Konsep Pelancongan Dalam Islam. pdf

Konsep Pelancongan
Dalam Islam
CTU265 Pengurusan Pemakanan Dan Pelancongan IslamMenghuraikan :>


Konsep pelancongan menurut perspektif Islam
Tujuan pelancongan
Etika pelancongan
Pra-syarat melancong
Rukhsah (kemudahan syar’ie)

Objektif PengajaranPelajar akan dapat :>
◦ Menjelaskan definisi, tujuan dan etika
pelancongan Islam
◦ Memahami rukhsah yang diberikan
◦ Mengaplikasi nilai-nilai Islam dalam pelancongan
rutin mereka

Hasil PembelajaranSektor pelancongan negara kini menjadi penyumbang
keenam terbesar kepada ekonomi negara dengan
sumbangan sejumlah RM161 bilion atau 14.9 peratus
Keluaran Dalam Negara Kasar (GDP) pada tahun 2014
(Berita Harian, 17 OKTOBER 2015)Tahun 2014, industri itu menarik pelaburan sebanyak
RM19.4 bilion serta mewujudkan sejumlah 1.77 juta
peluang pekerjaan.Jumlah pelancongPerbelajaan penginapan

◦ 2015 : 25.7 juta
◦ 2014 : 27.44 juta
◦ 2013 : 25.7 juta

◦ 2015 – 6.35 Juta (Pulau Pinang)

PrefacePeluang
 Peluang
 Peluang
 Peluang

pekerjaan
dakwah
interaksi budaya
dialog agama & tamadun

Peranan & Tanggungjawab Kita??As-Siahah (‫ )السياحة‬bermaksud berpindah
dari suatu tempat kepada tempat lain untuk
berseronok atau mencari pengalaman atau
menerokasiyahah, al-ziarah, al-rehlah dan al-safar
 Kamus Dewan : pelancongan membawa
maksud melawat sambil melihat-lihat atau
bersenang-senang

Definisi PelanconganBerpindah, mengembara dari satu kawasan
ke satu kawasan disebabkan tujuan yang
dibenarkan syarak seperti beribadah,
menerokai pengetahuan baru, menuntut
ilmu,
menyebarkan
dakwah,
berjihad
fisabilillah atau menyelamatkan diri @
agama ke satu tempat yang selamat

Definisi Pelancongan IslamDialah yang menjadikan bumi ini mudah
digunakan bagi kamu, maka berjalanlah di setiap
penjurunya dan makanlah sebahagian daripada
rezeki yang dikurniakan Allah. Dan hanya kepada
Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Dasar Pelancongan Islam
Melancong adalah aktiviti yang diharuskan.
Menyahut seruan al-Quran agar melakukan “alsayr” (berjalan), “al-nazhar” (pemerhatian) dan
juga “al-intishar” (bertebaran) di atas muka bumi
Allah bagi tujuan yang baik.

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu (contoh kejadiankejadian berdasarkan) peraturan-peraturan Allah yang tetap; oleh itu
mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah
bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (Rasul-rasul)
(Al Imran : 137)

Falsafah Pelancongan

Kemudian setelah selesai sembahyang, maka
bertebaranlah
kamu
di
muka
bumi
(untuk
menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa
yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta
ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala
keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di
akhirat).
(al-Jumu’ah : 10)

Falsafah PelanconganSatu ibadah disisi Allah s.w.tMeningkatkan ketaqwaanMengeratkan ukhuwwahinsan yang bersyukur dan insaf dengan
nikmat dan pemberian dari Allah

Matlamat Pelancongan1. Menunaikan Ibadat2. Mencari Rezeki3. Menyelamatkan Diri4. Melihat Peninggalan Silam
5. Menyaksikan Alam Ciptaan Allah
SWT
6. Menuntut Ilmu

Tujuan Pelancongan"Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan
ibadat haji, nescaya mereka akan datang ke (rumah
Tuhan) mu dengan berjalan kaki, dan dengan
menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang
datangnya dari berbagai jalan (dan ceruk rantau)
yang jauh.
 (al-Hajj:27)

1. Menunaikan Ibadat“Kemudian
setelah
selesai
sembahyang,
maka
bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan
urusan masing-masing), dan carilah apa yang kamu
hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah
banyak-banyak (dalam segala keadaan), supaya kamu
berjaya (di dunia dan di akhirat)”. (al-Jumu’ah:10)

2. Mencari Rezeki“Sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh
malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri
(kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela
ditindas oleh kaum kafir musyrik), mereka ditanya oleh
malaikat dengan berkata: "Apakah yang kamu telah
lakukan mengenai ugama kamu?" mereka menjawab:
"Kami dahulu adalah orang-orang yang tertindas di bumi".
Malaikat bertanya lagi: "Tidakkah bumi Allah itu luas, yang
membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya?"
Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya,
tempat akhir mereka ialah neraka jahanam, dan neraka
jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.
(an-Nisa’:97)

3.

Menyelamatkan Diri“Maka mengapa orang-orang (yang tidak mahu
beriman) itu tidak mengembara di muka bumi,
supaya memerhatikan bagaimana akibat (orangorang kafir) yang terdahulu dari mereka? Dan
(ingatlah) Sesungguhnya negeri akhirat lebih baik
bagi orang-orang yang bertaqwa. Oleh itu, mengapa
kamu (Wahai manusia) tidak mahu memikirkannya?”
(Yusuf:109)

4. Melihat Peninggalan Silam“(Mengapa mereka yang kafir masih mengingkari
akhirat)
tidakkah
mereka
memperhatikan
keadaan unta bagaimana ia diciptakan?. Dan
langit
bagaimana
ia
ditinggikan
keadaan
binaannya?
Dan
keadaan
gunung-ganang
bagaimana ia ditegakkan? Dan keadaan bumi
bagaimana ia dihamparkan?”
(al-Ghasyiah:17-20)

5.

Menyaksikan Alam Ciptaan
Allah SWT“Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman
keluar semuanya (pergi berperang); oleh itu, hendaklah
keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara
mereka,
supaya
orang-orang
(yang
tinggal)
itu
mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam
ugama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya
(yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali
kepada mereka; Mudah-mudahan mereka dapat berjagajaga (dari melakukan larangan Allah).”
(at-Taubah:122)

6. Menuntut Ilmu

Tempat2 Sejarah1. Pelancongan dengan tujuan maksiat
 2. Melancong tanpa keizinan
 3. Destinasi atau aktiviti pelancongan
yang merbahaya serta boleh
memudaratkan
 4. Menggunakan hasil yang haram

Pelancongan yang ditegah

PELANCONGMenghormati budaya
tempatan
Mematuhi peraturan
& undang-undang
Tidak merosakkan
alam sekitar

TUAN RUMAH


Memuliakan tetamu
Memberikan layanan
baik
Memberikan
maklumat benar
Tidak mengambil
kesempatan

Adab2 Pelancongan Islam

Etika Pelancongan Islam

Penjagaan etika ini akan mengelakkan
salah faham bahawa pelancongan adalah
membuang masa, lagha dan lebih
menjurus kepada aktiviti berseronokseronok dengan pelbagai bentuk hiburan
bahkan maksiat

1) Tidak melancong secara bersendirian
2) Melantik pemimpin jika perjalanan
disertai tiga orang atau lebih3) Tegahan wanita melancong
bersendirian

4) Memilih untuk memulakan perjalanan
pada hari khamis
5) Mengamalkan doa dan zikir tertentu
ketika dalam perjalanan
6) Melaksanakan solat sunat dalam
perjalanan
7) Sunat untuk tinggal sementara dan
makan secara bersama di satu tempat

Etika Pelancongan Islam8) Sunat segera pulang setelah selesai
urusan tanpa sebarang penundaan
9) Makruh bagi seorang musafir pulang
menjumpai kepada keluarganya di
malam hari
10) Sunat melakukan solat dua rakaat
ketika kembali ke negerinya

Etika Pelancongan Islam

Lanjutkan membaca

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

56 1234 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

21 346 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 285 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

4 197 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

16 268 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

20 363 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

16 331 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

6 190 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

10 343 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

16 385 23