Powerpoint Slides Bab 5 5 GEOMETRI ASAS

BAB 5GEOMETRI
ASAS-RUANG
DAN BENTUK
By dr noor hanim

1.2 MENGENAL KONSEP
GEOMETRI
Pembelajaran geometri pada awal umur
kanak2 adalah secara tidak formal;
berbentuk penerokaan, meneka dan
menyelesaikan masalah
Dedahkan kanak2 kepada
 Titik

(points), garisan (lines), segmen
garisan yg mempunyai dua penghujung,
segmen garisan yg tiada penghujung,
permukaan satah (plane), ruang dan
bentuk-bentuk dua-dmiensi spt empat, segi
tiga dan bulatan

1.3 ELEMEN-ELEMEN ASAS
GEOMETRITITIK
GARISAN
PERMUKAAN RATA (PLANES)
SUDUT
BENTUK DUA-DIMENSI DAN RAJAH
BENTUK TIGA-DIMENSI DAN RAJAH

1.4 PEMIKIRAN GEOMETRI
KANAK-KANAK


Pierre Van Hiele (1959)- 5 hierarki aras
pemikiran
 Aras
 Aras
 Aras
 Aras
 Aras

Sifar –visual
Pertama –deskriptif/analisis
Kedua-deduktif tidak formal
Ketiga-deduktif
Keempat-kerapian

1.5 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
GEOMETRI AWAL KANAK-KANAK


Kanak2 mendapat manfaat drp
pembelajaran berdasarkan strategi
pengajaran berikut:
 Menyediakan

peluang utk memanipulasi,
menarik dan mewakili bentuk dua dimensi
 Membincangkan contoh-contoh dan bukan
contoh-bentuk dua dimensi
 Membincangkan bagaiman utk
“merasa”/memgang bentuk-bentuk
 Menyediakan pengalaman
 Menyediakan peluang utk mencari dan
membincsngksn contoh2 bentuk dua dimensi
dlm alam sekitar

1.5 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
GEOMETRI AWAL KANAK-KANAK
 PERANANGURU

Menetukan tahap serat aras pemikiran geometri
kanak2
Menstukturkan proses pembelajaran geometri
kanak2
Berinteraksi dgn soalan2 lebih terbuka
Penilaian dgn menggunakan strategi penilaian
alternatif

1.6 HUBUNGAN
GEOMETRI


Dlm geometri dan celik runag (spatial
sense), guru harus ketengahkan kanak2
dldm suasana pengalaman2
pembelajarn.

Dokumen yang terkait

Tema 5 1 H

 0  39  4

Dokumen baru