Kawsan Lindung Kawasan Budidaya Kawsan Lindung

30 Tabel 6 Kesesuaian rencana pemanfaatan ruang terhadap kelas kemampuan lahan Rencana Pemanfaatan Ruang Sub Kelas Kemampuan II k II l1 k II I b e 1 III k 1 II I l 2 III l 2 b e 1 II I l 2 k 1 II I l 2 t 1 t 4 III l 2 t 1 t 4 e 1 II I t 1 t 4 III t 1 t 4 e 1 III t 1 t 4 k 1 IV b 1 IV e2 IV k 2 IV l3 IV l3 b 1 IV l3 e 2 IV l3 k 2 V o 4 V I e 3 V I l 4 V I l 4 e 3 V II e4 V II l5 V II I l 6 V II I l 6 t 5

A. Kawsan Lindung

1. Hutan Lindung S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 2. Rawan Tsunami S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 3. Resapan Air S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 4. Hutan Konservasi S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 5. Sempadan PantaiSungai S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 6. Perlindungan Geologi S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 7. Rwn Gerakan Tanah S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S 8. Bahaya Gn Api S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

B. Kawasan Budidaya

1. Hutan Produksi Terbatas S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SB SB TS TS 2. Hutan Produksi S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SB SB SB TS TS TS TS 3. Pertanian Lahan Basah S S S S S S S S S S S S SB TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS 4. Pertanian Lahan Kering S S S S S S S S S S S S S SB SB SB SB SB SB TS TS TS TS TS TS TS TS 5. Perkebunan S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SB SB SB TS TS TS TS 6. Peternakan S S S S S S S S S S S S S S S TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS 7. Perikanan Budidaya S S S S S S S S S S S S S S S TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS 8. Permukiman S S S S S S S S S S S S S S S TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS TS 9. Pertambangan S S S S S S S S S S S S S S S SB SB SB SB TS TS TS TS TS TS TS TS Keterangan : Faktor Pembatas : S : Sesuai t : tekstur tanah k : kedalaman efektif o : banjir TS : Tidak Sesuai l : lereng permukaan e : keadaan erosi SB : Sesuai Bersyarat d : drainase b : kerikilbatuan 31 Tabel 7 Kesesuaian rencana pemanfaatan ruang terhadap pemanfaatan lahan aktual Rencana Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Lahan Aktual Keterangan Hutan Perkebunan Permukiman PLK PLB Pertambangan Padang Rumput Tanah Terbuka Tubuh Air

A. Kawsan Lindung

PLK : Pertanian Lahan Kering 1. Hutan Lindung S S TS TS TS SB S S S 2. Hutan Konservasi S S TS TS TS SB S S S PLB : Pertanian Lahan Basah 3. Sempadan PantaiSungai S S TS TS TS SB S S S 4. Resapan Air S S TS TS TS TS S TS S 5. Perlindungan Geologi Karst S S TS TS TS TS S S S S : Sesuai 6. Rawan Tsunami S S TS TS S TS S S S TS : Tidak Sesuai 7. Rwn Gerakan Tanah S S TS SB TS TS S S S 8. Bahaya Gn Api S S TS S S SB S S S SB : Sesuai Bersyarat

B. Kawasan Budidaya