PENGARUH FAKTOR TAX PAYER TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA PADANG.

UNNSRSITAS ANDALAS

I

PENGARIJE FAi'T]OR TAX ?A]ER TEREADAP
rceer.uesur ruwRrMAA IAJA(
tr DArr

s(

BO{IA GdMAI,^

UleMd4n sdi' s.h symr cuu n D@LdGhsr'|e

L/

#

4 Faaj*ar F tu rq

emNLtu rus dljtur dr,l

.ids Tr-i r-+ b

r*ir Frtriu^ hi dddr

(r) Fdbr ;6

/@, /@

/ ohd4 {@p1i!iJ

a!/ Nroptu ipi Fniis

qrM rrs F.q 1dlu ;d,ff
er ii+id.i lMa e,sE;iu
sissF'.9%dF4dddrdddiludendb

'-Tt.bpTd

eFk bidis neNlu n6*dd di dondilrFilrn4Fuo$hheiunhid


&gjtstrFk4$Ftrtsde'dEtr*i
D6( qj othkE r!, ksljb F€ij*ar Erusho $Lh eiu FDuiqdr
clilib kiee!ruo yss iqryk sni
! dder trhu. d&i sjihEn
e&5henui4

Fns

&d!j!d mrk neitsr!&n k$nihai 6rvd uir nd4;

sktr iui! 6eq

s!d

eiu ueu

trlkna{i

kn


*ruF Fjsr ( wdqo &n ltd, D4 )

D* F q d r

knat
s

ri4d,i3aamerpfqiu F4na&d
:.F@n6 &i frd
3

Fqin6n &r

Ekor

ni$s ( n

hk'

qd 6


es

bln reo

@jlk

sNu

ri

lkq

Filk nq4*ai

d@5n i$d6i.n#

di

sdhsru FcdneD niF Fis &h


u

rcijldis

hi ts#Den Nsn 5diF4

hjadhtt6l&stdildkmhgj.}!mi
inF cjsPo di36 !4 &h $e$
'
sthF die ike d* Fjd v.c &aeih

Pdnt4i Dsluurros FiiErydrdbn

&sn &ti! Fjik n{!i' !i

FDtdgu d

belj hr nenbq(


s{d

unln Jb rda.!F Pr4ojlktr Pljd

dld

kDdbsi qrj b

kFe rcstr rq

eelse$ns kn*o{$ irkld
Dei d.irni dabs j.r6ki es\! Fjd $r

r4dL@ e$B b4i

ku4e 14 mhuj'q k{4! Fnb en EbriLehn 6qri !qi3t!dl
k$j!fund Blrd so*h
hrc rda hkhhs Fjlr eoqL dri
hjir hens$i tuisi uhrt & 0r FLn$i Ffinm or4reI sjir
Fjirdro


e6ssr
^PBN

F qrnri&!tr

r Fdd rc$&m F@j!ko, Fndoo mjs N* E6ad4 !id4 ! es,
Fn{si ldib Fllk ,nh!d!r ts lreiui *d!i &di PBB, poisd wjir Fjak
6 hgrc' Fdidiro, sjb Fjd f8b
Niib Fjd de !!^Fh dp F he d ab' s !.4isd 1ohd4 lFF
Fij4r,bik.eh$i]epsifPBBdiKo6Pldog
, B*dera @gulia, hiFrsk dd rq6i lii.d E,s&, &@ ns4uds

{n.bd rtAdru p4aj*4
pajd rtu&p udoeddg tu pqnua Fryjarai. e*pr
s(&a

p@dwe qljib

uji


iDdrvdu

qrjib @j!k rrh&e

Fhkbm sdi dd! PBB, F aptu !!jin !!i.k do
i4r' Fdid o Mjib Fj'r pBB ftn@Fi Foed Fng si4n6h d!d!r
bdLudfuntred]ihDhisigifftds

tuielmhqder jd+ddyss dilji. da&r kstu F{!ir& n dFrri
veie rDA e!4 sisifte e*i3!ru
3.

klfu6ujiFrsd

rd4

rqbei &hoi vai.ril iide*dtr ydtu

Lqidrs p44d@ p@dro wjib Fj* bhi4 Nd4 wdrig 6 @drB!


c d4F
ruib ioir dr dtrsh rdidib siib @id pBB sn.s
l4j!re, erc6i

wdib

!!j,k

( aih Btu

Niiaya

a FrkliirJq we Mcrystu
xeqao vqi6 Pald tukn M.h.tui tuditu rqhdQ

Pq{iwo,Po]'aERWid@BryMr

Mtuna


2aad Poje BMi tur

... ..... ....20u

Rorytu

P.den. YoBtu,

P{nbir Andi

k'\fu|f.@J-'
vtjtb Pct4k P{pmBar dolm ehkwtu KMjM Pewjtur
PqtPqgfuon|sruieP6eXh
Rttutuja fas.tutq). sktitsi ide
HurM?nr2.Lhb'@rldfuTkztdPffib||qiibPqiefu
Elektu16 Loo@d t tamry

Pqqt't

PontDdonPgn|@a"PojeaX4oh


l r,h.4q kbtu

wojk

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh Faktor Yang Melekat Pada Tax Payer (Wajib Pajak) Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

10 58 124

PENGARUH FAKTOR PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI Pengaruh Faktor Perilaku Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

0 1 16

PENDAHULUAN Pengaruh Faktor Perilaku Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

0 1 8

PENGARUH FAKTOR PERILAKU WAJIB PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI Pengaruh Faktor Perilaku Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.

0 1 19

PENGARUH FAKTOR TAX PAYER TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SUNGAI TARAB.

0 1 6

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (studi di Desa Sambungrejo Sukodono.

0 0 96

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA KEMIRI SIDOARJO.

1 2 95

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA.

0 3 120

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA

0 0 18

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA KEMIRI SIDOARJO

0 0 21