Guru saya

  a. Lengkapkan karangan yang bertajuk “ Ibu saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

  Ibu Saya

  Perkara Isi penting Pendahuluan  Nama Ayah Isi

   Perwatakaan  Pekerjaan

   Hobi  kegemaran

  Penutup

   kesimpulan

  a. Lengkapkan karangan yang bertajuk “ Ibu saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

Ibu Saya

  

Ibu saya berumur 35 tahun. Dia bersifat

_______________ lembut dan sentiasa penyayang.

  

Ibu saya seorang suri rumah tangga.

Tiap-tiap hari, dia menyediakan __________________

untuk kami sekeluarga.

  Ibu mengambil _________________terhadap pelajaran kami. Saya berasa ________________

kerana mempunyai seorang ibu yang ______________.

berat baik hati makanan gembira lemah

  b. Tulis karangan yang bertajuk “ Guru saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

  Bapa Saya

  Perkara Isi penting Pendahuluan

   Nama Ayah

  Isi

   Perwatakaan  Pekerjaan

   Hobi  kegemaran

  Penutup

   kesimpulan

  a. Lengkapkan karangan yang bertajuk “ Bapa saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

  

Bapa Saya

Nama bapa saya ialah______________. Bapa saya berumur 39 tahun.

  Bapa saya bekerja sebagai seorang ________. Tiap-tiap hari, dia menghantar saya ke sekolah. Bapa

saya mengambil ___________terhadap pelajaran kami.

Saya berasa ________________ kerana mempunyai seorang bapa yang _______________

  berat baik hati doktor gembira

  Encik.Surya

  c. Tulis karangan yang bertajuk “ Guru saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

  Jiran Saya

  Perkara Isi penting Pendahuluan

  Apakah nama Jiran? Tempoh berkenal

  Isi 1

   Keluarga Jiran  Perwatakan jiran

  Isi 2

   Pekerjaan Jiran  Tempat bekerja

  Isi 3  Sikap jiran. Penutup  Kesimpulan sikap jiran.

   Perasaan anda tentang jiran.

  a. Lengkapkan karangan yang bertajuk “ Jiran saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

  

Jiran saya

____________________saya ialah Encik Surya dan keluargannya.

  Encik Surya bekerja sebagai doktor. Puan Surya pula bekerja sebagai __________.

  Encik Surya mempunyai dua orang

____________. Anak-anaknya _______________

di sekolah yang sama. Kami sering belajar dan bermain________________. badminton guru belajar

  d. Tulis karangan yang bertajuk “ Guru saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

  Kawan Karib Saya Perkara Isi penting

  Pendahuluan Apakah nama kawan? Tempoh berkenal

  Isi

   Keluarga kawan

   Perwatakan kawan

   Sekolah kawan?

   Hobi kawan ?

   Sikap jiran.

  Penutup  Kesimpulan sikap kawan  Perasaan anda tentang kawan.

  anak

  a. Lengkapkan karangan yang bertajuk “ Kawan Karib Saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

  

Kawan Karib Saya

Kawan karib saya ialah Mala. Mala tinggal dekat dengan rumah saya.

  Kami __________________ dalam kelas yang_______________.Selepas sekolah, kami

membuat kerja ___________________bersama-sama.

  

Kami juga mempunyai kegemaran yang sama.

Kami suka membaca buku _________________dan menonton_________________

  belajar cerita televisyen rumah

  e. Tulis karangan yang bertajuk “ Guru saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

  Guru saya Perkara Isi penting

  Pendahuluan Isi Penutup

  f. Lengkapkan karangan yang bertajuk “ Guru saya” dibawah dengan menggunakan perkataan diberi.

Guru saya

  Cikgu Surya ialah guru kelas saya. Beliau berumur ________________tahun.

  Cikgu Surya mengajar kami ___________.

Dia mengajar kami dengan penuh _________________.

  Hasil Cikgu surya, kami sentiasa mendapat markah yang _______________.Semua murid sayang dan _____________akan Cikgu Surya.

  39 Kasih sayang tinggi suka

  Gambar menunjukkan kegunaan pokok kelapa. Tuliskan ayat yang lengakp tentang kegunanaan pokok kelapa.

  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

___________________________________