Session 16 25Mar11 Vietnamese Dec27)

Ngônngữ:
ngữ: tiếng
tiếngViệt
Việt
Ngôn
Phiên bản:
bản: 2011
2011
Phiên

Phần 16:
16: Quản
Quản lý
lý rác
rác
Phần

thải
thải

Tương ứng nguyên tắc:


Nguyên tắc10.
Quản lý rác thải tổng hợp
©2009 Rainforest Alliance

Rác thải trên nông trại của bạn

Tương ứng tiêu chí:

10.1

Những loại rác thải nào có trên nông trại của bạn?

Giấy loại

Kim loại

Rác thải từ nhà bếp
waste


Các vật chứa
hóa chất rỗng

Chất thải nhựa tổng
Bao chứa phân

hợp
Rác thải từ cây trồng

bón

Tương ứng tiêu chí :

Đổ rác thải

4.7 (chủ chốt),
10.5

Rác thải gây nhiễm bẩn môi trường nếu bạn ném
chúng.


Thu gom rác thải

Rác thải phải thu gom lại.

Tương ứng tiêu chí :

10.5

Tập trung rác thải

Tương ứng tiêu chí :

10.3

Nơi tập trung rác thải phải cách xa nguồn
nước
Và không nên để lộ ra không khí và mưa

HồRào

rác
được
lấptoàn
đất qunah
sau
đầy
Nước
mưa
tràn
vào khi
hốhố
chắn
an
rác
Mái che hố rác ngăn chặn nước
rác
mưa

Trộn lẫn rác thải


Tương ứng tiêu chí :

10.1

Rác thải sẽ trở nên vô ích nếu bạn trộn lẫn chúng
với nhau.

Phân loại và tái chế

Tương ứng tiêu chí :

10.1

Rác thải có thể trở thành nguồn lợi nếu bạn phân
loại để tái chế.

Làm phân trộn

Tương ứng tiêu chí :


10.1

Rác thải hữu cơ trở thành phân bón nếu bạn
làm phân trộn.

Tái sử dụng

Tương ứng tiêu chí :

Rác thải sẽ có ích nếu bạn tìm cách sử
dụng chúng.

Các bao chứa rác làm từ vỏ
Rác thải trên nông
trại
củabón
bạn
bao
phân
Bẫy côn trùng làm từ vỏ


10.1

Tương ứng tiêu chí :

Làm phân trộn

10.1

Lựa chọn videos
Bạn có thể lựa chọn các video “ Đính kèm” theo tài
liệu này.

• Làm phân trộn từ vỏ quả ca cao (bằng tiếng
Anh)
• Làm phân trộn từ vỏ cà phê (bằng tiếng Tây
Ban Nha)

©2009 Rainforest Alliance


10

Cá nhân/công ty quản lý rác thải

Tương ứng tiêu chí :

10.4

• Kiểm tra liệu rác có ném xả ra môi trường
• Kiểm tra liệu rác thải có thiêu đốt một cách bất
hợp pháp
• Kiểm tra liệu các vỏ chứa hóa chất không sử dụng
lại vào mục đích khác
• Lưu giữ các hóa đơn

Tương ứng tiêu chí:
Vỏ chứa rỗng và hóa chất hết hạn sử dụng
6.10

• Không đốt hoặc

vất ném ra ngoài

• Giặt rửa ba lần

ứng tiêu chí :
Vỏ chứa rỗng và hóa chất hết hạn sử Tương
dụng
6.10

• Cố gắng càng nhiều càng tốt để giao trả lại cho nhà
cung cấp
một ví dụ ở Indonesia

Hợp tác xã trà
Thu gom vỏ
chứa từ thành
viên

Nhà máy trà


Nhà cung cấp

Thu nhậnvỏ chứa từ HTX,vàgiao tận
tay nhà cung cấp

ứng tiêu chí :
Vỏ chứa rỗng và hóa chất hết hạn sử Tương
dụng
6.9

• Lưu giữ an toàn trong kho chứa cho đến khi giao
lại chúng

Đốt rác thải

Tương ứng tiêu chí :

10.2

Rác thải bốc hơi độc vào không khí nếu bạn đốt

chúng.

Lò đốt rác

Tương ứng tiêu chí

Bạn có thể sử dụng lò đốt rác chỉ khi:


10.2

Các nghiên cứu kỷ thuật chứng minh rằng không làm
nhiễm bẩnVị trí thích hợpCấp phép chính thức

Bên
trong

Làm giảm khí ga nhà kính

Tương ứng tiêu chí:

10.6

Bạn có thể làm giảm carbon dioxide và khí ga nhà kính
khác thông qua:


Sử dụng rác thải làm nhiên liệu (cụ thể là vỏ cà phê)Sản xuấ khí gas sinh học từ rác thải hữu cơLàm phân trộn từ rác thải hữu cơKhông đốt rác thảiTái chế hoặc tái sử dụng rác thải

Nâng cao nhận thức

Tương ứng tiêu chí:

10.5

• Trao đổi thông tin với công nhân và gia đình của họ
về quản lý rác thải
• Bảng báo hiệu trên nông trại

Tóm tắt

Làm
phân ủ hữu
Composting


Safe
disposal
of
Tập
trung
vỏ chứa
empty
containers
rỗng nơi
an toàn

Tái sứ
Reuse
dụng

Reduction of
Giảm khí ga nhà
greenhouse
kính
gases

Collection,
Thu
gom, phân
classification
loại
tái chế
andvà
recycling

Nâng
cao nhận
thức
Awareness
raising
19

The
The Rainforest
Rainforest Alliance
Alliance works
works to
to conserve
conserve biodiversity
biodiversity and
and ensure
ensure sustainable
sustainable livelihoods
livelihoods
by
transforming
land-use
practices,
business
practices
and
consumer
behavior.
by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.