:// III Jurusan Administrasi
h

h

Fakultas Ekonomi
c.id.id

a
nej. j.ac Jember
Universitas
ib.u.une

gil lib
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

JUDUL
c.id id
c.id id
c.id id
c.id id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
n
n
u
u
u
u
.
.
.
.
ilib b.u
ilib b.u
ilib b.u
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigiliLAPORAN
/d:/i/gdigiliNYATA tp://d:/i/gdigili
/
/
/
:
:
:
PRAKTEK
KERJA
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
hthttp

://d
htthpttp:

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES)

c.id id
c.id id
c.id.id
c.id.id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.acINDONESIA
enj.eaj.acPT.
n
n
n
n
u
u
u
u
PADA
BANK
RAKYAT
(PERSERO)
.
.
.
.
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h htt
h hJEMBER
h hMAYANG
h htt
tt
tt
UNIT
CABANG

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
c.id id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
u
u
.
.
b u
.u
ilibilibMaret
2008 p://d/i/gdiilgi ilib.
/d:/i/gdig04
/
:
p
t
t
:
hthttp
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id.id
c.id id Diploma III pada
c.id.idMadya (A.Md) Program
c.id id
Ekonomiej.ajc.a.icd.id
enj.eaj.acFakultas
enj.eaj.ac.
enj.eaAhli
enj.eaj.ac.memperoleh gelar
j.ac
n e
n
n
n
n
u
u
u
u
.
.
.
.
libil.iub.un
libilib.u
libilib.u
libilib.u
libilib.u
i
i
i
i
i
g
g
g
g
g
i
i
i
i
i
ig
Unifersitas
://d dig
://d dig
://d dig
://d dJember.
://d dig
htthpttp://
htthpttp://
htthpttp://
htthpttp://
htthpttp://

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

.id
.id
.id
.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
e
e
e
e
n
n
n
n
b.u un
b: .u un
b.u un dan disusun oleh
b.u un
Yang dipersiapkan
igdiilgi ilib.
igdiilgi ilib.
igdiilgi ilib.
igdiilgi ilib.
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
/
/
/
/
/
tthpttp:/
htthpttp:/
htthpttp:Cahyo
hNama
htthpttp:/
: Andrianto
Dwi Laksono
.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

N.I.M

:.id0308030102260
.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
e
e
n
n
u
u
libil.ib.un
lib.b.un : Administrasi
Program
d/i/gdiiKeuangan
d/i/gdiigiliStudi
g
/
/
/
/
:
:
p
p
htthttp:
htthttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/
.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

Ketua,

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

b u
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id

j.acac.id Penguji
Susunan
Panitia
.unenej.

Drs. IKM. Dwipayana, MS

Sekertaris,

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

Drs. Didik Pudjo. M. MS

c.id id
c.id id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
u
u
.
.
NIP : 130 781
.u
ilib b341
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigili
/
/
:
:
p
p
t
t
hthttp
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
c.id id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
u
u
.
.
b b.u : 131 621 513 giliblib.u
iliNIP
/d:/i/gdigili
/
://di digi
:
p
t
htthpttp://
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

Anggota,
.id
c.id id
j.eajc.ac.id
enj.eaj.ac.
e
n
n
u
u
.
.
n
giliblib.u
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
p
p
t
t
t
t
h htt
h htt

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
j.ej.ac
e
e
n
n
b.u un
b.u un
igdiilgi ilib. Mengetahui ://digdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
/
htthpttp:/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

i

dSoleh. SE,M.Si
Chairul
ac.i .id

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

://d
htthpttp:

.id
.id id
j.eajc.ac.id:
j.eajc.ac.NIM
e
e
n
n
b.u un
b.u un
igdiilgi ilib.
igdiilgi ilib.
d
d
/
/
Program
Studi
:
/
/
:
:
/
/
htthpttp:/
htthpttp:/

c.id id
030803102260
ej.aj.ac.

.id
j.eajc.ac.id
e
n
n
e
b.u un
b.u un
igdiilgi ilib.
igdiilgi ilib. Keuangan
d
d
/
/
Administrasi
/
/
:
:
/
/
htthpttp:/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
.id id
j.eajc.ac.id:
j.eajc.ac.Judul
e
e
n
n
u
u
lib. .un
lib. .un
d/i/gdiigilib
d/i/gdiigilib
/
/
/
/
:
:
p
p
htthttp:
htthttp:

. c.id
c. id
j.ac Pedesaan
PelaksanaanunAdministrasi
Kredit Umum
ej.eaj.ac.
une ej.a
b. un
igili ilib.

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
(Persero)
p
htthttp:

://d
htthpttp:

ili b.
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Nama

Fakultas

: Andrianto Cahyo Dwi Laksono

: Diploma III Ekonomi

id

id

b. un
igili ilib.

://d://dig
://d dig
(KUPEDES)
pada PT. Bank
Indonesia
httpttpRakyat
httpttp://
h

h

Unit Mayang Cabang Jember
c.id id
c.id id
enj.eaj.ac. :
enj.eaj.ac.Dosen Pembimbing
n
n
u
u
.
.
ilib b.u
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigili
/
/
:
:
p
p
t
t
hthttp
hthttp

c.id id

j.a ac.
Drs. IKMbDwipayana,
MS.
.unuenej.

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

2008 j.ac.icd.id
.id
.id Pada Tanggal .a___________
j ejc.ac.id
j.eajc.ac.id
e
e
n
n
une ej.a
u
u
ilgibil.ib.un
ilgibil.ib.un
ilgibil.ib.un
g
g
g
i
i
i
d
d
d
:// di
:// di
:// di
htthpttp://
htthpttp://
htthpttp://

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

un e
ilgibil.ib.un
g
i
d
/
i
:/ d
htthpttp://

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
c.id id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
u
u
.
.
ilib b.u
ilibilib.u
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigChoirul
/
/
:
:
p
p
Drs.
Saleh
M.Si
t
t
hthttp
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

Disahkan di Jember

Disetujui dan Diterima oleh
.id
DosenePembimbing
j.ajc.ac.id

NIP. 130 781 341

ii

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

MOTTO
c.id id

j.a c.
un.uenej.a
.
b
i
l
gi lib
://di digi
htthpttp://

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
e
e
n
n
u
u
(HR Ibnu
ib. .un dari Abu Hurairah)
lib. .un
lMajah
d/i/gdiigilib
d/i/gdiigilib
/
/
/
/
:
:
p
p
htthttp:
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

b. un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
htthpttp://

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

un ej.
ilgibil.ib.un
g
i
d
/
i
:/ d
htthpttp://

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

(QS. AL– Baqarah: 155)
.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp
id

c. c.id
j.aHakim)
(HR.
une ej.a

(Elanor
Roosevelt)
c.id id
ej.a ac.

iii

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

LEMBAR PERSEMBAHAN
c.id id

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

j.a c.
un.uenej.a
.
b
i
l
gi lib
://di digi
htthpttp://

Saya persembahkan rasa syukur serta bahagia ini atas terselesaikannya

Laporan Praktek
Diploma
c.idIII
c.idpendidikan
c.id id Kerja Nyata dan
id Adaministrasi j.aca.icd.id
id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
ne ej.
n
n
n
u
u
u
.
.
.
u
libil.iub.un
libilib.u :
libilib.u
libilib.Fakultas
i
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
Keuangan
Ekonomi
Universitas
Jember
ini
kepada
://d/dig
://d/dig
://d/dig
://d/dig
htthpttp:/

htthpttp:/

htthpttp:/

htthpttp:/

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta petunjukNya

://d
htthpttp:

.id id
c.id id
c.id id
kepadaku
hidup ini.ej.ajc.a.icd.id
j.ajc.ac.hakekat
ej.aj.ac. sampai mengertieakan
ej.aj.ac.dari aku tiada mengerti

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

un e
un e
un e
ilgibil.ib.un
ilgibil.ib.un
ilgibil.ib.un
g
g
g
i
i
i
d
d
d
:// di
:// di puji hanya untukttpkepadaMu.
:// di Alhamdulillah , tsegala
h http://
h thpttp://
htthpttp://

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

ac. .id semakin dekatej.ajc.a. c.id
ajc.a. c.id benar dan membuatku
ajc.a. c.id
telah
ke jalan
nuenj.ej.ac
nuenj.eyang
nuenj.emenuntunku
un e
u
u
u
.
.
.
b
b
b
i
i
i
.
.
.
ilgibil.ib.un
ilgilib
ilgilib
ilgilib
g
g
g
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
i
i
i
i
:/p://d
:/p://d
:/p://d SWT. Semoga
:/ d
dan Salam
httptsenantiasa
httpttShalawat
httpttAllah
httpttp:// dengan Tuhanku
t

un e
ilgibil.ib.un
g
i
d
:// di
htthpttp://

://d
htthpttp:

2. Nabi Besar Muhammad SAW. Atas sunah-sunah d an ajarannya yang

h

h

h

h

id

id

id

id

://d
htthpttp:

tercurah kepadaNya beserta keluarga dan sahabat.
c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp
c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt
.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

c.id id

c.id id

c.id id

c.id id

.
ej.aj.ac.
ej.aj.ac. dan mendidikku
ej.amembesarkan,
ej.ajdan
.ac. Ibuku, yang telah
j.ac
3. Bapak
membimbing
b.unune
b.unune
b.unune
b.unune

ili b.
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
sampai
hthttp

aku

ili b.
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
sebesar
hthttp ini hingga

aku

ili b.
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
dapat
hthmembedakan
ttp

mana

ili b.
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
yang
hthttpbaik dan

://d
htthpttp:

mana yang benar. Doaku senantiasa untuk kebahagian dan keselamatan
.id
j.ac c.id

.id
j.ac c.id

une ej.a
une ej.a dunia dan akhirat.
untukmu
ilib.b.un
ilib.b.un

g li
://d:/i/digi
htthpttp4.
Buat

kakak

g li
://di digi
htthpttp://

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

5. Buat Linda
yang slalu membantu
aku Always To Day .id
.id
ca.icd.id
ca.icd.id
a
a
.
.
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j
j
e
e
e
e
.
.
j
j
n
n
n
n
e
e
u
b.u un
bl.iub.un Ipan, Haris Khafid,
bl.iub.un
6.igiliTemen-temenku,
Ivan,
ilibil.ib.un
igili ilib. Teguh, Farid danigmasih
igiliRifky,
i
i

://d dig
htthpttp:// banyak

lagi

/d ig
tthpt:t/p://d
h
yang telah

jadi temen

bareng cselama
.id.id ini. Thanks man!
c.id.id

/d ig
tthpt:t/p://d
h
– temen bercanda

/d ig
tthpt:t/p://d
h
tawa, nongkrong

://d
htthpttp:

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

ej.aj.ac
bl.iubn.une
i
l
i
g
://di digi
htthpttp://

ej.aj.ac
bl.iubn.une
i
l
i
g
://di digi
htthpttp://

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

iv

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

Puji.asyukur
SWT
rahmat, .ac.icd.id
c.id id
c.id id yang senantiasaj.amelimpahkan
c.id id kehadirat Allah
j a
enej.ac.
enj.eaj.ac.
enj ej.ac.
n
n
n
u
u
u
.ubn.uenej.
.
.
.
b
b
b
b
u
u
u
i
i
i
i
.
.
.
l
l
l
l
i
i
i
i
b
b
b
g li
g igili Nyata ini yang//dberjudul
g li
g igili hidayahNya sehingga
taufik
: i digi
://diKerja
://di digi Laporan Praktek
://di dserta
d
htthpttp://
htthpttp://
htthpttp://
htthpttp://

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.icd.id
.id
.icd.id
Bank Rakyat
Unit Mayang
terselesaikanej.ajc.a.icd.id
j.eajc.adapat
j.eajc.ac.id Cabang Jember”
j.eajc.aIndonesia
e
e
e
n
n
n
un e
u
u
u
ilgibil.ib.un
ilgibil.ib.un
ilgibil.ib.un
ilgibil.ib.un
g
g
g
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/ i
/ i
/ waktunya.
/ i baik dan tepat pada
i
dengan
ttp:/ ://d
ttp:/ ://d
ttp:/ ://d
ttp:/ ://d

h http

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

c. id
ajc.a. c.id (A. Md) padaej.ajc.a. c.id
.ajc.a. c.id
memenuhiunsalah
gelar ahli
enj.eaj.ac.satu syarat untuk
nuenj.emadya
nuenjmemperoleh
e
un e
u
u
.
.
.
b
b
b
u
i
i
i
.
.
.
ilgibil.ib.un
ilgilib
ilgilib
ilgilib
g
g
g
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
i
i
i
i
:/ //d
:/ d
:/ Administrasi
/d
Keuangan
ttpt:t/p://d studi Diploma
httpttp:Fakultas
httpttp:// Jurusan Manajemen
httpIII
hprogram
ttp:/

KATA PENGANTAR
c.id id

j.a c.
un.uenej.a
.
b
i
l
gi lib
://di digi
htthpttp://

Assalamualaikum wr. wb.

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

“Pelaksanaan Administrasi Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Pada PT.

h http

h http

h http

Penulisan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dimaksudkan untuk

h

h

h

h

id

id

id

id

://d
htthpttp:

Ekonomi Universitas Jember.
c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
c.id id
c.id id
c.id id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
n
n
u
u
u
u
.
.
.
.
tak lupa jugaigpada
terima
ilib b.u
ilib b.u mengucapkan
ilib b.ukesempatan ini dpenyusun
ilib Serta
b.u
/d:/i/gdigili
/:/i/gdigili
/d://digili
/d:/i/gdigili
/
/
/
/
:
:
:
:
p
p
p
p
t
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

bantuannya atas
Praktek Kerja Nyata
.id ini diantaranya .ac.icd.id
.id
.idterselesaikannya Laporan
j a
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
e
e
e
n
n
n
.ubn.uenej.
.ub.un
.ub.un
.ub.un
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
yang
g li
g li
g li
gterhormat,
li
://di/digi
://di/digi
://di/digi
://di/digi

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/
.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu membimbing serta dukungan dan

htthpttp:/

htthpttp:/

htthpttp:/

htthpttp:/

1. Prof. DR. H. Sarwedi, MM , selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
d
.id penyusun untuk .ac.icd.id
.id kesempatan pada
Jember j.yang
ajc.a.ic.id telah memberikan
j a
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
e
e
e
n
n
n
e
.ubn.uenej.
.ub.un
.ub.un
.ub.un
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
ig il
ig il
ig il Nyata.
ig il
melaksanakan
Praktek
Kerja
p://d//dig
p://d//dig
p://d//dig
p://d//dig
htthttp:

htthttp:

htthttp:

htthttp:

2. Drs. Sriono, MM, selaku Ketua Program Studi Administrasi Keuangan
d
id
.id
Fakultasej.Ekonomi
UniversitasejJember
kesempatanej.ajc.a.icd.id
ajc.a.ic.id
.ajc.a. c.id yang telah memberikan
j.eajc.ac.id
e
n
n
n
e
e
un e
u
u
u
ilgibil.ib.un
ilgibil.ib.un
ilgibil.ib.un
ilgibil.ib.un
g
g
g
g
i
i
i
i
d
d
d
d
/
/
/
/
i
i
i
i
penyusun untuk
Praktek
Nyata.
/d
//d
://d
ttp:/p://d
ttp:/p:Kerja
ttp:/p:/melaksanakan
ttp:/pkepada
h htt

h htt

h htt

h htt

://d
htthpttp:

://d
htthpttp:

://d
htthpttp:

://d
htthpttp:

3. Ibu Dra. Susanti P, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Diploma III
c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp
c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

.id
.id
.id
c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
.
.
.
n
n
n
ilib b.u
ilib b.u
ilib b.u
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigili
/
/
/
/
:
:
:
:
p
p
p
p
t
t
t
t
thttpBapak Drs. Choirul
hthtDosen
hthttpSaleh M.Si selaku
h4.
tp
ttp
Pembimbinghthyang
telah
c c.id
.id
j.ac c.id
j.aEkonomi
j.ac cKeuangan
Administrasi
Fakultas
Universitas
Jember.
une ej.a
une ej.a
une ej.a

://d
htthpttp:

membimbing
serta memberikan inspirasi
pemikiran kepada.idpenyusun.
.id
.id

c.id id
c id
c id
c id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
n
n
u
u
u
u
.
.
.
.
5. Bapak
Cabang Bank
Indonesia Cabang
giliblib.u
gilibRakyat
giliblib.u
giliblib.uMahir, selaku//dPimpinan
lib.u
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
:p:/i/digi
:/p/d:/i/digi
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
h htt
h htt
h htt
h htt

Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk
melaksanakan
d
d Praktek Kerja Nyata.
ac.i .id
ac.i .id

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

v

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

6. Bapak Ibrahim
Unit Bank Rakyat
d
d Murrod, selaku Kepala
d Indonesia Unit c.id.id
ajc.a.ic.id
ajc.a.ic.id
ajc.a.ic.id
.
.
.
j
j
j
j.a c
e
e
e
un.une
un.une
un.une
un.uenej.a
.
.
.
.
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Mayang
Cabang Jember
kesempatan /dikepada
gi libyang telah memberikan
gi lib
gi lib
gi lib
://di digi
://di digi
://di digi
:/ digi
htthpttp://
htthpttp://
htthpttp://
htthpttp://
penyusun untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

id id Bank Rakyat Indonesia
7. Seluruh Karyawan
dan Karyawati
c.id id (Persero) Unit j.aca.icd.id
c.PT.
c.id id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
ne ej.
n
n
n
u
u
u
.
.
.
libil.iub.un
libilib.u dan bantuannya igselama
libilib.u kasih atas bimbingan
libilib.u Cabang Jember.igTerima
i
i
i
i
g
g
i
i
Mayang
://d/dig
://d/dig
://d/dig
://d/dig

htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

j.a ac.
j.eaj.ac. terdapat banyak
j.a ac.
j.a c.
un.uenej.a laporan ini, penyusun
.ubn.uenej.
.ubn.uenmasih
.ubn.uenej. menyadari bahwa
.Dalam
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
i
i
i
i
g l
g l
g l
/dig igil
://di/digi
://di digi dan kritik yang
://di digi
tthpt:t/p://d
dan penyusun
htthpttp:/bersifat
htthpttp://
htthpttp://mengharapkan saran-saran
hkekurangan

htthpttp:/

htthpttp:/

htthpttp:/

penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).
c.id id

c.id id

c.id id

c.id id

membangun guna menambah pengetahuan serta penyempurnaan laporan ini.
.id
j.ac c.id

.id
j.ac c.id

.id
j.ac c.id

://d
htthpttp:

.id
j.ac c.id

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

a penyusun dapat
e j.a
un.uenej.a yang telah libdisajikan
un.uenej.a kata semogalib.laporan
.ubn.uenej.
bl.iubn.une
bl.iAkhir
i
i
l
l
i
i
i
i
b
b
i
i
g
g
g
g
l
l
/di igi
://di digi
://di/digi
://d:/i/digi
tthpt:t/p://d
htthpttp://
htthpttppembaca
hmemberikan
manfaat bagi
sekalian. htthpttp:/

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
Wasalamu’alaikum
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
wr. Wb. igilibilib.u
://d dig
htthpttp://

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

://d
htthpttp:

Jember, 8 c.Februari
2008
id.id

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

://d
htthpttp:

une ej.a
ilgibil.ib.un
g
i
d
:// di
htthpttp://

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

vi

j.a ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
g li
://di digi
htthpttp://

.id Dwi Laksono
Andrianto Cahyo
j.ac c.id

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
c.id id
c.id id
c.id id
c.id id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
n
n
n
u
u
u
u
u
.
.
.
.
.
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u
HALAMAN
:/pi/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digiJUDUL ......................................................................................
:/p/d:/i/digi
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h htt
h htt
h htt
h htt
h htt

://d
htthpttp:

.id
.id
.id
.id
.id id
MOTTO
iii
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id....................................................................................
j.eajc.ac.HALAMAN
e
e
e
e
e
n
n
n
n
n
b.u un
b.u un
b.u un
bl.iub.un
b.u un
igdiilgi ilib.
igdiilgi ilib.
igdiilgi ilib.
igdiilgi iPERSEMBAHAN.....................................................................
igdiilgi ilib.
d
d
d
d
d
/
/
/
/
/
HALAMAN
iv
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
/
/
/
/
/
htthpttp:/
htthpttp:/
htthpttp:/
htthpttp:/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN....................................................................... ii

KATA PENGANTAR .................................................................................... v
id
.id
.id
.id
.id id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.DAFTAR
ISI ...................................................................................................
vii unej.eajc.a. c.id
e
e
e
e
n
n
n
n
u
u
u
u
lib. .un
lib. .un
lib. .un
lib. .un
ilgibil.ib.un
d/i/gdiigilib
d/i/gdiigilib
d/i/gdiigilib
d/i/g
d/i/gdiigilib
/
/
/
/
/
i
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
d
DAFTAR
TABEL...........................................................................................
ix
p
p
p
p
p
htthttp:
htthttp:
htthttp:
htthttp:
htthttp:

://d
htthpttp:

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................. x
c.id id
c.id id
c.id id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
n
u
u
u
.
.
.
ilib b.u
ilib b.u
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigili
/
/
/
:
:
:
p
p
p
t
t
t
BABhtI.httpPENDAHULUANhthttp
hthttp

1.1

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

Alasan Pemilihan Judul .......................................................................... 1

.id
c.id id
c.id id
ca.icd.id
c.id id
j.eajc.ac.id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eajNyata
enKegunaan
enj.eaj.ac.1.2 Tujuan Dan
.
n
n
n
n
n
u
u
u
u
u
Praktek
Kerja
..........................................
3
.
.
.
.
.
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h htt 3
h htt
h htt Nyata ..........................................................
h1.2.1
h htt
htt Tujuan Praktek Kerja

://d
htthpttp:

1.2.2 Kegunaan.iPraktek
Kerja Nyata .....................................................
3
.id
ca.icd.id
ca.icd.id
cacd.id
ca.icd.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j.eajc.ac.id
j
j
j
j
e
e
e
e
e
.
.
.
.
j
j
j
j
n
n
n
n
n
e
e
e
e
n
bl.iub.un ................ 3 gilibl.iub.un
b.u un
b.u un
1.3 Obyek
Waktu Pelaksanaan
Praktek Kerja
ibil.iub.uJangka
igdiilgiNyata
igdiilgi ilib.
igdiilgDan
igdiilgi ilib.
i
d
d
d
d
/di igi
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
/
/
/
/
tthpt:t/p://d
tthpttp:/
tthpttp:/
tthpttp:/
h
h
h
h1.3.1
htthpttp:/
Obyek Praktek Kerja Nyata............................................................ 3

://d
htthpttp:

1.3.2 Jangka Waktu
4
c.id.id
c.id.idKerja Nyata ..........................
c.id.id Pelaksanaan Praktek

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

Pengertian Sistem
5
c.id id
c.id id
c.id id
c.id idAkuntansi ..................................................................
c.id2.1
id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
n
n
n
u
u
u
u
u
.
.
.
.
.
b u
ilib b.u
ilib b.u
ilib b.u
ilib b.u
2.2 Pengertian
5/d/i/gdiilgi ilib.
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigili Prosedur.................................................................................
/d:/i/gdigili
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
:
hthttp
hthttp
hthttp
hthttp
hthttp

://d
htthpttp:

c.id id
c.id id
c.id id
c.id id
c.id id
Bank
7
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac......................................................................................
enj.eaj.ac.2.4 Pengertian
n
n
n
n
n
u
u
u
u
u
.
.
.
.
.
ilib b.u
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u
giliblib.u
/d:/i/gdigili
2.5 Pengertian
:/p7
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/digi Kredit ....................................................................................
:/p/d:/i/digi
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h htt
h htt
h htt
h htt
h htt

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

ej.aj.ac
bl.iubn.une
i
l
i
g
://di digi
htthpttp://

ej.aj.ac
bl.iubn.une
i
l
i
g
://di digi
htthpttp://

BAB II. LANDASAN TEORI

2.3

ej.aj.ac
bl.iubn.une
i
l
i
g
://di digi
htthpttp://

Pengertian Akuntansi .............................................................................. 6

2.5.1 Tujuan Pemberian Kredit .............................................................. 8
.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
igdiilgi ilib.
d
/
/
:
/
htthpttp:/

.id
j.eajc.ac.id
e
n
b.u un
b u
b u
b u
igdiilgi ilib.
igdiilgi ilib.
igdiilgi ilib.
igdiilgi ilib.
d
d
d
d
/
/
/
/
/
/
/
/
:
:
:
:
/
/
/
/
tthpttp:/ Unsur-unsur Kredit
p:/
htthpttp9:/
htthpttp:/
htthptt........................................................................
h2.5.3

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib ib.u

.id

.id

.id

.acac.id
j.acac.id
j.acac.id
jKredit..................................................................................
2.5.2 Fungsi
8
.unenej.
.unenej.
.unenej.

vii

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

j. ac
.ubn.uenej.
b
i
l
i
i
g l
://di digi
htthpttp://

://d
htthpttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

.id
j.eajc.ac.id
e
n
u
lib. .un
d/i/gdiigilib
/
/
:
p
htthttp:

://d
htthpttp:

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

2.5.4 Jenis - jenis
Kredit..........................................................................
10
c.id id
c.id id
c.id id

c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp

://d
htthpttp:

d id Rakyat Indonesia
id id
Latar Belakang
Berdirinya PT.
c.id id
c.id(persero)
c.iBank
c.Sejarah
c.id3.1
id
id
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
enj.eaj.ac.
n
n
n
n
n
u
u
u
u
u
.
.
.
.
.
ilib b.u
giliblib.u
giilgibilib.u
giilgibilib.u Cabang Jember
giliblib.u
Unit
/d:/i/gdigili
:/p13
:/p/d:/i/digi
:/p/d:/i/d..................................................................
:/p/d:/i/Mayang
:/p/d:/i/digi
d
p
p
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
h htt
h htt
h htt
h htt
h htt

://d
htthpttp:

.id
.id
.id
.id
.id id
Kegiatan Operasional
.............................................................................
27
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.3.3
e
e
e
e
e
n
n
n
n
n
u
b.u un
b.u un
bl.iub.un
b.u un
ilgibil.ib.un
igdiilgi ilib.
igdiilgi ilib.
igdiilgidana
igdKegiatan
igdiilgi ilib.
i
d
d
d
d
d
/
/
/
/
/
i
3.3.1
Penghimpunan
........................................................
38
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
/
/
/
/
/
htthpttp:/
htthpttp:/
htthpttp:/
htthpttp:/
htthpttp:/

://d
htthpttp:

.id
.id
.id
.id
.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id
j.eajc.ac.id lainnya...................................................................
j.eajc.ac.id
3.3.3 JasauPerbankan
39
e
e
e
e
e
n
n
n
n
n
u
u
u
u
lib. .un
libil.ib.un
lib. .un
lib. .un
ilgibil.ib.un
d/i/gdiigilib
d/i/g..............................
d/i/gdiigPraktek
d/i/gdiigilibYang Menjadi pObjek
d/i/gdiigilib
/
/
/
/
/
i
/
/
/
/
/
:
:
:
:
:
d
3.4
Kegiatan
Kerja
Nyata
40
p
p
p
p
htthttp:
htthttp:
htthttp:
htthttp:
htthttp:

://d
htthpttp:

j.a c.
un.uenej.a
.
b
i
l
gi lib
://di digi
htthpttp://

j.a c.
un.uenej.a
.
b
i
l
gi lib
://di digi
htthpttp://

BAB III. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.2

j.a c.
un.uenej.a
.
b
i
l
gi lib
://di digi
htthpttp://

Struktur Organisasi ................................................................................. 13

3.3.2 Kegiatan Penyaluran Dana ............................................................. 39

3.4.1 Pengertian Kupedes........................................................................ 40
c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
ilib b.u
/d:/i/gdigili
/
:
p
t
hthttp
c.id id
enj.eaj.ac.
n
u
.
giliblib.u
:/p/d:/i/digi
p
t
t
h htt

c.id id

c.id id

c.id id

c.id id

j.a c.
j.a c.
j.aj.ac.
3.4.2 Sasaran
............................................................................
41 b.unuenj.eaj.ac.
un.uenej.a
un.uenej.a
un.ueneKupedes
.
.
.
b
b
b
i
i
i
l
l
l
ili b.
i b
i b
i b
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigili
/d:/i/gdigili
/
/
/
/
:
:
:
:
p
p
p
p
t
t
t
t
thttp Jenis Kupedes ........

Dokumen yang terkait

ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) UNTUK NON GOLBERTAP PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. UNIT KEPANJEN 1 – CABANG MALANG MARTADINATA

2 15 20

ELAKSANAAN ADMINISTRASI JASA TRANSFER PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. UNIT AMBULU CABANG JEMBER

0 4 15

ELAKSANAAN ADMINISTRASI KUPEDES SEKTOR PERDAGANGAN PADA PT. BRI CABANG JEMBER

0 3 12

IMPLEMENTASI KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) SKALA MIKRO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk UNIT WIROLEGI CABANG JEMBER

0 4 15

Implementasi Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) Skala Mikro Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Unit Wirolegi Cabang Je mber

0 3 15

ANALISIS PROBLEMATIKA KREDIT MACET DALAM PELAKSANAAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) Analisis problematika kredit macet dalam pelaksanaan kredit umum pedesaan (kupedes) (studi di pt. Bank rakyat indonesia (persero) tbk.unit kepuh sukoharjo).

0 2 17

ANALISIS PROBLEMATIKA KREDIT MACET DALAM PELAKSANAAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) Analisis problematika kredit macet dalam pelaksanaan kredit umum pedesaan (kupedes) (studi di pt. Bank rakyat indonesia (persero) tbk.unit kepuh sukoharjo).

0 4 14

AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) TERHADAP PERJANJIAN BAKU PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SEMINYAK.

0 0 59

PENANGANAN KREDIT UMUM PEDESAAN (KUPEDES) BERMASALAH PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT SUDIRMAN DENPASAR.

0 2 45

SISTEM PENYALURAN KREDIT USAHA PEDESAAN (KUPEDES) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. UNIT GUNUNG SOPUTAN.

0 0 21

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

119 3984 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 1057 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

40 945 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

21 632 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

28 790 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

60 1348 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

66 1253 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

20 825 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

32 1111 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

41 1350 23