Bab 4 IBADAH DALAM ISLAM

IBADAH DALAM ISLAM
ASAS-ASAS ISLAM
CTU I01
ABDUL RAZAK BIN ABDUL KADIR
PENSYARAH CITU
UITM KAMPUS SAMARAHAN

MUKADDIMAH

IBADAH DALAM ISLAM
OBJEKTIF
LAMAN BERIKUTHASIL PEMBELAJARAN

NILAI IBADAH

IBADAH ISI KANDUNGAN

HUBUNGAN DENGAN IMAN
PENGERTIAN

DALIL

IBADAH DALAM ISLAM
SYARAT-SYARAT
RUJUKAN

PEMBAHAGIAN

KEISTIMEWAAN

LATIHAN
IBADAH
AKTIVITI

KESAN KHUSUS

KESAN UMUM
KESIMPULAN
BALIK LAMAN UTAMA

OBJEKTIF
Memberi pendedahan kepada
mahasiswa tentang konsep ibadah
dalam Islam

BALIK LAMAN UTAMA

HASIL PEMBELAJARAN
Menggalakkan mahasiwa menjalankan
ibadah menurut kehendak Islam

BALIK LAMAN UTAMA

ISI KANDUNGANObjektif
Hasil Pembelajaran
Isi Kandungan
Dalil
Pengertian
Hubungan Dengan Iman
Nilai Ibadah
Syarat-syarat Dikira Sebagai Ibadah
Pembahagian Ibadah
Keistimewaan Ibadah
Kesan Ibadah Khusus
Kesan Ibadah Umum
Kesimpulan
Latihan
BALIK LAMAN UTAMA

DALIL
“Dari bumilah Kami ciptakan kamu, dan ke dalamnya Kami
akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula Kami
akan mengeluarkan kamu sekali lagi”
(Surah Taha;ayat 55)
“Tidak Aku ciptakan kamu jin dan manusia kecuali supaya
mereka mengabdikan diri (beribadah) kepadaKu”
(Surah al-Zariyat: ayat 56)
“(iaitu) orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh
sesuatu kesusahan, mereka berkata”Sesungguhnya
Kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah Jualah
kami kembali”
(Surah al-Baqarah; ayat 156)
BALIK LAMAN UTAMA

PENGERTIAN
• Bahasa :rendah diri,patuh dan taat (alMaududi, 1984)
• Istilah: ibadah bermaksud khusyuk
kepada Allah SWT, merendah diri dan
tetap hati kepada kepadaNya (tanpa
sekutu)
• Erti yang lain: kehinaan dan kecintaan
kepada Allah SWT (al-Qardawi,1978)
BALIK LAMAN UTAMA

HUBUNGAN DENGAN IMAN
• Tiga dasar iaitu:
i. Iman yang bersih daripada sebarang
syirik;
ii. Ibadah menurut cara yang ditetapkan
Allah SWT dengan ikhlas; dan
iii. Mematuhi hukum Allah SWT.
BALIK LAMAN UTAMA

NILAI IBADAH
• Tidak sama dengan nilai agama lain.
• Kesemua amalan kehidupan dikatakan
ibadah jika diniatkan kerana Allah SWT.
• Balasan adalah pahala yang memberi
manfaat kepada manusia di dunia dan
akhirat.
BALIK LAMAN UTAMA

SYARAT-SYARAT DIKIRA
SEBAGAI IBADAH
• Niat mesti betul kerana Allah SWT;
• Amalan yang dibuat dan pelaksanaannya
tidak melanggar hukum syarak;
• Natijah dari usaha diatur ke jalan Allah
SWT untuk kemakmuran alam dan
manusia sejagat;
• Ibadah asas tidak diabaikan; dan
• Amalan itu dilakukan dengan penuh
ketekunan.
BALIK LAMAN UTAMA

PEMBAHAGIAN IBADAH
• Pendekatan Pertama:Ibadah terdiri dari 3 bahagian:
- Ibadah asas
- Ibadah cabang
- Ibadah fadhail a`mal

• Pendekatan Kedua
Ibadah terbahagi kpd Ibadah Zahiriah dan Batiniah
 Ibadah Zahiriah terbahagi kepada 2: Hablum minallah spt solat puasa dll
 Hablum minannas spt siasah,ekonomi dll
 Ibadah Batiniah terbahagi kepada 2: Hablum minallah spt ingat, takut,syukur dll kpd
Allah
 Hablum minannas spt mengasihi org lain,
mengenang jasa dll.

Pendekatan ketiga

Ibadah Umum: segala amalan, perkataan dan
gerak hati kerana Allah SWT. Syarat-syaratnya
ialah:
i. Niat ikhlas;
ii. Tidak bertentangan dengan syarak;
iii. Bersungguh-sungguh; dan
iv. Tidak lalaikan ibadah khusus.

Ibadah Khusus: segala amalan yg disebut
secara khusus dalam Quran dan Hadith
BALIK LAMAN UTAMA

Ibadah Khusus

Ibadah Fardhu

Fardhu
Ain

sa

Fardhu
Kifayah

Ibadah Sunat

Sunat
Muakkad

Ibadah Islam

Sunat
Ghayr Muakkad

16

KEISTIMEWAAN IBADAH
• Bebas dari sebarang perantaraan;
• Tidak terikat dengan sesuatu tempat dan
masa tertentu;
• Tidak membebankan; dan
• Skop ibadah yang sangat luas.

BALIK LAMAN UTAMA

KESAN IBADAH KHUSUS
• Solat
Disiplin diri, hidup teratur, rendah hati, halang keji dan
mungkar, kebahagiaan, rezeki yang banyak,capai takwa
takwa dan banyak lagi
• Puasa
suci batin, pelihara kesihatan, capai takwa
• Zakat
bersih harta, rasa syukur, suci rohani, tolong yang
lemah, datang keberkatan dan capai takwa.
• Haji
sedia korban, kukuh jiwa tauhid, kikis sifat ego, contohi
nabi dan capai takwa.
BALIK LAMAN UTAMA

KESAN IBADAH
Melahirkan kesatuan matlamat;
Membentuk budaya Islam;
Mendidik seorang berlaku jujur;
Ditakuti syaitan;
Selamat dari pengaruh kejahatan dan kemaksiatan;
Menghasilkan pekerjaan berkualiti; dan
Perasaan bebas ( tidak tunduk melainkan kpd Allah
sahaja).
Membentuk Akhlak dan Melatih Jiwa yang Murni
Melahirkan masyarakat yg produktif
Mewujudkan Negara yang melaksanakan Ajaran Islam
Mendapat Kebaikan Dunia dan Akhirat

KESIMPULAN
• Islam sebagai al-Din yang lengkap;
• Ibadah wajib perlu dijalankan bagi umat
Islam yang mukallaf; dan
• Setiap amalan,perkataan atau gerak hati
dikatakan sebagai ibadah jika niat ikhlas
kerana Allah SWT.

BALIK LAMAN UTAMA

AKTIVITI
Bincangkan dalam kumpulan bagi perkaraperkara berikut
• Apakah kesan-kesan jika sekiranya
masyarakat Islam meninggalkan solat
wajib?
• Cadangkan langkah-langkah terbaik bagi
memastikan ahli keluarga taat segala
perintah yang wajib.
BALIK LAMAN UTAMA

LATIHAN
• Apakah bentuk-bentuk ibadah wajib?
• Huraikan kesan-kesan ibadah wajib
kepada seorang mukmin?
• Solat mencegah seseorang itu daripada
melakukan kemaksiatan dan kejahatan.
Namun masih ada di kalangan orang
Islam melakukan kemaksiatan dan
kejahatan. Apakah sebabnya dan
huraikan?
BALIK LAMAN UTAMA

RUJUKAN
• Al-Quran Al-Karim.
• Al Quran dan Terjemahan, 2000, Arab
Saudi: Kerajaan Arab Saudi.
• Mohd Asri Abdullah, et. al., Prinsip-Prinsip
Asas Islam: Islam dan Akidah, 2007, Shah
Alam:UPENA.
• Mohd Asri Abdullah, et. al., Prinsip-Prinsip
Asas Islam: Syariah, Ibadah dan Akhlak
2007, Shah Alam:UPENA.
BALIK LAMAN UTAMA

Lanjutkan membaca

Dokumen baru

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

56 1234 16

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

21 346 43

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

19 285 23

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

4 197 24

PENGARUH PENERAPAN MODEL DISKUSI TERHADAP KEMAMPUAN TES LISAN SISWA PADA MATA PELAJARAN ALQUR’AN HADIS DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI TUNGGANGRI KALIDAWIR TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

16 268 23

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

20 363 14

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

16 331 50

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

6 190 17

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

10 343 30

KREATIVITAS GURU DALAM MENGGUNAKAN SUMBER BELAJAR UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMPN 2 NGANTRU TULUNGAGUNG Institutional Repository of IAIN Tulungagung

16 385 23