ANALISIS TINGKAT KOGNITIF PERTANYAAN PADA BUKU TEKS MATEMATIKA KELAS VII POKOK BAHASAN BILANGAN BULAT BERDASARKAN TAKSONOMI BLOOM

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ANALISIS TINGKAT KOGNITIF PERTANYAAN
PADA BUKU TEKS MATEMATIKA KELAS VII
d
id
POKOK
BILANGAN
ca.cid.id
aj.ca.ci .id
aj.ca.BAHASAN
aj.BULAT
c.id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
ne
nBERDASARKAN
ne
TAKSONOMI
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
digigil
digigil
digigil
BLOOM
tp://://d
tp://://d
tp://://d

hthttp

hthttp

hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
neej.
SKRIPSIilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
Oleh
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
EllisiatpKumalasari
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
t
t
t
hh040210101298
hhtt
tt
NIM

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
.
.
e
e
nej
nej UNIVERSITAS JEMBER
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt2009

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

.ci .id
.i
FAKULTAS
DAN ILMU PENDIDIKAN
j.acaKEGURUAN
j.acac.id

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ANALISIS TINGKAT KOGNITIF PERTANYAAN
PADA BUKU TEKS MATEMATIKA KELAS VII
d
id
ca.cid.id
POKOK
BILANGAN
aj.ca.ci .id
aj.ca.BAHASAN
aj.BULAT
c.id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
ne
nBERDASARKAN
ne
TAKSONOMI
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
digigil
digigil
digigil
BLOOM
tp://://d
tp://://d
tp://://d

hthttp

hthttp

hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
SKRIPSI
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
guna melengkapi tugas
p dan memenuhi salah satu
p
hthsyarat
hthttakhir
hthttdiajukan
ttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

Ellisia Kumalasari
.cid.id
ca.cid.idNIM
c
a
a
.
.
j
j
a
040210101298neej.
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
liibli.bu.un
i
i
i
l
g
g
i
i
i
:p//:d
:p//:d
/dig
/dig
/
/
p
t
t
t
t
hthtp
h
t
ht

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
ca.cid.id
a
.
j
.
.
.
e
e
e
ej
nej
nPENDIDIKAN
nej KEGURUAN DANiliILMU
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
l
l
FAKULTAS
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
UNIVERSITAS
JEMBER
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

untuk menyelesaikan Program Studi Pendidikan Matematika (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Oleh

.i .id PENDIDIKAN MATEMATIKA
.i
PROGRAM
j.acacSTUDI
j.acac.id

2009

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id PERSEMBAHAN ej.aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt setulus hati, kupersembahkan
hhkaryaku
tt
Dengan
ini untuk:

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

1. Ayahandaku tercinta Tjondro Kumoro dan Ibundaku tercinta Lies Setyowati,

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

2. Adikku yang tercinta Bagus Rizki Darmawan yang selalu memberi dukungan dan

c.idid

c.idid

c.idid

c.
c. tercurahkan selama ej.aj.ac.
je.aj.atelah
terima kasih atasndo’a,
dan kasih sayang
eje.aj.aketulusan,
neyang
n e

bli.bu.un
bli.bu.un
bli.bu.un
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
i
i
i
i
i
ini. Ella
akan tetap berusaha menjadi//d
yang membanggakan keluarga,
dan
:p//:d
:p:/anak
:p//:d
/dig
/dig
/dig
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
t
t
t
hdapat
hhtinsyaAllah;
hht
ht membahagiakan MaPa kelak,
c.id.id

c.id.id

h
c.id.id

je.aj.ac hidupku. Mbak akan
je.aj.ac menjadi kakak terbaik neje.aj.ac
motivasi disetiap
u
uneperjalanan
uneselalu

liibli.b.un
i
g
i
adek.://Mbak
ddig sayang adek;
tp://
hthtp
t
3. Keluarga besarku tercinta;

id.id 4.
.
c
a
je. j.ac
e
n
u
n
.
u
b
idgiigliilib.
//:d
p //

liibli.b.un
i
g
i
://d/dig
hthtp
ttp:/

liibli.b.un
i
g
i
://d/dig
hthtp
ttp:/

Fajar Kurniawan yang selalu
atas support dan
id
id sabar menemani aku. Terimakasih

ca.cid.id
ca.c.id
ca.c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
j.
doanya selama.uini,
apa yang menjadi .cita-cita
n
u.n
nej.
nej. kita dapat tercapai kelak,
nesemoga
.bu.n
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
b
b
idgigili
idgigili
i;dgigili
/:d
/:d
/:d
Amien!
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
aj.cac.id
aj.cac.id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ya.....Love UbAll;
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
Rekan-rekan
seperjuangan yang membuat
kuliahku penuh warna;ttRiska,
Merry,
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

5. Sahabat-sahabatku; Ervin, Indra, Ice dan Meeya, terima kasih atas pengertian,

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
6.
/
/
p

h

nasehat, dan persahabatan
.id sahabat terbaekku
.id yang indah ini. Tetap menjadi

Winda, Novita, Dian, D’danar, Hadi, Nanang dan seluruh rekan math ’04 yang

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
7.
.bu.n
u
b
i
l
i
i
l
g
i
i
g
d
i
//
p://d

gak bisa aku sebutin satu
did
c.ipersatu;

ca.cid.id
ca.cid.id
.
a
a
a
c
.
.
.
j
j
j
a
e
e
e
j.
u.n
nej.
neBagus,
nej. FKIP Paranada; Ndol,
Teman-teman
PSM
Veeta, Vian, Randy,
.budi.n
.bu.n
.bAde’
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
Noval
dan
teman-teman
semua
yang
bersedia
berjuang
bersama
atas
nama
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp FKIP.
hthttp

h

d
ilmu dan
.cid.id Perguruan Tinggi, yang.atelah
d
ca.cid.id
ca.cid.imemberikan
aj.cahingga
aj.ca.ci .id 8. Guru-guruku sejakeSD
a
.
.
.
j
j
j
j
.
.
e
e
e
nej
nej
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
membimbingku;
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
9.
Semua
teman-temanku
yang
tidak
dapat
disebutkan
satu-persatu;
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

Salam Paranada;

10. Almamater tercinta.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
ii ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
n e
MOTTOilibi.bu.un
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
n
u.n
nej.
nemenumbuhkan
nej. tetapi membuat benihmu
nej.
.bu.n
.bakan
.budirimu,
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
Pendidikan
tidak
benih
dalam
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
*)
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthtumbuh.
hthttp
ttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
u.n
ne
neyang besar akan berhasil
ndimulai
.bu.n
.busaha
.bu.n
u
u
u
b
b
b
Tiada suatu
tanpa
dari
usaha
yang
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
**)
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
kecil.
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

*)

Kahlil Gibran dalam Ahnan, M. 1991. Contoh-Contoh Pidato Dalam Berbagai Acara dan

d
d
d
ca.cid.id Gresik: CV. Anugrah Surabaya.
aj.Nasehat.
aj.ca.ci .id Dilengkapi dengan Mutiara
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
e
*)
ne
ne
nMulyono,
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
Joeniarto,
1967
dalam
E.
1998.
Beberapa
Permasalahan
Implementasi
Konvensi
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
/:d
/:d
//:d
//:d
/magister
/Taman
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
Keanekaragaman
Hayati
dalam
Pengelolaan
Nasional
Meru
Betiri.
Tesis
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

yang tidak dipublikasikan.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
iii ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

.cid.id berjudul: “Analisis .ac.cid.id
bahwa karya ilmiah
ca.cid.id menyatakan dengan sesungguhnya
ca.cid.id
cayang
a
a
a
.
.
.
j
j
j
jej.a
e
e
e
e
j.
j.
j.
n
n
n
n
e
e
e
u
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
Tingkat Kognitif
Pada Buku TeksgMatematika
Kelas VII Pokok Bahasan
b.
idgiigliilib.
idgiigliiliPertanyaan
idiigliilib.
idgiigliilib.
d
d
d
/
/
/
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
:// karya
Bilangan
p //
hthtp
hthtp
hthtp
ttp:/Bulat Berdasarkan Taksonomi
ttp:/Bloom” adalah benar-benar
ttphasil

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

PERNYATAAN

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
u.n
ne tangan di bawah ini:ilib.bu.n
ne
.bbertanda
u
u
Saya yang
b
i
l
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
Nama
:
Ellisia
Kumalasari
t
t
hhtt
hhtt
NIM

: 040210101298

sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum

d
did
d
jiplakan. Saya j.ac.cid
ca.cid.id mana pun, serta bukan
aj.ca.ci .id pernah diajukan pada
ajinstitusi
aj.ca.ci .karya
.
.
.
j
j
j
a .i
.
.
e
e
e
e
j
n
n
n
n
e
e
e
e
un keabsahan dan kebenaran
.un sesuai dengan sikapigilmiah
bertanggung gjawab
isinya
liibli.bu.un
liibli.bu.un
liibli.bu.atas
liibli.bu
i
i
i
i
g
g
i
i
i
//d ig
://d/dig
://d/dig
://d/dig
tp
yang
p://d
hthtp
hthharus
hthtp
ttp:/
ttp:/ dijunjung.
ttp:/

h

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan

d
d
ca.cid.isanksi
ca.cid.idpun serta bersedia mendapat
ca.cid.id dan paksaan dari pihakj.amana
akademik jika j.ac.ci .id
a
a
.
.
j
j
a
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.pernyataan ini tidak benar.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
ternyata
di
kemudian
hari
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
d
Jember,
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id25 Februari 2009
.
.
j
j
e
e
ne
neYang menyatakan, ilib.bu.n
.bu.n
u
u
b
i
l
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
ca.cid.idKumalasari
Ellisia
a
a
.
.
j
j
e
e
j. 040210101298
nej.
neNIM
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
iv ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
ne
ne KOGNITIF PERTANYAAN
ne PADA BUKU TEKS
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
ANALISIS
TINGKAT
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
MATEMATIKA
KELAS
VII
POKOK
BAHASAN
BILANGAN
BULAT
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

PENGAJUAN

BERDASARKAN TAKSONOMI BLOOM

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
SKRIPSI
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

: /d
hthtp
ttp:/

: /d
hthtp
ttp:/

: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

diajukan untuk dipertahankan di depan Tim Penguji sebagai salah satu persyaratan
untuk menyelesaikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu
d
.cid.id Program Studi Pendidikan
.cid.id
Pengetahuan
aj.ca.ci .id
aj.caAlam
aj.caMatematika
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
e
Keguruan dan Ilmu
ne
nFakultas
ne
.bu.n
.bu.n
.buPendidikan
u
u
u
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
gigil
Universitas
//digigil
//digigil
//diJember

ca.cid.id
ca.cid.id
Oleh
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgNama
:idgiEllisia
gili Kumalasari
igili Mahasiswa
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp : 040210101298
hthttp Nomor Induk Mahasiswa
Jurusan
Program Studi
d
Angkatan Tahun
aj.ca.ci .id
.
j
e
Asal
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
gigil Tanggal Lahir
://didTempat

: Pendidikan MIPA
: Pendidikan Matematika
d
d
: 2004
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
: Jember
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
g il
ggil
5 September 1985
://didig
://d:idiBondowoso,

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

hthtp
ttp:/

hthtp
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigiliPembimbing I
Dosen
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

Disetujui oleh

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.c.id
aM.Pd
Dr. Sunardi,
.
j
.
e
nej 729
.u.n
NIP.
u274
ilib131

idgigilib
d
/
/
:
/
/
hthtp
ttp:

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

/

id

/

/

hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili Dosen Pembimbing :II//didgigili
/:d
/
:
/
/
/
p
t
hthtp
hthttp
ttp:/

h

idgigilib
d
/
/
:
/
/
hthtp
ttp:

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
v ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

id

ca.c.id T., M.Pd
aj.Dinawati
Dra.
.
j
e
un e
ilib. .unNIP. 131 807 264

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne Tingkat Kognitif Pertanyaan
nePada Buku Teks Matematika
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
Skripsi berjudul
“Analisis
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
d
d
/:d
//:telah
//:d
//:Pokok
/Berdasarkan
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
Kelas
VII
Bahasan
Bilangan
Bulat
Taksonomi
Bloom”
diuji
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

PENGESAHAN

dan dipertahankan di depan tim penguji pada:

: Rabu
ca.cid.id Hari
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
nej.
ne2009
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
tanggal
:
25
Februari
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
tempat
p
hthttp : Fakultas Keguruan dan Ilmu
hthttpPendidikan Universitas Jember.
hthttp

h

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne Sekretaris
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
u.n
ne
.bKetua
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
d

Tim Penguji

d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

idgiigl ilib
d
/
/
:
/
hthtp
ttp:/

idgiigl ilib
d
/
/
:
/
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
il
idgigSunardi,
Dr.
M.Pd
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt NIP. 131 274 729

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil Dra. Titik Sugiarti, M.Pd
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
NIP. 131 274 h
732
hhtt
htt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
Mengesahkan,
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i Pendidikan
idgigili Dekan Fakultas Keguruan
idgigili
idgdan
igilIlmu
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp Jember
Universitas

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgiS.H.,
gil M.Hum
Drs. Imam Muchtar,
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hh130
tt 810 936
NIP.

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
vi ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

i
Drs. Antonius C.P.,
aj.ca.M.
c.idAppSc
.
j
e
NIP.ib132
ne 352
.u.n
u046
Anggota I,

Dra.j.Dinawati
aj.ca.ci .id T., M.Pd
e
n e
ib.u.unNIP. 131 807 264
Anggota II,

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
e Matematika Kelas VII
ne
ne
ne Pertanyaan PadailBuku
nTeks
.bu.n
.bu.n
.buKognitif
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
Analisis Tingkat
.
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
/:d
//:d
//:d
/Bahasan
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
Pokok
Bilangan
Bulat
Berdasarkan
Taksonomi
Bloom,
t
t
t
p
hhttp Ellisia
hhttp
hhttp

h

RINGKASAN

Kumalasari, 040210101298, 44 halaman; Jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas

ca.cid.id Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
ca.cid.idUniversitas Jember. j.aca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp adalah
p
tp satu sarana yang sangat
hthtSalah
hthpenting
ttp dalam proses belajar hmengajar
sumber belajar yaitu buku teks. Tingkat kesulitan pertanyaan pada latihan soal yang

d
.cid.id pembacanya. Hal .ac.cid.id
ca.cid.iddisesuaikan dengan tingkat
aj.ca.ci .id terdapat dalam buku teks
aj.perlu
aj.cakognitif
.
.
.
jej.a
j
j
j
e
e
e
e
n
n
n
n
e
e
e
u
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
.
.
.
.
i
i
i
i
ini
sejalan
dengan
pendapat
Britton
yang
menyatakan
bahwa
penyajian
buku
teks
idgiigl ilib
idgiigl ilib
idgiigl ilib
idgiigl ilib
d
d
d
/
/
/
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
matematika
p
hthtp
hthtp
hthtp
ttp: kognitif
ttp: akan efektif jika disesuaikan
ttp: dengan pemrosesan (tingkat)

h

pembacanya. Soal-soal latihan yang terdapat dalam buku teks matematika umumnya

id
ca.cid.id siswa mengalami j.aca.cid.id
ca.cidkognitifnya
ca.cid.id belum terklasifikasi tingkat
sehingga mengakibatkan
.
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nedij. atas maka akan diadakan
nej. soal. Berdasarkan
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
kesulitan
dalam
mengerjakan
uraian
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp soal yang
p
p
penelitian
kognitif pertanyaan hpada
hthtttingkat
hthttp mengenai pengklasifikasian

h

termuat dalam buku teks matematika, utamanya buku teks matematika SMP kelas

d
.cid.id
.cid.id
ca.cid.id
dana BOS (Bantuan
Sekolah) yang j.ac
aj.ca.ci .id VII yang merupakan hasil
aj.Operasional
aj.capengadaan
.
.
.
j
j
j
a
.
e
e
e
e
n
nej
ne dan Erlangga. Tujuanilidari
ne sekolah, yaitu Tiga iSerangkai
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
sering
dipakai
di
banyak
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
penelitian
yang
hhttppersentase tingkat kognitif hpertanyaan
hhttp ini adalah untuk mengetahui
http

h

ada pada buku teks matematika SMP kelas VII berdasarkan Taksonomi Bloom.

.cid.id ini adalah buku matematika
capenelitian
ca.cid.id
ca.cid.idSMP kelas VII yang j.aca.cid.id
Sumber data dalam
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
n
nej.
nej.
nej. yaitu buku berjudul
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.buMatematika
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
dipakai
di
banyak
sekolah,
Kreatif
Konsep
dan
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttpSerangkai, disusun oleh Ponco
p
hthttp yang diterbitkan oleh hTiga
hthttpSujatmiko
Terapannya,

h

dan dicetak pada tahun 2005 dan buku yang berjudul Matematika 1A, disusun oleh M.

d
d
ca.cid.idJenis penelitian yang j.aca.cid.id
aj.ca.ci .id yang dicetak pada tahun
aj.ca.ci .id Cholik Adinawan daneSugijono
aj2007.
.
.
.
j
j
j
.
e
e
e
n
n
n
n
ej.
e
e
e
u
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
.
.
.
.
i
i
i
i
l
digunakan iadalah
penelitian yang bertujuanigiuntuk
giigl ilib penelitian deskriptif,//dyaitu
idgiigl ilib
idgiigl ilib
gilib
d
d
i
/
/
/
//:d
/
d
d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
thtp
p:
p
hthtp
hthtp
ttlatihan
ttp:
ttp:
mendeskripsikan
tingkat kognitif hpertanyaan
yang terdapat pada
soal

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
vii ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

berdasarkan Taksonomi Bloom. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah

d
d
dd berupa analisis deskriptif.
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id metode dokumentasi. eAnalisis
aj.ca.ci .idata
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne analisis data yang iltelah
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
Berdasarkan
hasil
dilakukan,
dapat disimpulkan
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
/:d
//:d
//:d
//:d
/terbitan
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
bahwa
pada
buku
teks
matematika
SMP
Tiga
Serangkai,
persentase
t
t
t
p
hhttp tingkat
hhttp
hhttp

h

kognitif dari 63 soal yang memuat 218 pertanyaan berdasarkan Taksonomi Bloom

ca.cid.id adalah 28,5% aspek pengetahuan
ca.cid.id (C1) yang terbagi atasj.11,5%
ca.cid.id(C1-1); 17% (C1-2); j.aca.cid.id
a
a
a
.
.
j
j
e
e
e
e
n
ej. pemahaman (C2) yang
nej.
naspek
nej. atas 2,8 % (C2-1); 20,2%
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.terbagi
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
dan
0%
(C1-3);
62,4%
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
(C2-2);
(C3); 1,4% aspek analisis
p
p
hthttpdan 39,4% (C2-3); 7,3% aspek
hthttaplikasi
hthttp (C4); dan

h

0,4% untuk aspek sintesis (C5) dan 0% untuk aspek evaluasi (C6). Sedangkan pada

d
did
.cid.id kognitif dari 125 .ac.cid.id
Erlangga, persentase
aj.ca.ci .id buku teks matematikaejSMP
aj.ca.ci .terbitan
aj.catingkat
.
.
.
jej.a
j
j
e
e
e
n
n
n
n
e
e
e
u
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
.
.
.
.
i
i
i
i
soal
yang
memuat
315
pertanyaan
berdasarkan
Taksonomi
Bloom
adalah
26%
aspek
idgiigl ilib
idgiigl ilib
idgiigl ilib
idgiigl ilib
d
d
d
/
/
/
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
thtp
thtp
pengetahuan
20,9%
67%
p:
p
hthtp
tt(C1-3);
ttp: (C1) yang terbagi atas h
ttp:(C1-1); 5,1% (C1-2); dan h0%

h

aspek pemahaman (C2) yang terbagi atas 7,3% (C2-1); 8,3% (C2-2); dan 51,4% (C2-

.cid.id aspek sintesis (C5) .ac.cid.id
id aspek analisis (C4); j0%
cauntuk
ca.cid.3,8%
ca.cid.id 3); 3,2% aspek aplikasij.(C3);
a
a
a
.
.
jej.a
j
e
e
e
e
j.
j.
j.
n
n
n
n
e
e
e
u
u
u
u
n
n
n
n
.
.
.
.
u
u
u
u
b
b
b
b
.
dan aspek evaluasi
idgiigliilib.
idgiigliilib.
idgiigliilib(C6).
idgiigliilib.
d
d
d
/
/
/
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
p //
hthtp
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:/
ttp:/

h

Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu
c.idid Pendidikan, Universitas Jember.
c.idid
c.idid

je.aj.ac.
e
n
liibli.bu.un
i
g
i
//d ig
p://d

je.aj.ac.
e
n
liibli.bu.un
i
g
i
://d/dig
hthtp
ttp:/

je.aj.ac.
e
n
liibli.bu.un
i
g
i
://d/dig
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
viii ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
e
ne
ne
ne
nlimpahan
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
Puji syukur
kehadirat
Allah s.w.t atasilsegala
rahmat, taufik,ilib
dan
b
b
b
i
i
i
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
d
//:d
//:d
//:d
//:yang
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hidayah-Nya
sehingga
penulisan
skripsi
berjudul
“Analisis
Tingkat
Kognitif
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

PRAKATA

Pertanyaan Pada Buku Teks Matematika Kelas VII Pokok Bahasan Bilangan Bulat

.cid.id
ca.cid.id Berdasarkan Taksonomij.aBloom”
ca.cid.id dapat terselesaikan dengan
cabaik.
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
j.
nej.
nej. ini tidak lepas dariilbantuan
nedan
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
Penyusunan
skripsi
dukungan
dari
berbagai
i
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp terima kasih kepada: hthttp
pihak.
p
tp karena itu, disampaikanhucapan
hthtOleh
1.

h

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;

d
d
d.id
d
Keguruan dan j.ac.cid
aj.ca.ci .id 2. Ketua Jurusan danej.Sekretaris
aj.ca.ci .id Jurusan Pendidikan eMIPA
aj.ca.ciFakultas
.
.
j
j
a .i
.
e
e
j
n
n
n
n
e
e
e
e
n
.bu.un
Ilmu Pendidikan
Jember ; gilib
liibli.bu.un
liibli.bu.un
liibli.bu.uUniversitas
i
i
i
i
l
g
g
g
i
i
i
i
i
//d ig
://:d
://d/dig
://d/dig
//dig
thtp
thtp
3. hKetua
p://d
hthtp
ttpPendidikan
ttp:/Program Pendidikan Matematika
ttp:/ Fakultas Keguruan dan hIlmu

h

Universitas Jember;

ca.cid.id 4.
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p
5.

d
d
ca.cid.id
a
.
j
a
a
e
e
e
u.n
nej.
nej.
nej. dalam penulisan skripsi
.bu.n
.bini;
.bu.n
u
u
u
b
b
i
i
pikiran,ig
dan
l
l
liiblperhatian
i
i
i
idgigili
idgigili
ig i
/:d
/:d
/:d
/
/
/
d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp Pembimbing Akademik
tp telah membimbing selama
hthttp menjadi
hthtyang
hDosen
.ci .id meluangkan waktu,
.ci .idDosen Pembimbing II yang
Dosen Pembimbingj.aI cdan
j.actelah

h

mahasiswa;

d
d
d.id Ilmu Pendidikan
.cid.id
Fakultas Keguruan
aj.ca.ci .id 6. Seluruh dosen edan
aj.ca.ci .id
aj.ca.cidan
aj.cakaryawan
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Universitas
Jember;
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
7. hKeluarga
hhttp
hhttp angkatan 2004;
http besar pendidikan matematika
8.

h

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

id ini, kritik dan saran
ca.cidskripsi
ca.cid.id
ca.cid.idbersifat membangun j.aca.cid.id
.
Demi kesempurnaan
yang
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
n
ej.
nej.
nbagi
nej. skripsi ini dapat bermanfaat
nej.
.buSemoga
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
sangat
diharapkan.
kita
semua.
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id Jember, 25 Februari 2009
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
//:d
//:d
:
/
/
/
/
p
t
t
p
hhttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
ix ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

Penulis

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
Halaman
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
HALAMAN
JUDUL
.....................................................................................
i
t
t
t
p
hhttp
hhttp
hhttp

h

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................

ii

iii
ca.cid.id HALAMAN MOTTOj....................................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
HALAMAN
PERNYATAAN
........................................................................
iv
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
HALAMAN
v
p
hthttp PENGAJUAN ...........................................................................
hthttp
hthttp
HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................

vi

d
d
d
d
vii
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id RINGKASAN .................................................................................................
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
PRAKATA
......................................................................................................
ix
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
DAFTAR
ISI
...................................................................................................
x
p
hhttp
hhttp
hhttp
DAFTAR TABEL ..........................................................................................

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

xii

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id DAFTAR GRAFIK ........................................................................................
xiii
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
nej.
nej.
ne..................................................................................
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
DAFTAR
LAMPIRAN
xiv
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
BAB
1
hthttp
hthttp
hth1.ttpPENDAHULUAN ............................................................................
1.1 Latar Belakang Masalah ...........................................................

h

h

1

d
d
ca.cid.id
5
a
.
j
.
.
.
e
e
e
nnej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
liibli.bu.uPenelitian
1.3ig
Tujuan
......................................................................
5
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
dig
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
5
hhtt
hhtt
hhtt 1.4 Kegunaan Penelitian..................................................................
i
.i
1.2 Rumusan jMasalah
.aca.c.id .....................................................................
j.acac.id

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ...................................................................

6

ca.cid.id ..................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
2.1 Matematika
Sekolah
6
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
ne j.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
.uneMatematika .............................................................
i
i
liibli.buTeks
l
l
i
i
i
2.2ig
Buku
7
idgigili
idgigili
ig
/:d
/:d
/:d
/
/
/
d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp 2.2.1 Pengertian Buku Teks
hthttp
hthttpMatematika ....................................
7
2.2.2 Fungsi Buku Teks Matematika ..........................................

h

h

9

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
d
aj.ca.ci .idBuku Teks Matematikae................................
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
2.2.3 Karakteristik
11
.
.
.
j
j
j
e
e
ne
ne
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
2.2.4
Keterbatasan
Buku
Teks
Matematika
................................
12
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt 2.3 Materi Bilangan BulathMatematika
hhtt
SMP................................
13
htt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
x ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

2.3 Taksonomi Bloom ......................................................................

14

15
ca.cid.id
a
.
.
.
j
j
j
a
a
.
.
.
e
e
e
n
nej
nej
nej
.bu.n
.buPemahaman
.bu.n
u
u
u
2.3.2
.......................................................................
18
b
b
b
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
2.3.3
Aplikasi
.............................................................................
20
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

d
d
2.3.1 Pengetahuan
ac.ci .id......................................................................
ac.ci .id

2.3.4 Analisis .............................................................................

21

.cid.id
2.3.5 Sintesis
23
ca.cid.id
ca..............................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
nej.
nej. .............................................................................
nej.
nej.
.bu.n
.buEvaluasi
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
2.3.6
24
.
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
BAB
p
hth3.ttpMETODE PENELITIANh................................................................
hthttp 25

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

3.1 Jenis Penelitian ..........................................................................

h

h

25

25
ca.cid.id
a
.
j
a
a
.
.
.
e
e
e
nej
nej
nej
.bu.n
.bu.n
u
uOperasional
u
b
bli.bu.n
b
i
i
i
3.3 g
Definisi
..................................................................
26
l
l
l
i
i
i
i
i
idgigil
idigi
idgigil
/:d
/:d
:p//:d
:p/3.4
:p/......................................................
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Metode
Pengumpulan
Data
26
hhtt
hhtt
hhtt

.cid.id
.id
3.2 Sumber Data
j.ac..............................................................................
j.ac c.id

3.5 Instrumen Penelitian .................................................................

27

.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca..............................................................................
ca.cid.id
3.6 Analisis Data
27
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
nej.
ne..............................
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
BAB
4.
HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
29
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp 29
hth.............................................................
hthttp4.1 Pelaksanaan Penelitian
ttp
4.2 Hasil Penelitian ..........................................................................

h

31

d
d
d
.cid.id
4.3 Pembahasan
39
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca...............................................................................
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
ne
ne DAN SARAN ........................................................
ne
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
BAB
5.
KESIMPULAN
43
i
i
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
hhttp 43
hhttp
hhttp5.1 Kesimpulan ................................................................................
5.2 Saran ...........................................................................................

h

h

43

ca.cid.id
ca.cid.id DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
45
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej. ............................................................................
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
LAMPIRAN-LAMPIRAN
48
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
xi ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
DAFTAR TABEL
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

Halaman

id.id dan pertanyaan pada ac.id.id
ca.cid.id 4.1 Persentase distribusi
ca.csoal
ca.cid.id
a
a
a
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
e
e
e
e
u.n
nej.
nej. ............................................................................
nej.
nej.
.bu.n
.bSerangkai
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
Buku
Tiga
32
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
4.2ht ttPersentase
distribusi soal danhpertanyaan
pada
p
hthttp
h p
Buku Erlangga ......................................................................................

33

d
d
d
ca.cid.id pertanyaan pada bukujteks
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id 4.3 Persentase tingkat
aj.kognitif
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
n
ne
ne
neSerangkai berdasarkanilTaksonomi
ne Bloom............ 47ilib.bu.n
.bu.n
.bu.Tiga
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
i
i
i
matematika
l
l
i
i
i
i
i
i
idgigil
idgigil
idgigil
idgigil
//:d
//:d
//:d
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
4.4
Persentase
tingkat
kognitif
pertanyaan
pada
buku
teks
p
hhttp
hhttp
hhttp
matematika Erlangga berdasarkan Taksonomi Bloom. .....................

h

h

50

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id pertanyaan pada Bukuj.Tiga
ca.cid.id 4.5 Persentase tingkat
kognitif
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
j.
ej.
u.n
nej.
ne............................
nbuku
nej.
.bu.n
.bu.n
.bdan
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
Serangkai
Erlangga
serta
Komposisi
Uji
42
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
//:d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
ne j.
xii ilibi.bu.une
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
//:d
/
/
p

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
ne
ne
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
DAFTAR GRAFIK
i
i
l
l
i
i
i
i
idgigil
idgigil
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
ne
.bu.n
u
b
i
l
i
i
idgigil
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

Halaman

ca.cid.id 4.1 Perbandingan Persentase
ca.cid.id Jumlah Soal pada
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
nej.
nej. dan Erlangga......................................................
nej.
nej.
.bu.n
.buSer

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

110 3480 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 884 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 801 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

18 524 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

26 673 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

57 1169 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

60 1065 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 664 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

28 944 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

39 1157 23