Asas Bentuk dan Ruang 2

PEMARKAHAN
1.

TUGASAN 1

JUMLAH

RIS
KOD & NAMA KURSUS

KRM3063- ASAS BENTUK DAN RUANG
TAJUK

TUGASAN 1

KUMPULAN:
Group UPSI 03 (A112PJJ)

DISEDIAKAN OLEH
NAMA

NO. ID

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN

D20102046027

NO. TELEFON

NAMA PENSYARAH E-LEARNING: DR. MOHD UZI BIN DOLLAH
TARIKH SERAH: 21 OKTOBER 2012

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

1

SENARAI KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

AKTIVITI PENGAJARAN 1

3

LAMPIRAN AKTIVITI PENGAJARAN 1

7

AKTIVITI PENGAJARAN 2

17

LAMPIRAN AKTIVITI PENGAJARAN 2

20

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

2

AKTIVITI PENGAJARAN 1

I.

Tema: Bentuk Di Sekelilingku

II.

Tajuk: Bentuk 3 Dimensi

III.

Hasil Pembelajaran:

IV.

Pengetahuan Sedia Ada:

V.

Langkah-langkah:
Langkah 1
1. Murid memerhati bentuk bola dan bentuk papan dart mainan (Lampiran 1) pada
bahagian depan dan apabila objek-objek tadi dipusing 90o.
2. Murid dibimbing menyatakan perbezaan kedua-dua objek melalui soal jawab lisan:
a. Adakah sama bentuk bola apabila di pandang di bahagian hadapan dan
setelah dipusing?
b. Bagaimana pula dengan bentuk papan dart mainan dari hadapan dan
setelah dipusing?
3. Murid dibimbing untuk memahami maksud tiga dimensi melalui jawapan yang
diberikan dalam langkah 2.
Langkah 2
1.Murid membuat pemerhatian terhadap objek tiga dimensi yang yang ditunjukkan
oleh guru dan menjawab soalan-soalan lisan. (Lampiran 1)
2. Guru mengaitkan objek tadi dengan bongkah, gambar rajah dan nama bentuk tiga
dimensi. Murid diminta mengeja nama bentuk-bentuk tiga dimensi.
3. Guru melekatkan 6 gambar bentuk-bentuk tiga dimensi (Lampiran 3) dan namanya
(Lampiran 4) pada kertas majong berlabel (Lampiran 5).

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

3

Langkah 3
1. Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan sehelai rangka
kerja kumpulan(Lampiran 6) dan 1 set gambar bentuk-bentuk 3D (Lampiran 7).
2. Setiap ahli kumpulan diminta melekatkan gambar bentuk tiga dimensi mengikut
namanya.
3. Murid diingatkan bahawa kumpulan yang melekatkan gambar dengan betul dalam
masa yang paling singkat serta berdisiplin dianggap sebagai pemenang.
4. Wakil kumpulan mempamerkan hasil kerja di hadapan kelas dan dibincangkan
Langkah 4
1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 1.
2. Murid memadankan bentuk tiga dimensi kepada namanya.
3. Hasil kerja murid dibincangkan
Langkah 5
1. Kertas majong yang telah dilengkapkan dalam fasa 1 ditunjukkan semula.
2. Murid dibimbing untuk merumuskan pembelajaran dengan bantuan BBM tersebut.
3. Murid diberikan Lembaran Kerja 2 sebagai kerja rumah.
VI.

Bahan Pengajaran:
Bahan Konkrit yang digunakan sebagai bahan pengajaran ialah:
Objek 3 Dimensi (Lampiran 1)
Bongkah 3 Dimensi (Lampiran 2)
Kad Gambar Bentuk-bentuk 3 Dimensi (Lampiran 3)
Kad Perkataan Bentuk-bentuk 3 Dimensi (Lampiran 4)
Kertas Majong Berlabel (Lampiran 5)
Rangka Kerja Kumpulan (Lampiran 6)
Set Gambar Bentuk-bentuk 3 Dimensi (Lampiran 7)

VII.

Penilaian:
Penilaian dilakukan secara pemerhatian hasil kerja berkumpulan dan jawapan
bertulis tugasan individu yang menggunakan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja
2.

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

4

VIII.

Jangkaan Refleksi:
Kesukaran yang biasa dihadapi oleh murid-murid tahun 1 yang baru
mengenal bentuk 3-Dimensi dalam menguasai tajuk ini ialah mengingati tertukar di
antara bentuk-bentuk juga nama-namanya. Misalnya, bentuk kubus dikatakan
kuboid. Cara yang berkesan untuk membolehkan murid mengingati setiap bentuk
dengan

tepat

ialah

murid

mewakilkan

setiap

bentuk

3

dimensi

dengan

membayangkan objek sebenar yang disukainya. Contohnya, seperti di bawah

Kubus

dadu

Kuboid

bekas pensel

Kon

topi hari lahir

Sfera

bola

Silinder

tin minuman
kegemaran

Piramid

nasi lemak yang
enak

Nama-nama bentuk ini mungkin agar sukar untuk diingat dan dieja dengan betul oleh
murid. Penyediaan kad poket yang boleh dibawa ke mana-mana dan dirujuk pada bila-bila
masa dapat membantu murid mengingati bentuk dan namanya dengan lebih berkesan.
Contoh kad poket yang boleh disediakan adalah seperti berikut:

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

5

Cara menyediakan Kad Poket:
1. Gunting setiap kad menjadi 6 kepingan berasingan.
2. ‘Laminate’ keenam-enam kepingan kad untuk tahan lebih lama.
3. Tebuk 2 lubang pada bahagian kiri setiap kepingan kad.
4. Susun setiap kepingan secara bertindih.
5. Jadikan kepingan-kepingan tadi sebuah buku kecil dengan mengikat benang pada
Lubang-lubang yang telah ditebuk.

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

6

Lampiran 1: Objek 3 Dimensi
Lampiran 2: Bongkah 3 Dimensi
Lampiran 3: Kad Gambar Bentuk-bentuk 3 Dimensi
Lampiran 4: Kad Perkataan Bentuk-bentuk 3 Dimensi
Lampiran 5: Kertas Majong Berlabel
Lampiran 6: Rangka Kerja Kumpulan
Lampiran 7: Set Gambar Bentuk-bentuk 3 Dimensi
Lembaran Kerja

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

7

Lampiran 1: Objek 3 Dimensi

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

8

Lampiran 2: Bongkah 3 Dimensi

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

9

Lampiran 3: Kad Gambar Bentuk-bentuk 3 Dimensi
(akan dilekatkan pada Kertas Majong Berlabel)

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

10

Lampiran 4: Kad Perkataan Bentuk-bentuk 3 Dimensi
(akan dilekatkan pada Kertas Majong Berlabel)

sfera
kubus
kuboid
kon
silinder
piramid
NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

11

Lampiran 5: Kertas Majong Berlabel

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

12

KUMPULAN

Lampiran 6: Rangka Kerja Kumpulan

BENTUK 3 DIMENSI

kubus

sfera

piramid

kon

kuboid

silinder

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

13

Lampiran 7: Set Kepingan Gambar Bentuk-bentuk 3 Dimensi
(untuk dilekat pada Rangka Kerja Kumpulan)

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

14

Lembaran Kerja 1
TAJUK: BENTUK TIGA DIMENSI
NAMA: __________________________________________

KELAS: ______________

Suaikan nama bentuk tiga dimensi di bawah kepada gambarnya.

kubus

silinder

kon

piramid

sfera

kuboid

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

15

Lembaran Kerja 2
NAMA: _________________________________________

KELAS: ______________

ARAHAN: Pilih dan tulis bentuk tiga dimensi yang betul.

kubus

sfera

kuboid

piramid

silinder

kon

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

16

AKTIVITI PENGAJARAN 2

I.

Tema: Bentuk dan Ruang

II.

Tajuk: Luas

III.

Hasil Pembelajaran: Membanding dengan menggunakan segiempat unit saiz bagi:
Segiempat tepat
Segi empat sama

IV.

Pengetahuan Sedia Ada: Murid tahu bagaimana bentuk segiempat sama dan
segiempat tepat.

V.

Langkah-langkah:
Langkah 1
1. Murid membandingkan rajah-rajah yang dipaparkan pada slaid powerpoint dan
menjawab soalan yang guru ajukan. (Rujuk Slaid 1)
Soalan: Adakah bentuk rajah-rajah ini sama?
Bagaimana pula dengan saiznya? Adakah sama atau berbeza?
Berikan alasannya.
2. Murid diminta mengira petak yang menbina setiap rajah dan membandingkannya
antara satu sama lain. Murid menyatakan hasil perbandingan.
Hasil perbandingan yang sepatutnya:
Kesemua rajah terbina dari 10 petak kecil

segiempat sama.

Kempat-empat rajah mempunyai saiz yang sama.
3. Guru menegaskan bahawa kawasan yang dipenuhi oleh sesuatu bentuk
merupakan luasnya. Segiempat unit boleh digunakan untuk menentukan luas
sesuatu bentuk. Bilangan segiempat unit yang ada pada sesuatu bentuk adalah
sama dengan luas bentuk tersebut.
4. Guru menerangkan unit bagi luas ialah unit persegi (unit2). Jika unit sentimeter
(cm) digunakan, maka unit luas objek yang dicara ialah sentimeter persegi atau
cm2. (Slaid 2).

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

17

Langkah 2
1. Murid diedarkan Lembaran Kerja dan pada masa yang sama guru menayangkan
Slaid 3 yang sama seperti lembaran kerja tersebut.
2. Murid mencari dan menulis luas bagi setiap rajah pada Lembaran Kerja.
3. Murid membandingkan jawapan mereka dengan jawapan pada paparan Slaid 4.
4. Murid mencari luas bagi rajah-rajah pada Slaid 5 dan menjawabnya secara lisan
untuk meneguhkan lagi penguasaan murid dalam tajuk ini.
Langkah 3
1. Murid membentuk kumpulan kecil. Setiap kumpulan diedarkan dengan Lembaran
Kerja Kumpulan (Helaian 1 dan Helaian 2).
2. Murid mendengar arahan guru di mana murid dikehendaki:
Bina seberapa banyak segiempat sama dan segiempat tepat yang
berbeza saiz pada grid di bawah.
Kira dan tulis nilai luas setiap bentuk yang dibina.
3. Setiap wakil kumpulan membentang hasil kerja masing-masing di hadapan kelas
4. Kumpulan yang paling banyak membina segiempat sama dan segiempat tepat
yang berbeza saiz akan diberikan token ekonomi.
Langkah 4
1. Murid dibimbing untuk merumuskan pelajaran pada sesi ini iaitu:
Luas sesuatu bentuk ialah jumlah segiempat unit yang membinanya.
Bentuk yang berbeza mungkin mempunyai saiz atau luas yang sama.
Pengiraan luas melibatkan bentuk dua dimensi maka unitnya ialah
unit persegi iaitu unit2.
VI.

Bahan Pengajaran:
Bahan pengajaran utama bagi sesi ini ialah teknologi iaitu persembahan powerpoint
kerana rajah-rajah dapat ditunjukkan dengan lebih mudah. Persembahan pengajaran
juga menjadi lebih teratur kerana penggunaan animasi yang membolehkan langkahlangkah pengajaran disusun atur mengikut turutan yang tepat. Slaid-slaid powerpoint
yang digunakan adalah seperti dalam Lampiran Aktiviti Pengajaran 2.

VII.

Penilaian:
Penilaian dibuat berdasarkan pemerhatian guru terhadap respons murid dalam
aktivitivi penyoalan secara lisan, hasil kerja kumpulan dan lembaran kerja individu.

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

18

Lembaran Kerja Individu dan Lembaran Kerja Kumpulan (Helaian 1 dan Helaian 2)
adalah seperti dalam Lampiran Aktiviti Pengajaran 2.
VIII.

Jangkaan Refleksi:
Jangkaan kesilapan yang mungkin dilakukan oleh murid dalam tajuk ini ialah
menganggap bentuk-bentuk yang berbeza mempunyai saiz yang berbeza.
Sedangkan bentuk yang berbeza boleh mempunyai saiz yang sama. Guru perlu
mengingatkan murid bahawa saiz sesuatu bentuk adalah sama dengan luasnya dan
ia adalah bergantung kepada jumlah segiempat unit yang membinanya. Jika bentukbentuk mempunyai jumlah segiempat unit sama banyak, maka bentuk-bentuk itu
juga sama dari segi luas. Guru bolehlah memberikan latihan membina pelbagai
bentuk yang sama saiz pada kertas grid sebagai latihan tambahan pada murid.
Misalnya, dengan menggunakan kertas grid yang diberikan murid dikehendaki
membina seberapa banyak bentuk yang berbeza tetapi mempunyai luas yang sama
iaitu 12 unit2.
Kesilapan kedua yang mungkin dilakukan oleh murid ialah menulis unit bagi
luas sebagai unit asas iaitu tanpa ‘persegi’ atau ‘2’. Guru boleh menunjukkan
perbandingan antara penentuan panjang bagi satu garisan dan penentuan luas bagi
satu segiempat sama seperti rajah di bawah supaya murid dapat lihat dengan jelas
mengapa unit bagi luas perlu ada ‘persegi’ atau ‘2’.
Menentukan panjang garisan

Menentukan luas segiempat

4 cm2
4 cm

Panjang

garisan

bersifat

tunggal maka Luas segiempat adalah dua dimensi maka

unitnya juga mestilah tunggal. Misalnya, unitnya juga mestilah bersifat dua iaitu
milimeter (mm), sentimeter (cm) atau meter sentimeter persegi (cm2), milimeter (mm2)
(m).

atau meter (m2).

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

19

Lampiran 1: Slaid-slaid Persembahan Powerpoint
Lembaran Kerja Individu
Lembaran Kerja Berkumpulan (Helaian 1)
Lembaran Kerja Berkumpulan (Helaian 2)

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

20

LAMPIRAN 1: SLAID-SLAID PERSEMBAHAN POWERPOINT

Slaid Tajuk

10unit
10 unit

2

2

Adakah bentukbentuk tersebut sama
saiz? Mengapa?

10 unit

2

10 unit

2

Slaid 1

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

21

Kesimpulannya, luas
sesuatu bentuk
adalah jumlah
bilangan segi empat
yang bernilai 1 unit
persegi.
Jika

1 cm
1 cm

Luas segiempat unit = 1 cm x 1 cm

= 1 cm2
Maka, luas segiempat di atas ialah 42 cm2

Slaid 2

Kira luas dan tulis pada setiap bentuk. Jawab soalan diberi.
L
E
M
B
A
R
A
N
K
E
R
J
A

B

A

C

D

Bentuk mana
yang paling
kecil? _____

Bentuk mana
yang paling
luas? _____

E

F

Slaid 3

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

22

4 cm

2

9 cm

8 cm

2

6 cm

2

2

10 cm

15 cm

Berapakah luas
segiempat sama dan
segiempat tepat berikut?
Kira pada lembaran
kerja anda.

2

2

Slaid 4

20 cm

18 cm

2

30 cm

14 cm

2

2

Cuba yang ini pula!

2

22 cm

2

Slaid 5

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

23

LEMBARAN KERJA INDIVIDU
Nama: ___________________________________________

Kelas: ______________

KIRA LUAS DAN TULIS PADA SETIAP BENTUK. JAWAB SOALAN YANG DIBERI.

A

B
C

D

E

Bentuk mana
yang paling
kecil?
_______

F

Bentuk mana yang
paling besar?
_______

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

24

LEMBARAN KERJA BERKUMPULAN (HELAIAN 1)

NAMA KUMPULAN: __________________________________________________
ARAHAN:
1. Bina seberapa banyak segiempat sama dan segiempat tepat yang berbeza
saiz pada grid di bawah.
2. Kira dan tulis nilai luas setiap bentuk yang dibina.

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

25

LEMBARAN KERJA BERKUMPULAN (HELAIAN 2)

JAWAB SOALAN-SOALAN BERIKUT DALAM RUANG YANG DISEDIAKAN

1
Berapakah bilangan

2

semua bentuk yang

Berapakah bilangan segiempat sama
yang dibina?

dibina?

3

Berapakah bilangan
segiempat tepat yang
dibina?

4

Berapakah luas bentuk paling kecil
yang dibina?

5

Berapakah luas bentuk paling
besar yang dibina?

NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN(D20102046027)

26

Lanjutkan membaca

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

36 1023 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

17 289 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

13 228 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

2 163 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

14 224 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

13 299 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

11 284 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

5 164 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

7 294 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

14 325 23