Sistem Informasi Kesesuaian Lahan Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) di Kabupaten Padang Pariaman.

I,

EAN
SISTEM MFORMASI KESESUAIAN
(',,,bm'd
&&, L) DI KABUFAT'N
TAXAMAN XAXAO

PRoGiuM PAS.iiARI^NA
T'NIVERSJIAS ]$DAI,AS

k@EidJdisln+8qdJi@gre
j!4 *nhi

&trstr

m{j!r H&i r d nnieolt btrre! nri bGno ts4 iktr

dibmu

sunftd


B1d!

disjelasDdcF s{d $ssi sin r

($uFr, todE rirhn dijd h

P!

Bc}hguNhdd'foihq!

F! dihcb,h nqjid

rlod Fftirio hidld

; (r) Mqgii

iKsb4d{Pd{ghr$.(2)
M(Fjiktr!d !'


od4i

Fs

hhi6

dld

ob]&ir,

6 hqkp $&si

(.kornru.@@ Lt ri (duNs tuei

i t,4r4)

dhlbbi

& in ,heb,


q4, qu

m6B

5r{! !nh}

(srl $sii (s:). hBnc ssqi (st, &tr

$d 09 rbn eGis hk r6c
kndan dtujuM d{4o roq di ri$si (a€ld's) &qtr $b
n{mqg$u6@oglqlu

'r

n{jldi s5L&b dihhb etrs

d

mqg


&eubdiL odoun tuc&j

&ur dt*d.$,4nryd\

t

hwy.l

kr!n&*i$rpdi'!j&%$msid
hi noein&rko brnhM n +i F&

5d

radhe huli

iolretrk$uiajlJ'oadiddap

!run{ rdqr (rE!r4,4.dd,

r.)


ei8

F& ilra ev!!is! L6si .6@i rs).

heq*aFi(sr) Hs {d

hno{ kho t.hdQm

,!

!

&i

rF$4in {

c(@ L) d!

.


Kluo (rr€,r,,4 !d4, r.) hsuFri

i Gd

di hdoNsi!

$j!r !iu! rri. ilnq bn n4ndi kDdrrs

rarq

$ns, !q,hg i!j& liui

FfunoEl'd,bkjFru$hrrb

id
Rr

isjld tuh4o doDni es fkibr !r jlb


r

ftu

tsr

kihsln di acr tshi a.ulido

tr6+

oslcrd hd di

rs1

$ndQ eo' jns $jah etrs

diinjlbF $n{cF &F vu$i $dd

nb k ti jld


bibi

kko en8

unrd Bd, ros dtd*e
$nr bhutr i sr Dr. e4& Fh

!m dij1di6 torcddr Prc8li

[lDrlFi**i]DLqrn
tukoj!$

hirus

dihiidsso F ebbi

rdnki@rau ndjri r d

rsF


nflL6r.

$ih4! lqr

di fsrdui h{ndi sincD hroiisi

!q

bb

h

Failld kro di etu3r4 iid !q r

digu*mlnqhgktrodi!
[qspo$nbiknle!h$o'sig$p
e66n kmNro m{jid

ss!ilhqlib9$auhho


dihqldbonq]ildisineihhn!o3

$ld$foq4a[fuln4]dhhj'6m6
tn4tQdq qqa L)

rljui FilhiM ri ldid
MdFj*e &b

dN

dj

| (r) Mosid

htuN6i yo3 Lbh e!€(

d*!( ao bgl4 $esi

[tuo (rhorou4.eoo L) Fn! d iL
uu^

%

Fd

cL4

ksBu tr Ltu $M

(rhublnq lroa L) zddr nt,6

rtu

sos! r3ur

(s

r), 1 r,3

(s1

%

\tb!* bqdd p us pohnaj
I

n5d

(s1)

dr

or34 ko@s

re.4

%B& kr6

}fu

(7r46ou4

14!4 L) di (duFr! Piii! P!n@&
L

ThgkdF!3douiysgdbtfuie

,!rod

hkm (nsorou 4 d.4o

L ) di

K

kh@se,

F6j

bdqr

bln

.

',Mhiiig}glk*sd@ldm

llnFfue4klnlblfur.b!d'sni bhy.pde,Mg@gd

dudidqgb*ddF+Ikiyg,
ddrj&i@ ib@! sd@ jsstu

P.4id@ rcdo

Dile

d

!h! A tu5\.iiErLurr6$itr|

D n!{.kuuoN!4h

Djrodh D. M!ryu

pi16r

r.d,tui i,*
totrn!

Bani

jldd},sqNsqoD{&i,/4,r@nd"i.,va

hst46. Fe ros4&/@ ro,r/q Adi oftL

ii

PdrEi ;+ a -