DAYA HAMBAT EKSTRAK BIJI KOPI ROBUSTA (Coffea robusta)TERHADAP Streptococcus mutans(Penelitian Eksperimental Laboratoris)

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/


giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u

b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i

l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u

b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.

.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id

.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i

l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i

l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i

l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.

.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u

b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

DAYA HAMBAT EKSTRAK BIJI KOPI ROBUSTA
(Coffea robusta) TERHADAP Streptococcus mutans
(Penelitian Eksperimental Laboratoris)

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

SKRIPSI

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Oleh:
AROMA MURTAFIAH
NIM 081610101012

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

BAGIAN MIKROBIOLOGI

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
FAKULTAS
KEDOKTERANeGIGI
j
j
e
.bu.n
une
une
bli.bu.n
b
i
i
l
l
i
i
i
l
g
g
UNIVERSITAS
idigi
idJEMBER
igi
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt2012

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
DAYA
EKSTRAK BIJI
KOPI
nej.
nej. ROBUSTA ilib.bu.n
nej.
.buHAMBAT
.bu.n
u
u
u
b
b
.
i
i
l
l
i
i
li
idgigili robusta) TERHADAP
idgigiStreptococcus
idgigili
(Coffea
mutans
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
(Penelitian Eksperimental
Laboratoris)

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhSKRIPSI
tt

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
id.id(S1)
untuk menyelesaikan
ca.cid.id Program Studi Kedokteran
ca.cGigi
a
a
.
.
j
j
nedan
neej.Gigi
ej.mencapai gelar Sarjana Kedokteran

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

liibli.bu.un
i
g
i
:p//:d
/dig
/
t
hthtp
t

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
Oleh lib.u.n
une
une
bli.bu.n
i
l
i
i
b
i
l
g
g
idigi
idigi
//:d
:pMurtafiah
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
Aroma
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

BAGIAN MIKROBIOLOGI id
ca.cid.id
aj.ca.c.id
a
.
.
j
j
.
e
e
j
e
uneFAKULTAS KEDOKTERAN
unGIGI
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
l
l
i
i
g
g
idJEMBER
idigi
igi
UNIVERSITAS
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt
2012

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
i
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

liibli.bu.un
i
g
i
:p//:d
/dig
/
t
hthtp
t

NIM 081610101012

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
une
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
idigipersembahkan untuk : ://didigi
Skripsi ini
saya
//di igi
:p//:d
/
/
/
p
t
t
p://d
hhtt
hthtp
ttp:/

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

1.

PERSEMBAHAN

Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia yang teramat besar. Segala

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
puji
hanya
kepadaMu.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
2. Ayahanda
M.MPd dan Ibunda
li
ili Masrukhah,
idgigili
idgigiSusanto,
idgigSiti
/:d
/:d
//:d
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
thttp
thttp batas.
p
hsemangat
dan kasih sayang yanghtiada
3.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
atas untaian
ili
idgigdo’a,
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Adikku Hilda Mursyida, yang menjadi semangat dalam hidupku.

d
d
dd
ca.cid.id tinggi.
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id 4. Guru-guruku sejakejtaman
aj.ca.ci .ikanak-kanak
aj.perguruan
.
.
.
.
sampai dengan
j
j
j
e
e
e
ne
.bu.n
.bu.n
une
une
une Fakultas Kedokteran
uUniversitas
bli.bu.n
bli.bu.n
blalmamater
bGigi
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l
g
g
g
g
5.
Agama
dan
Jember
yang
selalu
idigi
idigi
idigi
//di igi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p://d
hhtt referensi
haku
htt banggakan. Semoga skripsihhinitt dapat bermanfaat dan menambah
bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang mikrobiologi.

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
ii
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

MOTTO

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
une
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
idigi
idigi
idigi
d
:p//:d
:p//:kami
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
…Dan
turunkan
air
hujan
dari
langit,
lalu
kami
tumbuhkan
padanya
segala
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

id.id(Q.S. Luqman : 10) *) ac.id.id
.
c
a
je. j.ac
je. j.ac
e
e
n
n
u
u
n
n
.
.
u
u
b
b
idgiigliilib.
idgiigliilib.
d
d
/
/
/
/
:
:
/
/
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:/

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
ca.cid.id dan
aj.ca.ci .id
aj.Al-Qur’an
aj.ca.ci .id Indonesia. 2004. Syaamil
aj.ca.ci .id *) Departemen AgamaeRepublik
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
Terjemahannya.ibBandung
.bu.n
une : PT Syaamil Cipta gMedia.
une
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
l
g
g
g
idigi
idigi
idigi
//di igi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p://d
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

…Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar
(Q.S. Ali ‘Imran : 146) *)

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
neej.
iii ilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
l
l
i
i
g
g
idyang
idigi
Saya
ini:
igi bertanda tangan di bawah
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
hhtt
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
NIM : j081610101012
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
menyatakan
karya
idgigili
idgdengan
idgigili tulis ilmiah yang berjudul
idg“Daya
igili sesungguhnya bahwa
igili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttpEkstrak Biji Kopi Robusta (Coffea
hthttp robusta) terhadap Streptococcus
hthttp mutans”
Hambat

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

PERNYATAAN

Nama : Aroma Murtafiah

adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan

d
d
did
.cid.id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id sumbernya, belum pernah
aj.cadiajukan
aj.ca.ci .dan
.
.
.
.
j
j
j
j
pada
institusi
manapun,
bukan
hasil
karya
e
e
e
e
une
une
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
i
jiplakan. Saya
jawab atas keabsahan
iddengan
idigbertanggung
idigi dan kebenaran isinya sesuai
igi
//di igi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p://d
hhtt
hhilmiah
hhtt
tt
sikap
yang harus dijunjung tinggi.

h

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan

d
ca.cid.id serta bersedia mendapat
ca.cid.id dan paksaan dari pihak
ca.cid.id
ca.cid.isanksi
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
manapun
akademik
jika
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili hari pernyataan ini tidak
idgigili
idgigili
idgbenar.
ternyata dikemudian
igili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

c.id.id

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.un
bli.bu.n
i
i
l
l
i
i
g
g
idigi Yang menyatakan, ://didigi
:p//:d
/
/
/
p
t
t
hhtt
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
.
.
j
j
Aroma
Murtafiah
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili NIM 081610101012 ://didgigili
/:d
/
:
/
/
/
p
t
hthtp
hthttp
ttp:/

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
neej.
iv ilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

a c
Jember,
neje. j.a3 Februari 2012

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

SKRIPSI

DAYA HAMBAT
id EKSTRAK BIJI KOPI ROBUSTA
id

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.c.id
ca.c.id
ca.cid.id
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
j.
(Coffea
TERHADAP Streptococcus
nerobusta)
nej. mutans
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhttOleh

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id Aroma Murtafiah j.aca.cid.id
a
.
j
e
e
NIM 081610101012
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id Pembimbing:
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t tp Dwi Warna Aju Fatmawati,
p
hthM.Kes
hthttDosen
ttp
Pembimbing Utama hh: tdrg.

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

c.idid

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

bli.bu.une
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

c.idid

aac. M.Kes
a c.
Dosen Pembimbing
nej. j.Lestari,
nej. j.aAnggota : drg. Pujiana Endah
bli.bu.une
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
v
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
une
une
une
uKopi
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
Skripsi
yang
berjudul
“Daya
Hambat
Ekstrak
Biji
Robusta
(Coffea
robusta)
g
g
g
g
idigi
idigi
idigi
//di igi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p://d
t dan disahkan oleh Fakultas
hhtt Kedokteran
hhtt Streptococcus mutans” telah
hhtdiuji
terhadap

h

PENGESAHAN

Gigi Universitas Jember pada :

ca.cid.id hari, tanggal : Rabu, 8j.Februari
ca.cid.id 2012
ca.cid.id
a
a
a
.
.
j
j
.
e
e
e
nej.
nejKedokteran
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
tempat
:
Fakultas
Gigi
Universitas
Jember
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
//:d
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
p
hthttp
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
.
j
j
a
e
e
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
i
i
l
l
i
i
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
:
:
/
/
/
/
p
p
t
t
hthttp
hthttp
Sekretaris

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
une
une
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
idigi drg. Tantin Ermawati, M.Kes
idigi
idEndah
drg. Pujiana
igi Lestari, M.Kes
//di igi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p://d
NIP
NIP 19800322200812003
hhtt
hhtt
h
htt197608092005012002

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

Tim Penguji,
Ketua

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

drg. Dwi Warna Aju Fatmawati, M.Kes
d.id 197012191999032001 c.id.id
ac.ciNIP
a c

je. j.a
e
n
u
n
.
u
b
idgiigliilib.
d
/
/
:
/
hthtp
ttp:/Anggota

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
Mengesahkan
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
l
l
i
i
g
g
idigi
idigi
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
drg.
Hj.
Herniyati,
M.Kes
t
t
t
t
hhtt
hhtt
NIP 195909061985032001

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
neej.
vi ilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

Dekan,

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id RINGKASAN ej.aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
une
une
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
idigi
idigi
idigi
d
//di igi
:p//:d
:p//:d
:p//:terhadap
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Daya
Hambat
Ekstrak
Biji
Kopi
Robusta
(Coffea
robusta)
p://d
hhtt
hhtt
hhtt

h

Streptococcus mutans : Aroma Murtafiah; 081610101012; 2012; 59 halaman;
Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jember.

Streptococcus mutans merupakan bakteri yang berperan penting dalam proses
pembentukan karies gigi. Bakteri ini merupakan flora normal rongga mulut yang
dapat menjadi patogen bila terjadi peningkatan jumlah koloni yang berlebihan. Kopi
merupakan salah satu tanaman hasil perkebunan di kota Jember. Selain dikonsumsi
sebagai minuman, kopi juga dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, karena
kandungan dalam biji kopi yang memiliki daya hambat. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui daya hambat ekstrak biji kopi Robusta terhadap
pertumbuhan S. mutans.
Jenis penelitian ini adalah eksperimental laboratoris dengan rancangan
penelitian the post test only control group design. Sampel terbagi dalam tujuh
kelompok perlakuan yaitu kelompok R100, R50, R25, R12,5, Bet K(+), Kaf K(+) dan
K(-). Bahan-bahan perlakuan pada kelompok tersebut dimasukkan ke dalam lubang
sumuran 12 petridish yang berisi media BHI-A yang telah terinokulasi S. mutans
sesuai dengan kode kelompoknya. Seluruh petridish dimasukkan kedalam desikator
dan diinkubasi dalam inkubator pada suhu 37°C selama 24 jam. Setelah 24 jam
dilakukan pengamatan dan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong.
Data hasil penelitian dianalisis. Secara deskripsi menunjukkan bahwa
kelompok R100 mempunyai rata-rata diameter zona hambat paling besar yaitu
sebesar 10,3 mm dan rata-rata diameter zona hambat terkecil pada kelompok Kaf
(K+) sebesar 7 mm. Uji statistik Kruskal Wallis menunjukkan ada perbedaan yang
bermakna pada semua kelompok. Untuk mengetahui kelompok yang berbeda
bermakna dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Hasil uji menunjukkan bahwa
vii

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/
.id

.id

ac
nej.

b.u

ili
//dig

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/
.id

ac
nej.

b.u

igili
d
/
/
:
tp

ht

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/
.id

ac
nej.

b.u

igili
d
/
/
:
tp

ht

h

ac
nej.

b.u

igili
d
/
/
:
tp

ht

h

terdapat perbedaan yang bermakna pada semua kelompok, kecuali pada kelompok
R50 dengan kelompok R25, kelompok R25 dengan kelompok R12,5, kelompok R25
dengan kelompok Bet K(+), kelompok R12,5 dengan kelompok Bet K(+), kelompok
R12,5 dengan kelompok Kaf K(+) dan kelompok Bet K(+) dengan Kaf K(+)
memiliki perbedaan yang tidak bermakna.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak biji kopi Robusta
(Coffea robusta) mempunyai daya hambat terhadap S. mutans. Konsentrasi terkecil
dari ekstrak biji kopi Robusta (Coffea robusta) yang masih mempunyai daya hambat
adalah konsentrasi 12,5%.

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
neej.
viii ilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
e
e
e
.bu.n
.bu.n
.bu.n
une
une
une
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
i
i
l
l
l
g
g
g
Syukur
penulis panjatkan
i
i
i kehadirat Allah SWT,/yang
idigtelah
idigalhamdulillah
idigatas
:p/:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
tt
memberikan
limpahan rahmat dan hkarunia
sehingga penulis dapathh
menyelesaikan
htt

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

PRAKATA

skripsi yang berjudul “Daya Hambat Ekstrak Biji Kopi Robusta (Coffea robusta)

id
ca.cid.id terhadap Streptococcus jmutans”.
ca.cid.id Skripsi ini diselesaikanj.guna
ca.cidmelengkapi
ca.cid.id
.
a
a
a
a
.
.
.
j
j
tugas
akhir
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
ili satu syarat untuk menyelesaikan
idgigili
idgigsalah
idgigili studi pada Fakultas :Kedokteran
idgigili
dan memenuhi
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hth(S-1)
hthKedokteran
hthttp
ttp dan mencapai gelar Sarjana
ttp
Gigi
Gigi.

h

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan motivasi oleh

d
d
did
d
aj.ca.ci .id berbagai pihak. Oleh ekarena
aj.ca.ci .itu,
aj.ca.ci .iducapan terima kasih ej.aj.ca.ci .id
.
.
.
j
j
j
penulis
ingin
menyampaikan
e
e
une
une
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
idigi
idigi
kepada: //di igi
//di igi
:p//:d
:p://d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p://d
t
hhtDekan
htt Universitas
htt Hj. Herniyati, M.Kes., selaku
1. hdrg.
Fakultas Kedokteran h
Gigi

Jember;
d
i
.
d
ca.cid.id
cac.i
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
2. drg. Rahardyan n
Parnaadji,
M.Kes., Sp. Prost., selaku
Pembantu Dekan I Fakultas neej.
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.ue
.bu.n
.bu.n
u
u
b
b
b
i
i
iibli.bu.un
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
i
i
l
l
l
g
g
g
g
i
i
i
i
i
i
i
Kedokteran
//d ig
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/dig Gigi Universitas Jember;
/dig
/dig
/
/
/
p
p
t
t
thtp
t
t
p://d
t
t
t
h
h
h
t Agus Sumono, M.Kes., selaku
ht
htPembantu Dekan II Fakultas Kedokteran
3. drg.
Gigi

Universitas Jember;
d
d.id
id.id
i
.cid.id
.
c
aj.ca.cIII
aj.ca.ci .id
aj.caM.Kes.,
aj.ac 4. drg. Happy Harmono,
.
.
.
.
j
j
j
j
selaku
Pembantu
Dekan
Fakultas
Kedokteran
e
e
e
e
une
une
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
idigi
idigi
idigi
Gigi:/Universitas
Jember;
/:d
//di igi
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p
p://d
hhttUtama yang
hhtt Dwi Warna Aju Fatmawati,hM.Kes.,
htt
5. drg.
selaku Dosen Pembimbing

telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan dan motivasi dengan
id.id
.
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
c
a
a
a
a
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
e
e
e
e
penuh kesabaran
sehingga
nej. skripsi ini dapat iterselesaikan;
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
ili
idgigyang
idgigiliDosen Pembimbing Anggota
idgigiliEndah Lestari, M.Kes.,://selaku
idgigili
6. drg.:/Pujiana
d
/:d
/:d
/
//:d
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
:
t
t
t
thttp
p
hthttp dengan
ht ttp
htelah
meluangkan waktu dalam hmemberikan bimbingan dan motivasi

h

h

h

h

penuh kesabaran sehinggad skripsi ini dapat terselesaikan; d
d.id
i
.ci .id
.
ca.cid.id
ca.ci .id
c
a
a
aj.caM.Kes.,
aj.ac 7. drg. Tantin Ermawati,
.
.
.
.
j
j
j
j
.
.
e
e
e
e
j
j
selaku Sekretaris
Penguji yang telah memberikanunne
une
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
liibli.b.u
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
i
i
i
i
i
i
i
g
g
g
g
d/di kesempurnaan skripsi ini;
saran
//d i
://d/di
://d/di
://demi
p://d
hthtp
hthtp
hthtp
ttp:/
ttp:/
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
neej.
ix ilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d.id perjalanan studi
yang senantiasa memberikan
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id bimbingan dan semangat
aj.ca.cidalam
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
ne
une
une
umahasiswa;
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
selama menjadi
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
idigi
idigi
idigi
//:d
//di igi
:pMasrukhah,
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
t
thtp
t
9. hOrang
tuaku
tercinta,
ayahanda
Susanto,
M.MPd
dan
ibunda
Siti
p://d
hhtt
hhtt
tt

h

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
yang tiada batas untukku;
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
10.
Adikku,
Hilda
Mursyida,
yang
menjadi
penyemangatku
untuk
terus
menjadi
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp kakak dan panutan yang baik;
p
hsosok
hthttp
hthttp

h

d
d
d
.cid.iall;
d
untukku ndut! Thanks
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.cafor
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
n
une
une
une 2008, special thanks
uneCita Pratiwi dan Nikmatul
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.FKG
bli.buLila
.
i
i
i
i
l
l
l
l
12.
Teman-teman
to
i
i
i
i
g
g
g
g
idigi
idigi
idigi
//di igi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p://d
yang menjadi sahabat,
sekost dan seperjuangan
t
hhttyang selalu
hAmaliya
hhtteman
htt

h

8.

Dr. drg. Didin Erma Indahyani, M.Kes., selaku Dosen Pembimbing Akademik,

terima kasih atas untaian do’a, motivasi, kasih sayang, dukungan dan kesabaran

11. Dekki Ikrar Mahardhika, terima kasih untuk do’a, waktu dan motivasinya

memberi semangat dan mewarnai hari-hariku. Salam nerobelle!;

.cid.idkopi Robusta, Anggita .a
.cid.id
catim
ca.cid.id 13. Teman seperjuangan
ca.cid.id
Prawitasari
dan Sofianatul j.ac
a
a
.
.
j
j
j
a
e
e
e
e
j.
nekasih
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
Chamidah.
Terima
atas
kerjasamanya;
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp staf dan teknisi Laboratorium
p
14.hSeluruh
Gigi
hthttp
hthttp Mikrobiologi Fakultas Kedokteran

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

h

Universitas Jember, juga semua yang telah membantu kelancaran penyusunan

id
id
.
.
e
e
j
j
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
l
l
i
i
g
g
idigi
idigi
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
p
p
t
t
t
t
t
hhtketidaksempurnaan
hhttPenulis sadar masih banyak
dan

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt
kekurangan
dalam

.
.c.idsaya sebutkan satu-persatu,.aterima
skripsi ini, yang tidak
j cac.id kasih.
j.acabisa

h

penulisan Skripsi ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp
Jember, 10 Februari 2011

ca.cid.id
ca.cid.id selanjutnya. Penulis jberharap
ca.cid.id demi kesempurnaan penulisan
a
a
a
.
.
.
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
memberikan
manfaat
bagi
kita
semua.
Amin.
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/
/
//:d
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
t
t
p
hthttp
hthttp

Skripsi ini dapat

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
j
j
e
e
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
l
l
i
i
g
g
idigi
idigi
Penulistp://:d
:p//:d
/
/
/
/
p
t
t
t
p
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
x
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

DAFTAR ISI

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
Halaman
une
une
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
idigi i
idiJUDUL
idigi
gi
HALAMAN
..........................................................................................
//di igi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p://d
hhtt
hhtt
hhtt
HALAMAN
PERSEMBAHAN ........................................................................
ii

iii
id.id HALAMAN MOTTO ........................................................................................
id.id
id.id
.
.
.
c
c
c
ca.cid.id
a
a
a
a
c
c
c
.
.
.
.
j
j
j
j
a
a
a
e
e
e
e
HALAMAN PERNYATAAN
...........................................................................
iv
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgiPEMBIMBINGAN........................................................................
idgigili
idgigili v
gili
/:d
/:d
/:d
HALAMAN
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp
HALAMAN PENGESAHAN............................................................................

vi

RINGKASAN .....................................................................................................
vii
d
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
aj.ca.ci .id
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
.
.
.
e
e
e
e
j
j
j
PRAKATA..........................................................................................................
une
une
une
une
bliix.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
idigi xi
idigi
idigi
DAFTAR
ISI.......................................................................................................
//di igi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p://d
hhtt
hhtt
hhtt
DAFTAR
TABEL ..............................................................................................
xiv

DAFTAR GAMBAR...........................................................................................
xv
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
j.
DAFTAR LAMPIRAN
xvi
ne......................................................................................
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili 1
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
//:d
/
/
BAB t1.
PENDAHULUAN
..................................................................................
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

1.1 Latar Belakang................................................................................

1

h

h

h

h

1.2 Rumusan masalah...........................................................................
.idd
.idd

3
d
cac.i
cac.i
a
aj.ca.ci .id
a
.
.
.
j
j
j
.
.
e
e
e
j
j
1.3 Tujuan
ne
une
une
uPenelitian............................................................................
bli.bu.n
bli.b4u.n
bli.bu.n
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
idigi
idigi 4
idManfaat
igi
/:d
Penelitian..........................................................................
:p//:d
:p//:d
:p/1.4
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................
5

h

2.1 Karies ...............................................................................................
.idd
.idd

5
ca.cid.id
cac.i
cac.i
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
2.2 Streptococcus
nej. mutans.....................................................................
nej.
nej.
.b6u.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
2.2.1
Klasifikasi
S.
mutans
.............................................................
6
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
hthttp
hthttp
hthttp
2.2.2 Morfologi S. mutans ..............................................................

7

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

2.2.3 Isolasi dan
...........................................................
id
c.idid
c.idIdentifikasi

8
d
aj.ca.ci .id
aj.ac.
aj.ac.
.
.
.
j
j
j
e
e
e
n
2.2.4
une S. mutans ...................................................................
une
une
bli.b8u.n
bli.bu.n
bli.buHabitat
.
i
i
i
l
l
l
i
i
i
g
g
g
idigi
idigi
idigi
/:d
:p//:d
:p//:d
:p/2.3
/
/
/
Tinjauan Umum Kopi Robusta
(Coffea robusta).........................
8
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

2.3.1 Klasifikasi kopi Robusta.........................................................

ca.cid.id
a
.
j
neej.
xi ilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

8

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
9
aj.ca.ci .id
.
j
j
j
a
a
.
.
e
e
e
j
j
n
.bu.n
une
une
une
bl12
bli.buKandungan
bli.bu.n
.
2.3.4
kopi Robusta........................................................
i
i
i
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
idigi
idigi
idigi
//:d
:p//:d
:p//:d
:p............................................................
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
2.3.5
Manfaat
kopi
Robusta
13
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
2.5 Hipotesis ..........................................................................................
15
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
n
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.PENELITIAN......................................................................
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
BAB
3.
METODE
16
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
16
hthttp3.1 Jenis Penelitian................................................................................
hthttp
hthttp

h

d
d
d
16
aj.ca.ci .id
.
j
a
a
.
.
e
e
e
j
j
n
.bu.n
une
une Bebas........................................................................
une
bl16
bli.buVariabel
bli.bu.n
.
i
i
i
l
l
l
3.3.1
i
i
i
i
g
g
g
idigi
idigi
idigi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
3.3.2 Variabel Terikat h
.....................................................................
16
hhtt
hhtt
htt

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

2.3.2 Habitat kopi Robusta ..............................................................

9

id.id kopi Robusta ...............................................
id
2.3.3 Deskripsi
.ac.cBotani
.ac.c.id

2.4 Tinjauan Umum Daya hambat Kopi Robusta (Coffea robusta).

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.......................................................

14

16

.i
c.ci .id
3.3 Identifikasi
j.aPenelitian.....................................................................
j.ac c.id

3.3.3 Variabel Terkendali ...............................................................

16

ca.cid.id .......................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
3.4 Definisi Operasional
17
a
a
a
.
.
.
j
j
j
e
e
e
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
3.5iSampel
Penelitian
...........................................................................
17
i
i
i
gigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
d
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
17
hthttp 3.5.1 Jumlah sampel .......................................................................
hthttp
hthttp
3.5.2 Kriteria sampel ......................................................................

17

d
id
id
18
aj.ca.ci .id
.
j
.
.
e
e
e
j
j
e
.bu.n
.bu.n
une
une
unBahan
bli.bu.n
bl18
i
i
l
l
liiblidan
i
i
i
3.6iAlat
Penelitian .............................................................
i
g
g
g
idigi
idigi
dig
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
hhtt
hhtt
hhtt
3.6.1 Alat – alat Penelitian...............................................................
18
.
. d
3.5.3 Pembagian
sampel ................................................
j.acac.id
j.acac.ikelompok

3.6.2 Bahan Penelitian .....................................................................

3.7.3 Tahap Pengukuran ..................................................................

4.1 Hasil Penelitian ...............................................................................

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
neej.
xii ilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

19

d
ca.cid.id
ca.cid.id
3.7 ProsedurePenelitian
20
a
a
aj.ca.ci .id ........................................................................
.
.
.
j
j
j
e
e
ne
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
b
b
b
i
i
i
l
l
l
i
i
i
3.7.1
Tahap
Persiapan......................................................................
21
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
thttp
hthttp
hthttp 3.7.2 Tahap Perlakuan h
.....................................................................
22

h

25

d
d
d
.cid.id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id ........................................................................
aj.ca.ci .id
3.7.4 Alur
Penelitian
27 ej.a.c
.
.
.
j
j
j
a
e
e
e
j
ne
.bu.n
uData
une
une
une
bl28
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
3.7
Analisa
....................................................................................
g
g
g
g
idigi
idigi
idigi
//di igi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p://d
hhtt
hhtt
hh4.tt HASIL DAN PEMBAHASAN..............................................................
BAB
28

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

h

h

28

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
35
ca.cid.idSARAN..............................................................
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id BAB 5. KESIMPULAN
ajDAN
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
.
e
e
e
e
.bu.n
une
une
une
une
bl35
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
5.1 Kesimpulan......................................................................................
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
i
g
g
g
g
idigi
idigi
idigi
/:d
//di igi
:p//:d
:p/5.2
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
Saran
................................................................................................
35
p://d
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id LAMPIRAN.........................................................................................................
ca.cid.id
ca.cid.id
ca.cid.id
39
a
a
a
a
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
idgigili
idgigili
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
p
hthttp
hthttp
hthttp

h

4.2 Pembahasan.....................................................................................

DAFTAR BACAAN............................................................................................

31

36

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
idigi
:p//:d
/
/
p
t
t
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
neej.
xiii ilibi.bu.un
idgigil
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

idgiigliilib.
//:d
p //

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

giigliilib.
i
d
/
/
: /d
hthtp
ttp:/

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
d
d
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
Daftar tabel
Halamanib.u.n
une
une
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
b
i
l
g
g
g
g
idigi
idigi
idigi
//di igi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p://d
t
hhtberbeda
hhtt rongga mulut pada lokasi yang
tt
2.1hhPresentase
distribusi Streptococcus
....7

h

2.2

DAFTAR TABEL

Kandungan biji kopi Arabika dan Robusta sebelum disangrai ..........................12

ca.cid.id 4.1 Hasil penghitungan
ca.cid.id diameter zona hambatj.pertumbuhan
ca.cid.id
ca.cid.id
a
a
a
a
.
.
.
rata-rata
S.mutans
...28
j
j
j
e
e
e
e
nej.
nej.
nej.
nej.
.bu.n
.bu.n
.bu.n
.bu.n
u
u
u
u
b
b
b
b
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
4.2 Hasil
uji
dengan uji Kolmogorov-Smirnov
......................................29
ili
idgigili
idgignormalitas
idgigili
idgigili
/:d
/:d
/:d
//:d
/
/
/
:
:
:
/
/
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t ttp uji homogenitas dengan hLevene
thttp test ........................................................30
p
hthttp
4.3hhHasil
4.4

h

Hasil uji Kruskal Wallis ....................................................................................30

d
d
dd
d
aj.ca.ci .id
aj.ca.ci .id 4.5 Hasil uji Mann Whitney
aj.ca.ci .i....................................................................................31
aj.ca.ci .id
.
.
.
.
j
j
j
j
e
e
e
e
une
une
une
une
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
bli.bu.n
i
i
i
i
l
l
l
l
i
i
i
i
g
g
g
g
idigi
idigi
idigi
//di igi
:p//:d
:p//:d
:p//:d
/
/
/
/
/
/
p
p
p
t
t
t
t
t
t
p://d
hhtt
hhtt
hhtt

h

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
//:d
/
/
p

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

ca.cid.id
a
.
j
e
nej.
.bu.n
u
b
i
l
i
idgigili
/:d
/
:
/
/
p
t
hthttp

h

d
aj.ca.ci .id
.
j
e
une
bli.bu.n
i
l
i
g
//di igi
p://d

d
aj.c