B E N T U K PE N GA W A S A N B E B A S V I S A K U N J U N G A N S I N G K A T ( B V K S ) O L E H K A N T O R K E I M I G R A S I A N K E P A D A W A R G A N E G A R A A S I N G Y A N G T I N G G A L D I I N D O N E S I A

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/

/
:

u

ilib.

u

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t

t

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u


gilib
i
d
/
/
:

tp

a
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t


.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

h

.id/

ac
nej.

ac
nej.


.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http


http

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

/
d/
c.id
UNIVERSITAS
JEMBER j.ac.i
a
.
j
.une
.une
b
b
i
i
l

l
i
i
FAKULTAS HUKUM
g
g
://di
://di
p
p
t
t
t
t
h
h
2013

ac.
nej.


ac.
nej.

i

.u

.u

ht

igilib
d
/
/
:
tp

.id/


ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

id/

id/


id/

igilib
d
/
/
:
tp

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/


.u

http

ac
nej.

lib.u

lib.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

.u

u

ilib.

dig
tp://

h

.id/

ac
nej.

ac.
nej.

ht

i
/dig
/
:
p
t
t

h

nej.

u

ilib.

dig
tp://

TAUFIK MUHAIMIN
d/ 070710101190
c.iNIM.

lib.u

lib.u

ac.
nej.

ht

.id/

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

d/
ac.i

http

id/

ac.
nej.

tp

:/

:/

http

/
/
/
c.id
c.id
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e VISA FREE SHORT VISIT
SUPERVISIONun
.uneBY IMMIGRATION ilib.une
. OF
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
g
DEPARTMENT
://di
://di ARE TO STAY IN INDONESIA
://di TO FOREIGN CITIZENZ
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

id/

id/

id/

ht

digi
tp://

h

.
.
.
(BVKS) OLEH KANTOR
KEIMIGRASIAN e
KEPADA
WARGA
j.ac
j.ac
j.ac
e
e
n
n
n
lib.u
lib.uDI INDONESIA
lib.u ASING YANG TINGGAL
i
i
i
g
g
g
NEGARA
i
i
i
/d
/d
/d

u

ilib.

lib.u

BENTUK PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT

id/

dig
tp://

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

:/

ac
nej.

.id/

.id/

lib.u

http

tp

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

ac.
nej.

ht

SKRIPSI

lib.u

lib.u

u

ht

.id/

digi
tp://

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

id/

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

id/

id/

ac.
nej.

ac.
nej.

b.u

ac
nej.

.u

.u

SKRIPSI
http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

b.u

ac.
nej.

b.u

ili
ili
ili
BENTUK
/dig
/dig KUNJUNGAN SINGKAT
/digPENGAWASAN BEBAS VISA
ttp:/

ttp:/

ttp:/

h
h
h
(BVKS)
OLEH KANTOR KEIMIGRASIAN
KEPADA WARGA
NEGARA ASING YANG
TINGGAL DI INDONESIA
.id/
.id/

d/

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

ac
nej.

ac
nej.

igi

igi

gilib
i
d
/
/
:

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gil
://di

id/

id/

ac.
nej.

ii

.u

igilib
d
/
/
:
tp

ht

.u

http

id/

id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ttp
h2013

http

.u

.id/

.id/

ac
nej.

FAKULTAS HUKUM
ib.u

.u

.u

igilib
d
/
/
:
tp

http

UNIVERSITAS
JEMBER
.id/

ac.
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

tp

ac
nej.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

.u

ac
nej.

lib.u

lib.u

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

ac.
nej.

ht

.id/

.id/

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

lib.u

igi
TAUFIK MUHAIMIN
d
/
/
:
http
NIM. 070710101190

ht

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

http

id/

u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http
id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

ac.
nej.

igi

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

digi
tp://

ac
nej.

://d
http

.id/

.u

ilib.

ac
nej.

://d
http

.id/

ac
nej.

dig
tp://

.id/

SUPERVISION OF VISA
.id/
.id/FREE SHORT VISIT BY IMMIGRATION

://d
http

tp

gilib
i
d
/
/
:

h

DEPARTMENT
.u FOREIGN CITIZENZ ARE
lib.uTO STAY IN INDONESIA lib.u
libTO

.u

gilib
i
d
/
/
:

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

ac
nej.

lib.u

lib.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

ac
nej.

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

Pernyataan (LIEM SIOE LIONG 1916-2012) www.andriewongso.com

ac.
nej.

.u

ac.
nej.

.u

ht

igilib
d
/
/
:
tp

id/

id/

id/

id/

igilib
d
/
/
:
tp

.u

http

.id/

.u

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

*

ac
nej.

.u

.u

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

h

.id/

.u

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

h

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ac.
nej.

ht

.id/

lib.u

tp

u

ht

.id/

tp

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

id/

ilib.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

lib.u

h

.id/

.u

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

.id/

ac
nej.

h

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

lib.u

digi
tp://

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

MOTTO
http

.id/

ac
nej.

digi
tp://

.u

.u

/
id/ Jangan hiraukan ucapan orang
.id/
.id/ jalankan saja
.idlain
c
c
c
yang
akan
membuatmu
pusing,
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une*
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
apa yang menjadi keyakinanmu.
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

u

dig
tp://

ac
nej.

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

iii

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

tp:/
htNama

nej

lib.u

digi
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

t

h
: TAUFIK MUHAIMIN

NIM

id/

id/

ilib
Saya yang bertanda
/dig tangan di bawah ini :

id/
.ac.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

.u

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

PERNYATAAN
http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

: 070710101190
/

.id/

.id/

.id

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

u
u
u
ilib.
ilib.
ilib.
g
g
g
i
i
i
d
d
d
://
://ilmiah yang berjudul “BENTUK
:// Menyatakan bahwa karya
http
http
http

PENGAWASAN BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT (BVKS) OLEH

/
/
/
/
KEIMIGRASIAN
.idKANTOR
c.id
c.id ASING YANG
c.idKEPADA WARGA NEGARA
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
TINGGAL DI INDONESIA”
adalah benar-benar
sendiri kecuali jika
.une
.unkarya
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
disebutkan
http serta
http diajukan pada instansi manapun
http sumbernya dan belum pernah

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran

/
/
/
/
c.id
c.id
c.id yang harus dijunjung tinggi.
c.idisinya sesuai dengan sikapj.ailmiah
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une sebenar-benarnya tanpa
.une pernyataan ini saya buat
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Demikian
dengan
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h manapun sert bersedia mendapat
adanyah tekanan dan paksaan dari pihak
sanksi
akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

digi
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

h

gilib
i
d
/
/
:

ht

igilib
d
/
/
:
tp

id/

id/

ac.
nej.

iv

.u

.u

.u

http

id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

igilib
d
/
/
:
tp

ac
nej.

.u

.u

tp

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

TAUFIK MUHAIMIN
http
NIM. 070710101190

.id/

.u

ac
nej.

.u

.u

http

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

dig
tp://

/
/
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
Jember,
.une
.une 11 Januari 2013
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
i
://di
Yang menyatakan,ttp://d
h
http

.u

.u

ac.
nej.

ht

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

.id/

ac
nej.

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

id/

d/
ac.i

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

dig
tp://

id/

id/

id/

ac.
nej.

KupersembahkaniliSkripsi
b.u ini kepada :

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

t

t

t

ac
nej.

.u

.u

PERSEMBAHAN
http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

1. hKedua orang tuaku tercinta, hAlmarhum Ayahanda Bastianh Rusdi dan

a
nej.

a
nej.

.u

.u

lib.u

digi
tp://

.id/

/
/
Ibunda Iis Affiantisna
c.idsayang yang tulus,
c.idyang telah memberikan kasih

.id/

ac
nej.

lib
keikhlasan,
kehidupan ini.
gilib
digi do’a, serta motivasi dalamdimenjalani
://

://

http

http

ac
nej.

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

h

2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Univesitas Jember.

/
/
id/ pengajar yang senantiasa
.id/ 3. Bapak/Ibu Guru dan
c.id
c.idmemberikan ilmu
c.Dosen
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
ig tulus, sabar dan tanggung
yang
://di
://dijawab yang saya.
://ddengan
http
http
http

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

dig
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ht

igilib
d
/
/
:
tp

id/

id/

ac.
nej.

v

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

id/

igilib
d
/
/
:
tp

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

lib.u

h

.id/

.u

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

h

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ac.
nej.

ht

.id/

lib.u

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

.id/

digi
tp://

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

http

id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

BENTUK
PENGAWASAN BEBAS
http
http VISA KUNJUNGAN SINGKAT
http

tp

id/

ac.
nej.

(BVKS) OLEH KANTOR
/ WARGA
/ KEIMIGRASIAN KEPADA

dig
tp://

dig
tp://

.id/

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

.u

lib.u

u

ilib.

dig
tp://

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ac.
nej.

ht

ht

ht

digi
tp://

ac.
nej.

u
u
NEGARA
ilib. DI INDONESIA
ilib. ASING YANG TINGGAL

u

ilib.

dig
tp://

id/

id

id

ac.
nej.

ilib
ilib
ilib OF VISA FREE SHORT
SUPERVISION
/dig VISIT BY IMMIGRATION/dig
/dig
ttp:/

ttp:/

ttp:/

h
h
h
DEPARTMENT
TO FOREIGN CITIZENZ
ARE TO STAY IN INDONESIA
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.id/

lib.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

/
.id/
c.id
cTAUFIK
a
a
.
.
MUHAIMIN
j
j
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
NIM. 070710101190
://di
://di
http
http
ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

h

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http

http

tp

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.u

.u

.u

.id/

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

.u

id/ Untuk memperoleh gelar
.id/
.id/ Hukum pada
.id/
Sarjana
Hukum program Studi
Ilmu
c
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
ej
une
.une
.Jember
.unFakultas
b
b
b
i
i
i
Hukum
Universitas
l
l
l
i
i
i
g
g
g
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

ac
nej.

digi
tp://

ac
nej.

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.u

http

SKRIPSI

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS
JEMBER
.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

igilib
d
/
/
:
tp

ht

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

id/

ac.
nej.

vi

.u

.u

ac
nej.

http

id/

id/

igilib
d
/
/
:
tp

g
://di

ttp
h2013

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

u
FAKULTAS HUKUM
ilib.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

id

ac.
nej.

u

ilib.

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

.u

igilib
d
/
/
:
tp

h

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

http

g
://di

http

.u

ac.
nej.

.u

ht

igilib
d
/
/
:
tp

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

id/

id/

ac.
nej.

.id/

d/

IWANejRACHMAD
SOETIJONO, S.H.,M.H
ac.i
ac.i
.
.
j
e
un
un NIP. 197004101998021001
ilib.
ilib.

id/

igilib
d
/
/
:
tp

gilib
i
d
/
/
:

http

g
://di

ac
nej.

.u

.u

d/

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

ac
nej.

.u

.u

ac
nej.

h

.id/

.id/

ac
nej.

.id/

.id/

u
ilib.
g
i
d
://
PembantutPembimbing
h tp

lib.u

u

ilib.

ac
nej.

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ac.
nej.

ht

.id/

lib.u

id/

dig
tp://

ht

.id/

gilib
i
d
/
/
:

http

igilib
d
/
/
:
tp

ht

digi
tp://

gilib
i
d
/
/
:

.un

.un

ac
nej.

.u

.u

ANTIKOWATI, S.H.,M.H.
.id/196112021988022001 .ac.id/
NIP.
c
a
.
ej
ej

igilib
d
/
/
:
tp

ac
nej.

.id/

ac
nej.

http

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ac
nej.

.id/

ac
nej.

.u

.u

.id/

.id/

ac
nej.

Oleh :

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

h

gilib
i
d
Pembimbing
/
/
:
http

http

tp

i
/dig
/
:
p
t
t

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

.id/

.u

.id/

ac
nej.

h

.id/

ac
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ht

i
/dig
/
:
p
t
t

h

ac.
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

id/

id/

u

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

ht

ht

digi
tp://

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

TANGGAL
11 JANUARI 2013
/

id/

dig
tp://

ac
nej.

SKRIPSI TELAH
http DISETUJUI

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

vii

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

PENGESAHAN
http

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

/
.id/
.id/
.id/
.idSkripsi
c
c
c
c
dengan
judul
:
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
BENTUK PENGAWASAN
BEBAS VISA/dKUNJUNGAN
SINGKAT (BVKS)
dig
://di
:/ i
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h ASING
h KANTOR KEIMIGRASIANhKEPADA WARGA NEGARA
OLEH
YANG TINGGAL DI INDONESIA
/

d/

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

.id/

.id/

.id

ac
nej.

ac
nej.

ac
nej.

u
u
u
ilib.
ilib.
ilib.
g
g
g
i
i
i
d
d
d
/
SUPERVISION
OF VISA FREE SHORT
(VFSV)BY IMMIGRATION
://
:/VISIT
://
http
http
http
DEPARTMENT TO FOREIGN CITIZENZ ARE TO STAY IN INDONESIA

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

nej

.u

id/
.ac. Fakultas Hukum

nej

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

ht

igilib
d
/
/
:
tp

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

id/

id/

.u

igilib
d
/
/
:
tp

.id/

.id/

ac
nej.

NIP. 197105011993031001

ac.
nej.

ac
nej.

http

.id/

id/

.id/

ib.u

gil
Dekan,
://di

ac
nej.

ac.
nej.

h

.id/

lib.u
lib.u
i
i
g
g
i
i
://d
://d Dr. WIDODO EKATJAHJANA,
S.H.,M.Hum
http
http

.u

gilib
i
d
/
/
:

i
/dig
/
:
p
t
t

ac
nej.

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

lib.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

http

tp

ac
nej.

Universitas Jember

id/
.ac.

.id/

.id/

Mengesahkan :

h
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan

h

gilib
i
d
/
/
:

NIP. 197004101998021001

.id/

lib.u

digi
tp://

id/

ac.
nej.

ac.
nej.

u
u
ilib.
ilib.
g
g
i
i
d
d
/
/
:/
IWAN
tp:/
httpRACHMAD SOETIJONO,htS.H.,M.H

NIP. 196112021988022001

.id/

ac
nej.

id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

lib.u
lib.u
i
i
g
g
i
i
://dPembantu Pembimbing ttp://d
h
http

lib.u
i
g
i
Pembimbing
://d
http

u
ilib.
g
i
d
/
:/
ANTIKOWATI,
S.H.,M.H.
http

u

ilib.

dig
tp://

.u

http

TAUFIK MUHAIMIN
/ 070710101190
.idNIM.

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

Oleh :

http

tp

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

viii

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

dig
tp://

id/

ttp
Hari h

: Jum’at

Tanggal

: 11 (Sebelas)

id/
.ac.

.u

:/

ac
nej.

ac
nej.

ac.
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

i
/dig
/
:
p
t
t

/
/
c.id
c.idANTIKOWATI, S.H.,M.H.
a
a
.
.
j
j
NIP. 196112021988022001
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
dig
://di
tp://
http

/
/
..................................
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
://di
://di
http
http

tp

://d

http

ac.
nej.

ix

.u

.u

ht

igilib
d
/
/
:
tp

id/

id/

id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u
..................................
igilib

h

h

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

IWAN RACHMAD
lib.u
lib.uSOETIJONO, S.H.,M.H.
i
i
g
g
i
i
/d
/d
NIP. 197004101998021001
ttp:/
ttp:/

.u

lib.u

h

.id/

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

h

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

Anggota Pengujilib.u

lib.u

lib.u

igilib
d
/
/
:
tp

id/

id/

ac.
nej.

.id/

.id/

gilib
i
d
/
/
:

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

http
ac.
nej.

ac
nej.

digi
tp://

une

ac
nej.

u
u
u
R.A. RINI ANGGRAINI,
S.H., M.H.
ROSITA
ilib.
ilib. INDRAYATI, S.H., M.H.
ilib.
g
g
g
i
i
i
d
d
d
/
/
/
:/
NIP. 197805312005012001
ttp:/195911151985121001 http:/
http
hNIP.

u

ilib.

dig
tp://

.id/

.id
Sekretaris
j.ac

id/

id/

ac.
nej.

http

.
gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.u

/

u

.
gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

Panitia
httpPenguji

Ketua j.ac.id
ne

u

.
gilib
i
d
/
/
:

.id/

.u

/

.id/

ac
nej.

h

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

i
/dig
/
:
p
t
t

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

lib.u

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

u

ht

Tahun tp:// : 2013
h
ht
Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

tp:

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

http

c
ej.a
: Januari
n
u
.
lib
digi

Bulan

id/

id/

ac.
nej.

.u

.u

:/

ilib
//dig

http

ilib
ilib
Dipertahankan
/dig:
/digdihadapan panitia penguji pada

nej

gilib
i
d
/
/
:

http
ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

d/
ac.i

nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

id/

.
.
.
Pertama-tama penulis
j.ac Allah SWT yang nej.ac
j.ac panjatkan puji syukur nkehadirat
e
e
n
u
u
u
ilib.
ilib. sehingga penulis ddapat
ilib. rahmat serta hidayah-Nya,
telah melimpahkan
/ ig
/dig
/dig

ac.
nej.

u

ilib.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

id/

id/

dig
tp://

ac
nej.

tp
UCAPAN
KASIH
htTERIMAH

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ttp:/

ttp:/

ttp:/

h Skripsi ini diajukan guna hmelengkapi
h
menyelesaikan
skripsi ini dengan baik.

tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program
studi Ilmu
/
/
/
d
d
i
i
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Hukum. Skirpsi ini berjudul
BEBAS VISA une
.une
.une “ BENTUK PENGAWASAN
b
b
i
i
l
l
ilib.
i
i
g
g
g
i
i
i
d
d
d
KUNJUNGAN
SINGKAT (BVKS) tpOLEH
KANTOR KEIMIGRASIAN
://
tp://
tp://

id/
.ac.

nej

.u
igilib

d

tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

ht

KEPADA NEGARA ASING YANG TINGGAL DI INDONESIA”.

ht

/
/
/
Skripsi ini berhasil.iddiselesaikan
berkat bimbingan,
c.id
c.id petunjuk dan
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
ne
ne
pengarahan dari lpembimbing
dan pembantu pembantu
ib.u
lib.u pembimbing, yang manalib.u

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

digi
digi
digi
/
/
/
/
/
/
:
:
:
p
p
p
t studi kerja keras, semangat
skripsihini
tt adalah sebuah karya denganhthasil
htt motivasi,

tp

keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak

/
/
/
/
bantuan kepada penulis.
c.id
c.id Oleh karena itu,
c.id
c.idyang dengan tulus ikhlasj.memeberikan
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
ne
.une
.une
.upula
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
pada
kesempatan
ini
penulis
ingin
menyampaikan
ucapan
terimah
kasih
yang
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h
h
sebesar-besarnya
kepada;
d/
ac.i

nej.

u

ilib.

dig
tp://

1. Ibu Antikowati, S.H.,M.H., selaku Pembimbing sekaligus sebagai Komisi

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
Skripsi yang ne
telah
banyak memberikan nbimbingan,
petunjuk dan nej
j
j
u
.u e
.u
b
b
i
i
l
l
ilib.
i
i
g
g
g
i
i
i
pengarahan
dalam
penulisan
skripsi
ini;
d
d
d
/
/
/
:/
:/
:/
http
http
http

2. Bapak

.un

tp:

Rachmad

Soetijono,

S.H.,M.H.,

selaku

Pembantu

Pembimbing sekaligus dKetua
Bagian/Jurusan HukumdTata
/
i / Negara yang
i /
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
telah banyak.un
memberikan
bimbingan, petunjuk
.une
.une dan pengarahan dalam
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
di skripsi ini;
/di
/di
tp://
ttp:/
ttp:/
tpenulisan

d/

c.i
ej.a

ilib
//dig

Iwan

h

h

h

3. Ibu R.A. Rini Anggraeni, S.H.,M.H., selaku Ketua Panitia Penguji pada

.id/

ac
nej.

g
dig
://di
tp://
dalam mempertahankan
http skripsi ini;
htpendadaran

tp

d/
ac.i

nej.

u

.
gilib
i
d
/
/
:

tp

ac
nej.

g

://di

http

5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas

d/

d/

.i
.i
Hukum Universitas
j.ac S.H.,M.H., selaku
j.acJember, Bapak Echwan Iriyanto,

.id/

ac
nej.

.une
.une
b
b
i
i
lib.u
l
l
i
i
i
Pembantu
Dekan
I
Fakultas
Hukum
Universitas
Jember,
Bapak
Mardi
g
g
g
i
i
i
d
/d
/d
tp://
ttp:/
ttp:/
h
h
htHandono,
S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum

ac.
nej.

ac.
nej.

x

.u

.u

ht

igilib
d
/
/
:
tp

id/

id/

id/

id/

igilib
d
/
/
:
tp

a
nej.

a
nej.

u
u
u S.H.,M.H., selaku Sekretaris
4. Rosita Indrayati,
ilib.
ilib. Panitia Penguji pada ujian
ilib.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

/
/
ujian pendadaran dalam
c.idmempertahankan skripsi ini;c.id

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp
Jember, serta Bapak
http selaku
http H. Eddy Mulyono, S.H.,M.H.,
htUniversitas

tp

Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

.id/
.id/serta melancarkan
.id/ Skripsi yang telah membantu
.id/ 6. Bapak/Ibu Dosen .Komisi
c
c
c
c
a
a
a
a
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g skripsi penulis dan memberikan
administrasi
nasehat yang sangat berguna
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h
h
hbagi penulis;
id/
.ac.

nej

.u
igilib

d

tp://

7. Bapak Gautama Budi / Arundhati, S.H., selaku Dosen
Pembimbing
/
/
d
d
i
i
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
Akademik yang
konsultasi dan une
.une
.une telah memberikan masukan,bimbingan,
b
b
i
i
l
l
ilib.
i
i
g
g
g
i
i
i
d
d
d
motivasi
Hukum Universitas Jember;
://
tp://
tp:// selama penulis belajar ditpFakultas

ht

ht

ht

8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Bagian

/
/
/
Hukum Tata Negara,.idyang
telah memberikan saran
c.id
c.iddan nasehat serta
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une
une
une penulis;
dukunganlikepada
ilib.
ilib.
i b.

.id/

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

/dig

/dig

/dig

:/
tp:/
9. htStaf/Karyawan
di lingkungan hFakultas
ttp:/ Hukum Universitas Jember
http yang

tp

telah banyak membantu selama kuliah;

/
/
/
id/
dari penulis
c.id
c.:idAlmarhum Datuk
c.saudara-saudara
c.id 10. Keluarga besar dan
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
.une
.une Bunga Yen dan paklik
.undan
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Sahidul
Muhid
Almarhumah
Nenek
Rahmani,
i
i
i
i
g
g
g
dig
://di
://di
://di
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
h Pakdang,
h dan Bapak Gani, Budang dan
hAmin, Nana dan Om didik, Umik
d/
ac.i

nej.

u

ilib.

dig
tp://

Pakcik Zola dan Bucik Yeni, Wancik Didit dan Tante yeni, Almahum

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
Datuk RidwannGafoer
dan nenek Nurhayati, Om
j Inal, Bungsu Dini. Serta nej
j
u
.une
.u e
b
b
i
i
l
l
ilib.
i
i
g
g
g
i
i
i
saudara-saudara
penulis
:
Hamas,
Hana,
Askar,
akrom,
Salsa,dila;
d
d
d
/
/
/
:/
:/
:/
http
http
http

11. Maulidya Nurul Hayati, S.H., yang telah ikhlas memberikan cinta dan

kasih sayangnya serta dselalu
setia menemaniku sejakdawal
hingga akhir
/
i /
i /
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
kuliah dan .tiada
une henti memberikan semangat
.une
.une dan dukungan sehingga
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
di
/di
/di
skripsi ini dengan baik;
tp://
ttp:/
ttp:/
tterselesaikan

d/

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

h

h

h

12. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah banyak

.id/

ac
nej.

a
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

ht

igilib
d
/
/
:
tp

gilib
i
d
/
/
:

Penulis

http

id/

id/

ac.
nej.

xi

.u

.u

ac
nej.

.u

.u

id/

ac.
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

http

id/

igilib
d
/
/
:
tp

Jember, 11 Januari 2013

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.u

http

d/
ac.i

nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

memberikan bantuancdalam
.id/ penulisan skripsi ini;

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http
d/
ac.i

RINGKASAN

.u

id/

id/

ac.
nej.

nej.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

.id/

ac.
nej.

.u

.u

ilib
Penelitian
BEBAS /VISA
igilib
igPENGAWASAN
igilibyang berjudul “BENTUK
d
d
d
/
/
/
/
/
:
:
:
http
httpOLEH KANTOR KEIMIGRASIAN
http
KUNJUNGAN
SINGKAT (BVKS)

KEPADA WARGA NEGARA/ ASING YANG TINGGAL DI
/
/ INDONESIA”
d
d
i
i
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
yang bertujuan antara
ne lanjut tentang bentuk-b.une
.ulebih
.unelain : Pertama, menganalisa
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
igili
i
i
d
d
d
/
/
/
bentuk pengawasan
Bebas
Visa
Kunjungan
Singkat
(BVKS),
khususnya
tentang
/
/
/
:
:
:
tp
tp
tp

id/
.ac.

nej

.u
igilib

d

tp://

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

ht

ht

ht

keluar masuknya orang asing di Indonesia. Kedua, untuk mengetahui lebih lanjut

/
/
/
/
akibat hukum dari penyalahgunaan
ijin Bebas Visa.idKunjungan
Singkat
.idtentang
c.id
c
c.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
une diterapkan oleh Kantor
une diketahui sanksi yanglib.akan
(BVKS) sehingga
.une
.dapat
b
b
i
i
l
l
i
i
i
g
g
/dig
://di
://di
Keimigrasian
ttp:/ peraturan perundang undangan
http yang
http pemerintah yang sesuai hdengan

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

berlaku.

d
d
d
Untuk mencapai tujuan
ac.i
ac.i metode penelitian
ac.i tersebut peneliti menggunakan
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
.un
.un
lib.u yuridis normatif dengan
hukum pidanaigisecara
igilib
igilibtahapan yakni yang pertama

.u

gilib
i
d
/
/
:

/

/

/

.id/

ac
nej.

p://d

p://d

p://d

tp

t
htt yuridis normatif terhadaphtdata
htt pendekatan masalah secara
melakukan
yang
diperoleh, yang kedua menggunakan teknik pengumpulan data, yang ketiga

nej.

u

ilib.

dig
tp://

.id/
.id/
.id/
c
c
c
a
a
a
.
.
.
analisa bahan hukum dengan
j
j
j metode kualitatif .
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g pertama, Bahwa bentuk
ig
Kesimpulan
Bebas Visa Kunjungan
://di
://dpengawasan
://di
p
p
p
t
t
t
t
t
t
h
h
h

d/
ac.i

Singkat (BVKS) di lakukan melalui dua hal yaitu Pengawasan Lapangan dan

Administrasi yang
pemberian
/
/
dpengawasan
id/
id/ di lakukan di tempat-tempat
.
.
c.id
c
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
pelayanan keimigrasian,
.une
.une yaitu : Perwakilan RI;
.une Tempat-tempat yang dimaksud,
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
/di ;
//di
:/Ham
://didepartemen kehakiman dan
:Jendral
Direktorat
Imigrasi; Kantor Wilayah
http
http
http

c.i
ej.a

.un

ilib
//dig

tp:

Kantor keimigrasian; Tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dan bilamana masa

/
/
/
/
yang ditentukan telah
.idwaktu
c.id
c.id kepada warga
c.idhabis oleh kantor keimigrasian
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
unwilayah
.une
.une yang diberikan kepada
.di
asing yang tinggal
Indonesia, makailitindakan
b
b
b
i
i
l
l
i
i
/dig
/dig
/dig
ttp:/ asal
ttp:/pemulangan kembali ke hnegara
ttp:/ tersebut adalah dengan hcara
wargahasing

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

orang asing tersebut. Bahwa penyalahgunaan ijin Bebas Visa Kunjungan Singkat

/
/
id/ memanfaatkan
.id/ yang tinggal di Indonesia
c.id
c.yaitu
casing
c.id(BVKS) bagi warga negara
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.une
.une
.une
.une
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
sarana kerja/dsebagai
kedok wisata atau melebihi
g
g batas waktu yang ditentukan
g
dig
://di
://di
:/ i
p
p
p
t
t
t
tp://
t
t
t
oleh h
kantor keimigrasian. Akibat h
hukum dan penyalahgunaan hBebas Visa
.u

.u

igilib
d
/
/
:
tp

ac.
nej.

ht

igilib
d
/
/
:
tp

id/

id/

id/

id/

ac.
nej.

xii

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

Kunjungan
sanksi denda dan deportasi
http atau
http
http Singkat (BVKS) akan dikenakan

tp

orang asing dipulangkan kembali ke negara asalnya.

nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

i
/dig
/
:
p
t
t

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

.u

igilib
d
/
/
:
tp

ht

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

id/

igilib
d
/
/
:
tp

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

lib.u

h

.id/

.u

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

h

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ac.
nej.

ht

.id/

lib.u

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

.id/

digi
tp://

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

ac.
nej.

u

ilib.

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

ac
nej.

.u

.u

http

id/

dig
tp://

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

tp

lib.u

h

.id/

.u

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

h

.id/

ac
nej.

.id/

ac
nej.

lib.u

lib.u

h

u

ilib.

dig
tp://

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
p
t
t

ac.
nej.

ht

.id/

lib.u

gilib
i
d
/
/
:

u

ht

.id/

ac
nej.

digi
tp://

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://

ht

id/

id/

id/

d/
ac.i

xiii

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

u

ilib.

dig
tp://

gilib
i
d
/
/
:

http
ac.
nej.

b.u

ili
HALAMAN/dSAMPUL
DEPAN......................................................
igili
/dig
ttp:/

id/

id/

id/

ac.
nej.

b.u

ttp:/

h
h
HALAMAN
SAMPUL DALAM.....................................................

HALAMAN MOTTO......................................................................
/
/
id/
.
c.id
c.id
c
a
a
a
.
.
.
j
j
j
HALAMAN PERNYATAAN.........................................................
.une
.une
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
i
di
HALAMAN
://di
://dPERSEMBAHAN......................................................
tp://
http
http

HALAMAN PERSYARATAN GELAR........................................

.u

tp

b.u

iii

h

x

nej.

u

ilib.
g
i
d
/
:/

tp

.un

ilib
//dig

.id/

1.4.Metode Penelitian..............................................................
.un
.un

6

ilib
//dig

nej.

.u

a
nej.

tp

1.5.3. Bahan Non Hukum...................................................

8

.u

.u

igilib
d
/
/
:
tp

ac.
nej.

ht

igilib
d
/
/
:
tp

.u

.id/

8

ac
nej.

.u

10/digilib

:/
http10

id/

id/

id/

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http8

2.1.Kewarganegaraan dan Keimigrasian..................................

.id/

7

p Bahan Hukum Skunder.............................................
http
htt1.5.2.
/
/
c.id
c.id
1.6.Analisa Bahan Hukum.......................................................
a
a
.
.
j
j
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
BAB II TINJAUAN
PUSTAKA.....................................................
g
g
://di
://di
p
p
t
t
t
t
h
h

lib.u

h

7

d/
ac.i

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
6
p
t
t

/
/
1.5.Bahan Hukum....................................................................
c.id
c.id
g
://di

lib.u

5

6

a
nej.

ac.
nej.

5://digi

1.4.2. Tipe Pedekatan Masalah...........................................

g
://di

tp

gilib
i
d
/
/
:

h

id/

5

c.i
ej.a

u
u
1.5.1. Bahan
ilib.
ilib. Hukum Primer...............................................

.u

gilib
i
d
/
/
:

1

6

http
ac
nej.

u

xv igilib.
://d
http1

1.3.2. Tujuan Khusus..........................................................
d/
d/

ilib
//dig

.id/

ac
nej.

xiii

http

: Tipe Penelitian..........................................................
1.4.1.
ttp:

tp:

gilib
i
d
/
/
:

d/
ac.i

c.i
ej.a

ac
nej.

.u

viii

1.2. Rumusan Masalah.............................................................
ej.
ej.
n
n
u
u
.
.
lib
igilib
igiPenulisan................................................................
1.3.Tujuan
d
d
/
/
/
/
:
:
http
http

d/

c.i
ej.a

.id/

vii

1.1. Latarbelakang....................................................................

1.3.1. Tujuan Umum...........................................................

lib.u

vi

HALAMAN TERIMAH KASIH...................................................

d/
ac.i

ac
nej.

gi
v://di
p
t
t

httpix

d/
ac.i

.id/

iv

/
/
/
PERSETUJUAN........................................................
.idHALAMAN
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
HALAMAN PENGESAHAN.........................................................
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
ig
://di
p://d
HALAMAN
httPENGUJI........................
http PENETAPAN PANITIA

/
/
/
c.id
c.id
c.idHALAMAN RINGKASAN............................................................
a
a
a
.
.
.
j
j
j
.une
.uneISI.............................................................
.une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
HALAMAN
DAFTAR
i
i
i
g
g
dig
://di
://di
p
p
t
t
tp://
t
t
h
BAB IhPENDAHULUAN...............................................................

ac.
nej.

i /digili
:/
httpii

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac
nej.

.u

.u

DAFTAR
http ISI

id/

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

xiv

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

tp

d/
ac.i

nej.

u

ilib.

dig
tp://

id/
.ac.

nej

.u

ilib
//dig

tp:

ac
nej.

.id/

http10

2.1.2 Kemimigrasian..........................................................

11

.id/
.id/
c
c
2.2.Warga Negara eIndonesia....................................................
a
a
.
.
j
j
.une
.un
b
b
i
i
l
l
i
i
g
gNegara Asing..........................................................
2.3.Warga
://di
://di
p
p
t
t
t
t
h
h
2.4.Prosedur untuk Mendapatkan Paspor dan visa.................

:/
http16

2.4.1. Paspor.......................................................................
/
/

16

ac.
nej.

.u

15/digilib

.id/

18

ac
nej.

lib.u

i
/dig
/
:
p
t
t

h

21

.id/

2.6.Kewajiban Pemerintah
.id/
.id/Dalam Melaksanakan Bebas Visa

ac
nej.

ac
nej.

u
Kunjungan
lib.u
lib.Singka..............................................................

23

BAB III
http
httpPEMBAHASAN...............................................................

http25

gi
://di

tp

id/

12

id
.ac.

j
j
2.4.2. Visa...........................................................................
une
une
.
.
b
b
i
i
l
l
i
igi Kewajiban Orang Asing :Dalam
/dig Rangka
/ddan
2.5.Hak
/
/
:
p
p
t
t
ht
ht

.u

gilib
i
d
/
/
:

gilib
i
d
/
/
:

p
Kewarganegaraan.....................................................
http
htt2.1.1

id
.ac.

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

Pengawasan........................................................................

ac
nej.

.id/

.id/

ac
nej.

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.u

http

.id/

.id/

ac
nej.

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

http

tp

ac
nej.

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

.id/

.id/

.id/

ac
nej.

gi
://di

ac
nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

3.1 Bentuk Pengawasan Bebas Visa Kunjungan Singkat

d/
ac.i

nej.

.u

gilib
i
d
/
/
:

tp

d/
ac.i

nej.

u

ilib.
g
i
d
/
:/

tp

/

/

id
id
(BVKS)..............................................................................
.ac.
.ac.

25

://d
p://d
http
httKunjungan
Singkat............................................................

http30

nej

nej

.id/
.id/
c
c
a
a
.
.
Pemegang
j
jBebas Visa Kunjungan...........................
.une
.une
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
3.2.2.
://didengan Bebas Visa
://diSanksi Keimigrasian Berkaitan
p
p
t
t
t
t
h
h

d/

c.i
ej.a

.un

39

c.i
ej.a

ilib
//dig

h

.u

tp

41

/
/
/
.id4.2.Saran...........................................................................................
c.id
c.id
a
a
.
.
j
j
.une
.une
DAFTAR PUSTAKA......................................................................
b
b
i
i
l
l
i
i
g
g
://di
://di
http
http

41

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

ac.
nej.

.u

igilib
d
/
/
:
tp

ht

.u

http

id/

id/

id/

.u

igilib
d
/
/
:
tp

.id/

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

id/

ac.
nej.

http

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

http

tp

.u

gilib
i
d
/
/
:

43

.u

.u

.u

gilib
i
d
/
/
:

.id/

ac
nej.

.id/

.id/

.id/

lib.u

h

4.1.Kesimpulan.................................................................................

ac
nej.

.id/

ac
nej.

i
/dig
/
:
41
p
t
t

ac
nej.

gilib
i
d
/
/
:

u

38

3.2.2.2.
.un
.unDeportasi......................................................

ilib
//dig

h

ht

ac.
nej.

ilib.

dig
tp://
38

c.i
ej.a

id/

35

3.2.2.1. Sanksi Denda...............................................
d/
d/

:
BAB IVttp
PENUTUP.........................................................................
ttp:

tp:

gilib
i
d
/
/
:

3.2.1. Tindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing

Kunjunga Singkat.....................................................

ilib
//dig

.u

u

u

.
3.2.Akibat
ilib. Timbulnya Penyalahgunaan
igilib Bebas Visa
igHukum

.id/

ac
nej.

xv

ht

u

ilib.

dig
tp://

ac.
nej.

u

ilib.

ht

dig
tp://

ac.
nej.

Dokumen yang terkait

E V A L U A S I P E L A K S A N A A N P E N D I S T R I B U S I A N P R O G R A M B E R A S M I S K I N ( R A S K I N ) T A H U N 2 0 1 1 D I D E S A G E N T E N G K U L O N K E C A M A T A N G E N T E N G K A B U P A T E N B A N Y U W A N G I

0 9 21

H U B U N G A N A N T A R A P R O F E S I O N A L I S M E P E G A W A I D E N G A N K U A L I T A S P E L A Y A N A N P E N E R B I T A N K T P D A N K K D I K A N T O R K E C A M A T A N G A M B I R A N K A B U P A T E N B A N Y U W A N G I

0 6 22

K A J I A N Y U R I D I S T I N D A K A N A D M I N I S T R A T I F K E I M I G R A S I A N T E R H A D A P W A R G A N E G A R A A S I N G Y A N G T I D A K R E S M I ( I L L E G A L ) D I W I L A Y A H I N D O N E S I A B E R D A S A R K A N U N D A N G

0 4 14

K E A N E K A R A G A M A N JE N I S I K A N D I B L O K B E D U L S E G O R O A N A K T A M A N N A S I O N A L A L A S PU R WO

0 2 17

I B M I B R E TI R E T A M E T S I S O K E M A L A D P U D I H K U L H K A M N A G N U B U H A W S I S I S A L E K V N A G N A L B M O J I R E G E N D S L U T N A B N A P A T N U G N A B

0 0 128

N A T A K G N I N E P N A G N A L I B N A G N A R U G N E P I S A R E P O N A K I A S E L E Y N E M N A R A J A L E B M E P L E D O M N A K A N U G N E M T A L U B E P I T F I T A R E P O K

0 0 199

K U T N U R A J A L E B I S A T S E R P N A D I S A V I T O M N A K T A K G N I N E M K O K O P I M O N O K E N A R A J A L E P A T A M A D A P A W S I S L A N O I S A N R E T N I N A G N A G A D R E P N A S A H A B

0 0 290

M A R G O R P N A S U R U J L A I S O S N A U H A T E G N E P U M L I N A K I D I D N E P N A K I D I D N E P U M L I N A D N A U R U G E K S A T L U K A F A M R A H D A T A N A S A T I S R E V I N U A T R A K A Y G O Y

0 4 216

O E T A I S A I D L A N I G R A M U A K I G O L O E T G N O S G N E S N A O H C T U R U N E M G N A R A K E S N A M A Z A I N U D I G A B A Y N I S N A V E L E R N A D

0 0 118

H S I L G N EL A I R E T A M G N I T I R W S K S A T G N I S U - E G A U G N A L D E S A B R O F G N I N R A E L E H T F O S T N E D U T S E D A R G H T N E T A T R A K A Y G O Y A I R A M A T N A S A M S A

0 1 129